Thứ 5 Tuần 4 Mùa Chay – Ngày 26/03/2020

Lời Chúa: Ga 5,31-47

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân Do-thái rằng: “Nếu chính Ta làm chứng về Mình, thì chứng của Ta sẽ không xác thực. Có một Ðấng khác làm chứng về Ta, và Ta biết chứng Người làm về Ta thì xác thực. Các ngươi đã sai người đi hỏi Gioan, và Gioan đã làm chứng cho sự thật. Phần Ta, Ta không cần chứng của loài người, nhưng Ta nói những điều này để các ngươi được cứu thoát. Gioan là cây đèn cháy sáng. Các ngươi cũng muốn vui hưởng ánh sáng đó một thời gian. Nhưng Ta có một bằng chứng hơn chứng của Gioan: vì công việc Chúa Cha đã giao cho Ta hoàn thành, là chính công việc Ta đang làm. Các việc đó làm chứng về Ta rằng Chúa Cha đã sai Ta. Và Chúa Cha, Ðấng đã sai Ta, chính Người cũng làm chứng về Ta. Nhưng chưa bao giờ các ngươi được nghe tiếng Người, chưa bao giờ nhìn thấy mặt Người, và lời Người, các ngươi cũng chẳng giữ lại được, vì các ngươi không tin Ðấng Người đã sai đến. Các ngươi tra cứu Sách Thánh, vì tưởng rằng trong đó các ngươi sẽ tìm thấy sự sống muôn đời; chính Sách Thánh lại làm chứng về Ta, vậy mà các ngươi vẫn không chịu đến với Ta để được sống.

Ta không tìm vinh quang nơi loài người. Nhưng Ta biết các ngươi không có lòng yêu mến Thiên Chúa. Ta đến nhân danh Chúa Cha, nhưng các ngươi không chịu đón nhận. Nếu có một người nào khác nhân danh mình mà đến, các ngươi sẽ đón nhận nó. Các ngươi là những người nhận vinh quang lẫn nhau mà không tìm vinh quang do một Thiên Chúa, thì làm sao các ngươi có thể tin được? Các ngươi đừng tưởng rằng Ta sẽ tố cáo các ngươi với Chúa Cha. Kẻ tố cáo các ngươi là Môsê, tức là người mà các ngươi vẫn tin tưởng. Vì nếu các ngươi tin Môsê, thì có lẽ các ngươi cũng đã tin Ta, bởi vì chính Môsê đã viết về Ta. Nhưng mà nếu các ngươi không tin điều Môsê đã viết, thì làm sao các ngươi tin lời Ta được?”

 


Suy niệm

LÀM CHỨNG CHO CHÚA GIÊSU

“Phần Ta, Ta không cần chứng của loài người, nhưng Ta nói những điều này để các ngươi được cứu thoát” (Ga 5,34).

Là người Kitô hữu, chúng ta được mời gọi làm chứng cho Chúa Giêsu. Vậy chúng ta làm chứng cho Chúa bằng cách nào? Dưới ánh sáng của Lời Chúa hôm nay, chúng ta cùng suy niệm về ý tưởng này.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho chúng ta biết rằng, Ngài đã có Chúa Cha làm chứng cho Ngài: “Chúa Cha, Ðấng đã sai Ta, chính Người cũng làm chứng về Ta” (Ga 5,37). Bên cạnh đó, các việc làm của Ngài được Chúa Cha giao cho cũng làm chứng cho Ngài (x. Ga 5,36). Các việc làm của Chúa Giêsu không chỉ là những phép lạ nhưng còn là quyền ban sự sống (x. Ga 17,2), quyền xét xử (x. Ga 5,22-27) được tỏ bày cách cụ thể. Ngoài ra, chính Thánh Kinh cũng đã làm chứng cho Ngài (x. Ga 5,39). Vậy tại sao Chúa lại cần đến chứng của phàm nhân, chẳng hạn như chứng của Gioan Tẩy Giả? Quả thực, Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa và là Sự Thật (x. Ga 14,6) thì Ngài không cần chứng của phàm nhân. Nhưng “nhất chứng phi chứng”, nên Ngài cần đến chứng của loài người; đồng thời, đó cũng là điều Chúa cần để cứu độ chúng ta như chính Ngài đã nói: “Phần Ta, Ta không cần chứng của loài người, nhưng Ta nói những điều này để các ngươi được cứu thoát” (Ga 5,34). Chúa Giêsu cần đến chứng của phàm nhân, mà chúng ta cũng là phàm nhân, thì Ngài cũng cần đến chứng của chúng ta. Vì thế, chúng ta cũng được mời gọi làm chứng cho Chúa. Vậy chúng ta làm chứng cho Chúa bằng cách nào?

Từ kinh nghiệm về sự cứng lòng của những người Do Thái không tin vào Chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi làm chứng cho Chúa bằng việc tin vào Ngài là Đấng Cứu Độ và sống niềm tin ấy trong đời sống thường ngày. Thực vậy, đức tin là một hồng ân Thiên Chúa ban. Nhưng đức tin vẫn thật sự là một hành vi nhân linh (x. GLCG 154). Vì thế, đức tin cần được đáp trả một cách tự nguyện. Tin vào Chúa Giêsu trước hết là một điều cần thiết để đạt được ơn cứu độ như chính Chúa đã nói: “Ai tin vào người Con thì được sự sống đời đời” (Ga 3,36). Bên cạnh đó, tin vào Chúa Giêsu là một cách để chúng ta làm chứng cho Ngài giữa một xã hội vô thần và loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống để tìm sự thoả mãn và hưởng thụ cá nhân. Nhưng để sống, lớn lên và kiên trì trong đức tin, chúng ta cần phải nuôi dưỡng đức tin bằng Lời Thiên Chúa. Trong mùa Chay thánh này, chúng ta cần gắn bó với Chúa hơn nữa trong đời sống cầu nguyện để xin Chúa gia tăng đức tin cho chúng ta (x. Mc 9,24). Đức tin cũng cần phải được nâng đỡ bằng đức cậy (x. Rm 15,13). Bên cạnh đó, đức tin cần phải hành động nhờ đức mến (x. Gl 5,6). Vì thế, chúng ta hãy thể hiện những việc làm cụ thể của đức tin nhờ đức ái, chẳng hạn như việc bác ái giúp đỡ những người nghèo, túng thiếu về tinh thần hoặc vật chất.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi chúng con làm chứng cho Chúa để nhờ đó chúng con được ơn cứu độ. Xin cho chúng con biết làm chứng cho Chúa bằng việc tin vào Chúa và sống niềm tin ấy trong đời sống thường ngày của chúng con. Amen


Comments are closed.