Thứ 4 Tuần 4 Mùa Chay – Lễ Truyền Tin – Ngày 25/03/2020

Lời Chúa: Lc 1,26-38

Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào trinh nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ”. Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì.

Thiên thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận”. Nhưng Maria thưa với thiên thần: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?”

Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, Ðấng trinh nữ sinh ra sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được”.

Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”. Và thiên thần cáo biệt trinh nữ.

 


Suy niệm

KHIÊM NHƯỜNG ĐỂ ĐÓN NHẬN Ý CHÚA

“Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền” (Lc 1,38)

Khi nói về đức khiêm nhường, Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận viết trong cuốn sách Đường Hy Vọng như sau: “Càng khiêm nhường Đức Maria càng trong sáng, vì càng thấy rõ những sự kì diệu Chúa làm trong lòng Mẹ. Như ánh sáng qua một bóng đèn thuỷ tinh không vướng bụi” (số 512). Quả vậy, trong biến cố truyền tin với lòng khiêm nhường và tin tưởng tuyệt đối, Mẹ thưa “xin vâng”, Mẹ trở nên gương mẫu sống khiêm nhường để đón nhận thánh ý Thiên Chúa.

Bài học khiêm nhường không phải một sớm một chiều Mẹ có. Đó là một quá trình sống trong sự kết hiệp với Thiên Chúa Ba Ngôi, tham dự sự sống của Thiên Chúa. Thánh Alberto không ngớt lời ca ngợi Đức Mẹ rằng: Đức Maria đã chiếm hữu tất cả các ân sủng, chung cũng như riêng, từng ban cho hết thẩy các thụ tạo; mà Mẹ chiếm hữu ở mức độ tối cao. Và Mẹ trở nên “Đấng đầy ân sủng” “ Thiên Chúa ở cùng Mẹ”. Đây là một điều vừa bất ngờ, vừa hãnh diện nơi Mẹ. Bất ngờ là vì Mẹ đã khấn giữ mình đồng trinh, vậy mà giờ Thiên Chúa lại muốn Mẹ mang thai và hạ sinh Con Thiên Chúa. Hãnh diện vì giữa muôn ngàn phụ nữ, Thiên Chúa đã chọn Mẹ. Tuy nhiên, dù bất ngờ hay hãnh diện, Mẹ vẫn khiêm nhường để xin vâng với lòng mến. Mẹ vẫn tin tưởng, phó thác cả đời sống cho Đấng đã tuyển chọn Mẹ. Từ lúc Mẹ nói lời xin vâng, Mẹ trở thành Evà mới thay thế Evà cũ đã bất tuân. Từ nay Mẹ trở thành Mẹ Thiên Chúa và Mẹ nhân loại. Thái độ khiêm nhường và vâng phục đón nhận thánh ý Chúa qua lời xin vâng đầy xác tín, kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa thành hiện thực: “Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1,14).

Ngày hôm nay, sống đức khiêm nhường quả là một thách đố đối với nhiều người. Chúng ta nói về đức khiêm nhường thì rất hay, nhưng khi phải sống khiêm nhường thì lại là một sự thật khó khăn. Thật thế, nhiều người vẫn xin Chúa ban cho mình ơn khiêm nhường, nhưng khi Chúa gửi đến những thử thách chạm đến lòng tự trọng, danh dự, thế là ta phàn nàn, trách móc nếu không muốn nói là khước từ. Đức khiêm nhường là nhân đức nền tảng, từ đó chúng ta mới có thể xây dựng lâu đài các nhân đức khác. Khi có được nhân đức này, chúng ta mới hy vọng thuộc về Chúa cách trọn vẹn nhờ loại bỏ được những thói xấu như: ích kỷ, kiêu ngạo, tự phụ…Như vậy, để sống khiêm nhường, chúng ta phải tập luyện và nỗ lực không ngừng. Trong khi cầu nguyện xin trợ giúp và noi gương Mẹ Maria, chúng ta hãy nỗ lực để luôn giữ những điều đã khấn hứa, và vâng theo Thánh ý mỗi ngày. Như vậy, ơn gọi đến từ lòng nhân từ của Thiên Chúa sẽ sinh hoa trái nơi mỗi người chúng ta, như đã sinh hoa trái nơi Mẹ Maria.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con một người Mẹ thật gần gũi để chúng con núp bóng. Xin Chúa ban ơn để chúng con sống khiêm nhường như Mẹ, hầu thánh ý Thiên Chúa được nên trọn nơi cuộc đời chúng con. Amen.


Comments are closed.