Thứ 5 Tuần 30 Thường Niên – Ngày 31/10/2019

Lời Chúa: Lc 13,31-37

Trong ngày ấy, có mấy người biệt phái đến gần thưa Chúa Giêsu rằng: “Xin Thầy lên đường và đi khỏi đây, vì Hêrôđê toan giết Thầy”. Người trả lời: “Các ông hãy đi nói với con cáo đó rằng: ‘Đây Ta trừ quỷ và chữa lành bệnh tật hôm nay và ngày mai, rồi ngày thứ ba Ta hoàn tất cuộc đời. Nhưng hôm nay, ngày mai và ngày hôm sau nữa, Ta còn phải đi đường, vì không lẽ một tiên tri bị giết chết ngoài thành Giêrusalem’. ‘Ôi Giêrusalem, Giêrusalem! Ngươi giết hại các tiên tri và ném đá những người đã được sai đến cùng ngươi. Đã bao lần Ta muốn tụ họp con cái ngươi, như gà mẹ ấp ủ gà con dưới cánh, thế mà ngươi đã không muốn’. Thì đây, nhà các ngươi sẽ bị bỏ hoang vu. Nhưng Ta bảo cho các ngươi hay: Các ngươi sẽ không còn xem thấy Ta, cho đến khi các ngươi sẽ nói rằng: ‘Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến!’”

 


Suy niệm

ĐỐI DIỆN

“Người bảo họ: Các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này: ‘Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất’” ( Lc 13,32).

Đứng trước những khó khăn trong cuộc sống, con người có nhiều cách lựa chọn khác nhau: Có người bằng mọi giá dùng thủ đoạn, mưu mẹo, luồn lách để vượt qua; có người tìm cách lẩn trốn vì sợ khổ, sợ chết. Còn Đức Giêsu trong Tin Mừng hôm nay, để giải quyết khó khăn, thử thách, Ngài đã ‘đối diện’.

Đức Giêsu đã đối diện với kẻ thù, là vua Hê-rô-đê: “Các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này: hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất”. Rõ ràng, Hê-rô-đê hăm dọa Đức Giêsu, nhưng Ngài không sợ hãi, không chùn bước, mà còn công khai thi hành sứ mạng hàng ngày như trừ quỷ và chữa bệnh. Ngài quyết định Tôi phải tiếp tục lên đường hướng tới Giê-ru-sa-lem, nơi nhiều ngôn sứ đã chịu bách hại, nơi phải đối diện với lòng chai cứng – sự chối từ của con người, và cũng là nơi cái chết đang chờ đợi Ngài. Tất cả điều đó cho thấy, Chúa Giêsu đến trần gian, Ngài không trốn chạy đau khổ hay sự chết, mà là để thi hành thánh ý Chúa Cha: “này Con đây, Con đến để thực thi ý Ngài”.

Còn trong bài đọc I hôm nay, thánh Phaolô khi đối diện với thử thách của thế gian, ngài xác tín, chẳng có gì, thử thách hay đau khổ, bách hại hay đói khát hiểm nguy hay gươm giáo, sẽ tách ngài ra khỏi tình yêu của Đức Kitô. Cũng vậy, các Thánh Tử Đạo Việt Nam là những chứng nhân chân chính cho chân lý đối diện với cuộc đời qua đau khổ và sự chết. Các ngài biết rằng mình đã nhận được một nguồn bình an đích thật khi tin vào Đức Kitô, mà không bao giờ có gì hay có ai đó có thể lấy đi niềm xác quyết đó.

Giữa một thế giới đầy khó khăn và thử thách, người môn đệ Chúa Kitô có thể dễ bị cám dỗ rút lui không dám đối diện để làm chứng cho Tin Mừng, chỉ muốn ở lại trong thế giới an nhàn sung sướng của mình. Nhưng Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người hãy sống theo gương Đức Giêsu, dám đối diện với mọi thách thức để làm chứng cho Tin Mừng Phục Sinh. Sự thật, chân lý hay mục đích cuộc đời này không phải là ở trần gian, nhưng mục đích cuối cùng là Thiên Chúa. Chính mục đích này chi phối hoàn toàn những hành động đời thường với những khổ đau. Bởi lẽ, mọi sự trong cuộc đời diễn ra đều mang tính chất tương đối, chỉ Thiên Chúa mang yếu tính tuyệt đối. Vì thế, chúng ta xác tín: đời người có thử thách nhưng chúng ta được sinh ra để đối diện. Và để làm được điều này, chúng ta được mời gọi phải năng kết hợp với mầu nhiệm đau khổ thập giá của Đức Kitô qua các Bí tích, nhất là Bí tích Thánh Thể; đồng thời, sống và suy gẫm Lời Chúa qua việc thực thi bác ái, hy sinh phục vụ theo gương Đức Giêsu cúi mình rửa chân cho anh em. Có như thế, chúng ta mới sẵn sàng đối diện trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã toàn thắng tội lỗi và thần chết, xin ban ơn bình an và hoan lạc cho tất cả chúng con, hầu chúng con có đủ sức làm chứng cho nhân loại biết rằng Chúa đã phục sinh vinh hiển để đem nguồn bình an vĩnh cửu cho những ai tin vào Người. Amen.


Comments are closed.