Thứ 5 tuần 34 Thường Niên – Ngày 30/11/2017

Lời Chúa: Mt 4, 18 – 22

Khi ấy, nhân lúc Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy hai anh em là Simon, cũng gọi là Phêrô, và Anrê, em ông, cả hai đang thả lưới dưới biển, vì hai ông là ngư phủ. Người bảo hai ông rằng: “Các ngươi hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những ngư phủ lưới người ta”. Lập tức hai ông bỏ lưới đó mà theo Người. Đi xa hơn một đỗi, Người lại thấy hai anh em khác là Giacôbê con ông Giêbêđê, và Gioan em ông đang vá lưới trong thuyền với cha là Giêbêđê. Người cũng gọi hai ông. Lập tức hai ông bỏ lưới và cha mình mà đi theo Người.

 


Suy niệm

ĐÁP TRẢ TIẾNG CHÚA MỜI GỌI

“Đức Giêsu đang đi dọc biển hồ Galilê, thì thấy hai anh em kia, là ông Simôn, cũng gọi là Phêrô, và người anh là ông Anrê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông: ‘Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.’ Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người” (Mt 4, 18 – 20).

Ơn gọi là huyền nhiệm khởi đi từ Thiên Chúa, nhưng được thành toàn nơi người “thụ hưởng”. Thánh Anrê tông đồ là một trong Nhóm mười hai thân tín của Đức Giêsu. Thánh nhân được Chúa gọi bên biển hồ Galilê; ngài mau mắn đáp lại tiếng Chúa qua hành động bỏ lại chài lưới mà đi theo Người (x. Mt 4, 18 – 20); ngài cam kết dấn thân theo Chúa trên mọi hành trình Chúa kinh qua; thánh nhân chấp nhận gọt giũa chính mình qua lời mời gọi từ bỏ mọi sự, vác thập giá mà theo Chúa (x. Mt 16, 24); và ngài cũng trung kiên theo Chúa đến cùng trong sứ vụ truyền giảng “Tin Mừng Phục Sinh”, để rồi cũng lãnh án tử trên thập giá “giống như” Thầy mình.

Lời mời gọi dành cho các tông đồ xưa, hôm nay Chúa cũng đang dành tặng cho mỗi người chúng ta: “Các con hãy theo Thầy, chính Thầy sẽ làm cho các con trở nên những kẻ lưới người như lưới cá” (Mt 4, 19). Noi gương Thánh Anrê, ta cùng nhau can đảm “đáp trả tiếng Chúa mời gọi” qua việc cam kết dấn thân trọn vẹn cho Chúa, chấp nhận điều chỉnh và biến đổi bản thân, cùng trung thành trong các bổn phận, đạo đức hằng ngày. Có thế, chúng ta mới làm cho mình trở nên đỡ “bất xứng” hơn với huyền nhiệm ơn gọi Chúa tặng ban.

Xưa, Thánh Anrê đã can đảm “đáp trả tiếng Chúa mời gọi”; ngài cũng mau mắn giới thiệu Chúa cho em mình (x. Ga 1, 40 – 42). Nay, chúng ta hãy xin thánh nhân cầu bầu cùng Chúa giúp chúng ta cũng được can đảm “đáp trả tiếng Chúa”, cùng xin Chúa biến đổi cuộc đời ta mỗi ngày, để qua ta, cách nào đó, Chúa được giới thiệu cho muôn người. Amen.


Comments are closed.