Thứ 4 Tuần 30 Thường Niên – Ngày 30/10/2019

Lời Chúa: Lc 13,22 – 30

Khi ấy, Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng dạy vừa đi về Giêrusalem. Có kẻ hỏi Người rằng: “Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ?” Nhưng Người phán cùng họ rằng: “Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì Ta bảo các ngươi biết: nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được. Khi chủ nhà đã vào đóng cửa lại, thì lúc đó các ngươi đứng ngoài mới gõ cửa mà rằng: ‘Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi’. Chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: ‘Ta không biết các ngươi từ đâu tới’. Bấy giờ các ngươi mới nói rằng: ‘Chúng tôi đã ăn uống trước mặt Ngài và Ngài đã giảng dạy giữa các công trường của chúng tôi’. Nhưng chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: ‘Ta không biết các ngươi từ đâu mà tới, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta’”.

Khi các ngươi sẽ thấy Abraham, Isaac, Giacóp và tất cả các tiên tri ở trong nước Thiên Chúa, còn các ngươi bị loại ra ngoài, nơi đó các ngươi sẽ khóc lóc nghiến răng. Và người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Phải, có những người sau hết sẽ trở nên trước hết, và những người trước hết sẽ nên sau hết.

 


Suy niệm

CÙNG NHAU LÀM DÂN CHÚA

“Người ta sẽ từ Đông chí Tây, từ Bắc chí Nam đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa.” (Lc 13,29)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô đã lan rộng khắp nhiều vùng miền trên thế giới này. Con số những tín hữu Kitô đã lên đến hơn 1 tỷ người. Tuy nhiên, vẫn còn đó con số rất đông những người chưa tin nhận và tìm về với Chúa Giêsu Kitô là Đường, là Sự Thật và là Chân Lý. Vì vậy, ước mong của Chúa Giêsu cũng chính là hy vọng của Giáo Hội mọi thời là quy tụ muôn người tin thờ một Thiên Chúa Ba Ngôi qua mạc khải của Chúa Giêsu Kitô, để tất cả cùng nhau trở thành dân của Thiên Chúa, được đón nhận hồng phúc cứu độ.

Theo mạch ý tưởng của thánh sử Luca, sau khi trình bày hai dụ ngôn về Nước Thiên Chúa, thánh nhân tiếp tục tường thuật lại việc Chúa Giêsu trả lời cho thắc mắc của một người Do thái: “Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ?” (Lc 13,23). Thời Đức Giêsu có hai quan niệm về ơn cứu độ trái ngược nhau: phe lạc quan cho rằng bất cứ ai gốc Do thái, tuân giữ Luật Môsê, thì đương nhiên sẽ được ơn cứu độ; còn phe bi quan, chịu ảnh hưởng của sách mạo thư (cuốn 4 Esdra) nói rằng chỉ có rất ít người được ơn cứu độ mà thôi. Cho nên, Chúa Giêsu không trực tiếp trả lời cho câu hỏi của họ, nhưng Người mời gọi họ: “Hãy cố gắng vào qua cửa hẹp” (Lc 13,24). Đối với Chúa Giêsu, ơn cứu độ chỉ dành cho những ai luôn trong tâm thế “cố gắng” “chiến đấu” bước qua “cửa hẹp” để vào Nước Trời. Vì vậy, bất cứ ai ở trong tâm thế ấy, thì chắc chắn sẽ được thừa hưởng ơn cứu độ, chứ không chỉ riêng người Israel mà thôi.

Nhìn vào nhãn quan cứu độ phổ quát ấy, mỗi tín hữu Kitô cần làm phong phú hóa đời sống mình bằng việc gắng công thánh hóa các bổn phận hằng ngày của mình, chiến đấu với chính cái tôi cá nhân để luôn quy hướng về đàng thiện lành. Điều này đòi hỏi một đức tin mãnh liệt vào Chúa Giêsu, đi vào sự kết hiệp sâu xa với Người trong mỗi bậc sống làm nên căn tính Kitô hữu của mỗi người. Thứ nữa, mỗi người Kitô hữu cần gắng công thực thi đức ái Kitô giáo trong chính đời sống mình. Chính chứng tá đức tin và đức ái Kitô giáo sống động này trở thành một dấu chỉ nổi bật giữa các dân, là điểm nối kết dễ dàng những người tín hữu Kitô với các tín đồ của các tôn giáo khác, dẫn lối cho họ dần hiểu biết và yêu mến Chúa Giêsu. Lúc đó, mỗi Kitô hữu cùng với các anh chị em đã được Tin Mừng Chúa Giêsu cảm hóa song hành cùng nhau, tuần tự đi qua cửa hẹp để đi vào các bàn tiệc đã được dọn sẵn trong Nước Thiên Chúa. Nhưng Lời Chúa nói: “Người ta sẽ từ Đông chí Tây, từ Bắc chí Nam đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa” (Lc 13,29) chừng nào mới thành hiện thực đây?

Lạy Chúa, xin cho mỗi người tín hữu chúng con luôn biết gắng công để sống đúng căn tính Kitô hữu của mình, bằng cách đáp thỏa những đòi hỏi của đức tin và đức ái, ngõ hầu chính trong những cố gắng ấy, nhiều người nhận ra dáng dấp của Đấng là Thiên Chúa làm người mà chúng con tôn thờ, để cùng nhau trở thành dân Chúa đến dự tiệc cưới Nước Trời. Amen


Comments are closed.