Thứ 4 Tuần 32 Thường Niên – Ngày 13/11/2019

Lời Chúa: Lc 17,11-19

Khi Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, Người đi qua biên giới Samaria và Galilêa. Khi Người vào một làng kia thì gặp mười người phong cùi đang đứng ở đàng xa, họ cất tiếng thưa rằng: “Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi”. Thấy họ, Người bảo họ rằng: “Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế”. Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người: Mà người ấy lại là người xứ Samaria. Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: “Chớ thì không phải cả mười người được lành sạch sao? Còn chín người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại này”. Rồi Người bảo kẻ ấy rằng: “Ngươi hãy đứng dậy mà về: vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi”.

 


Suy niệm

SỰ KỲ DIỆU CỦA HÀNH VI TẠ ƠN

“Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người”. (Lc 17,15-16)

Nhiều người ngày nay chỉ nhìn thấy “bổn phận” nơi tha nhân, trong khi lại để cho “lòng biết ơn” nơi bản thân ngủ quên. Họ nghĩ rằng họ đáng được hưởng mọi thứ, còn người khác có bổn phận cung cấp cho họ. Thái độ này làm cho mối tương quan giữa con người với nhau ngày càng trở nên nghèo nàn, nhạt nhẽo! Thật nguy hiểm khi con người có thái độ này đối với Thiên Chúa.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh sử Luca mời gọi chúng ta hãy biết tạ ơn Thiên Chúa. Giáo Hội, Mẹ chúng ta dạy: “Việc con người tạ ơn Thiên Chúa không thêm gì cho Chúa nhưng mang lại muôn vàn ơn phúc cho con người” (x. Kinh tiền tụng tạ ơn IV, Sách lễ Rôma). Khi tạ ơn Thiên Chúa, chúng ta được Chúa Kitô dẫn đưa đến gần Thiên Chúa để hưởng ơn cứu độ. Thật vậy, Lời Chúa trong thư Do Thái dạy chúng ta rằng: chính Chúa Giêsu có thể đem ơn cứu độ vĩnh viễn cho những ai nhờ Người mà tiến lại gần Thiên Chúa (x. Dt 7,25).

Suy gẫm Tin Mừng hôm nay, chúng ta sẽ thấy sự kỳ diệu xảy đến cho người phong hủi khi anh quay lại tạ ơn Chúa Giêsu. Khi còn mang bệnh anh chỉ đứng đàng xa mà nài xin Chúa Giêsu, nhưng khi được lành sạch, anh đến gần, quỳ dưới chân Người. Thấy thế, Chúa Giêsu phán phán: “Ngươi hãy đứng dậy mà về: vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi” (Lc 17,19). Nhờ lòng tin, anh đã tiến lại gần Chúa Giêsu, anh không chỉ được lành bệnh về thể xác mà anh còn được lành sạch trong tâm hồn. Anh xin được lành bệnh thể xác, Chúa ban cho anh ơn cứu độ.

Noi gương người phong hủi trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta hãy tiến lại gần Chúa Giêsu nơi các Bí Tích của Giáo Hội, nhất là Bí Tích Thánh Thể. Tham dự cử hành Bí Tích Thánh Thể, chúng ta đang cùng với Chúa Kitô tạ ơn Thiên Chúa. Thánh Thể Chúa là nguồn sức mạnh cho chúng ta trong hành trình tiến về quê trời. Được rước Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng ta được hưởng dùng trước lương thực Thần Linh. Thánh Thể Chúa là bảo chứng cho chúng ta được hưởng ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu mời gọi: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28). Sống theo Lời Chúa dạy, chúng ta hãy siêng năng tham dự Thánh Lễ, nhất là Thánh Lễ ngày Chúa nhật, để được hưởng ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, trong cuộc sống, nhiều khi chúng con nói quá nhiều nhưng lời tạ ơn Chúa và cám ơn nhau thì chúng con lại thiếu sót. Xin dạy chúng con biết tạ ơn Chúa và biết cám ơn nhau, không chỉ bằng lời nói mà còn bằng chính đời sống của mỗi chúng con. Amen.


Comments are closed.