Đại Lễ Chúa Giáng Sinh

Lời Chúa: Ga 1,1-18

Bắt đầu Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

Từ nguyên thuỷ đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời vẫn ở với Thiên Chúa, và Ngôi Lời vẫn là Thiên Chúa. Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thủy.

Mọi vật đều do Người làm nên, và không có Người, thì chẳng vật chi đã được tác thành trong mọi cái đã được tác thành. Ở nơi Người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại ; sự sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đã không tiếp nhận sự sáng.

Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gio-an. Ông đã đến nhằm việc chứng minh, để ông chứng minh về sự sáng, hầu cho mọi người nhờ ông mà tin. Chính ông không phải là sự sáng, nhưng đến để chứng minh về sự sáng.

Vẫn có sự sáng thực, sự sáng soi tỏ cho hết mọi người sinh vào thế gian này. Người vẫn ở trong thế gian, và thế gian đã do Người tác tạo, và thế gian đã không nhận biết Người. Người đã đến nhà các gia nhân Người, và các gia nhân Người đã không tiếp nhận Người. Nhưng phàm bao nhiêu kẻ đã tiếp nhận Người, thì Người cho họ được quyền trở nên con Thiên Chúa, tức là cho những ai tin vào danh Người. Những người này không do khí huyết, không do ý muốn xác thịt, cũng không do ý muốn của đàn ông, nhưng do Thiên Chúa mà sinh ra.

Và Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi, và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang Người nhận được bởi Chúa Cha, như của người Con Một đầy ân sủng và chân lý.

Gio-an làm chứng về Người khi tuyên xưng rằng : “Ðây là Ðấng tôi tiên báo. Người đến sau tôi, nhưng xuất hiện trước tôi, vì Người có trước tôi”.

Chính do sự sung mãn Người mà chúng ta hết thảy tiếp nhận ơn này tới ơn khác. Bởi vì Chúa ban lề luật qua Mô-sê, nhưng ơn thánh và chân lý thì ban qua Ðức Giê-su Ki-tô. Không ai nhìn thấy Thiên Chúa, nhưng chính Con Một Chúa, Ðấng ngự trong Chúa Cha, sẽ mạc khải cho chúng ta.

 


Suy niệm


CHÚA GIÊSU LÀ NGUỒN ÁNH SÁNG CỦA CHÚNG TA.

“Ở nơi Người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại.” (Ga 1,4).

Hầu hết hang đá Giáng Sinh đều được trang hoàng sao cho tượng Chúa Hài Đồng trở thành tâm điểm và là vị trí toả sáng. Điều này diễn tả một ý nghĩa: Chúa Giêsu – Ngôi Lời của Thiên Chúa – chính là nguồn ánh sáng cho nhân loại. Ý nghĩa này được quảng diễn trong bài tựa Tin Mừng của phụng vụ Lời Chúa hôm nay. Chúa Giêsu đã đến ở giữa loài người với tư cách là Đấng Kitô của Thiên Chúa, để con người nhận biết Thiên Chúa là Cha và được tham dự vào sự sống của Ngài.

Cuộc đời Chúa Giêsu đã toả sáng dấu chứng vĩ đại về tình yêu Thiên Chúa. Khi những người đui mù, tàn tật và những thân phận đau khổ bị bóng đêm ác thần giam hãm; Chúa Giêsu đem đến cho con người Ánh Sáng Tin Mừng qua các phép lạ và ơn chữa lành. Khi thế gian bị băng hoại vì lối sống ích kỷ giả hình, Chúa Giêsu đem đến Ánh Sáng cho nhân loại bằng một cuộc đời dấn thân phục vụ trọn vẹn trong sự thật. Khi loài người u mê đóng đinh Ngôi Hai Thiên Chúa trên Thánh Giá; Chúa trả lời nhân loại bằng tình yêu tha thứ đến cùng: “Lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm”. Để sau tất cả, những ai tin và đón nhận Ánh Sáng Chúa Giêsu đều được hiệp thông trọn vẹn vào sự sống vĩnh cữu của Cha Trên Trời.

Chúa Giêsu là Nguồn Ánh Sáng giải thoát nhân loại. Thế nhưng, một thảm kịch đáng buồn, đó là “Người đã đến nhà các gia nhân Người, nhưng các gia nhân Người không đón tiếp Người”. Khi đối diện với thiên tai và sự lan tràn đại dịch, con người tự hỏi: “đâu là nguyên nhân và đâu là niềm hy vọng cho nhân loại hôm nay ?” Câu trả lời sẽ được sáng tỏ khi chúng ta chiêm ngắm Mầu Nhiệm Chúa Giáng Sinh. Khi nhân loại tìm cách chối từ Thiên Chúa, sự dữ sẽ hoành hành. Khi con người từ chối Ánh Sáng Giêsu, bóng tối Satan sẽ thoả sức vùng vẫy trong sự nuông chiều của dối trá thế gian. Nếu muốn hạnh phúc, con người chỉ có một chọn lựa hoàn hảo, là đón nhận Nguồn Ánh Sáng Giêsu.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta can đảm nhìn nhận sự thật về thế giới và sự thật về bản thân, để quyết tâm thay đổi đời sống. Thế giới luôn cần đến tình yêu, ân sủng và sự thật. Vì thế, chúng ta được mời gọi sống chứng nhân cho sự thật và tình yêu Thiên Chúa trong thế giới, kết hiệp với Chúa Giêsu và lan toả tình yêu Chúa cho mọi người. Có như thế, Mầu nhiệm Chúa Giáng Sinh đích thực mang lại ân sủng và giá trị cứu rỗi cho nhân loại hôm nay.

Nhân loại hôm nay đang chao đảo trước thiên tai và bệnh dịch. Cùng với Thánh Giuse và Đức Mẹ, chúng ta hãy chiêm ngắm và cầu nguyện cách đơn sơ chân thành với Chúa Hài Đồng. Để trong sự thật và ân sủng của Ánh Sáng Giêsu, chúng ta quyết tâm sẽ trở thành những chứng nhân đem Tin Mừng đến cho thế giới hôm nay.


Comments are closed.