Thứ 5 tuần 30 Thường Niên – Lễ Các Đẳng Linh Hồn – Ngày 02/11/2017

Lời Chúa: Lc 23,33.39-43

Khi đến nơi gọi là “Đồi Sọ”, họ đóng đinh Người vào thập giá, cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái.

Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người : “Ông không phải là Đấng Kitô sao ? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với !” Nhưng tên kia mắng nó : “Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ ! Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái !” Rồi anh ta thưa với Đức Giêsu : “Ông Giêsu ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi !” Và Người nói với anh ta : “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.”

 


Suy niệm

SỰ LIÊN ĐỚI VỚI CÁC LINH HỒN

“Khi đến nơi gọi là “Đồi Sọ”, họ đóng đinh Người vào thập giá, cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái.” (Lc 23,33).

Đoạn Tin Mừng trong thánh lễ Nhì cầu nguyện cho các tín hữu qua đời, kể lại cuộc đời của Đức Giêsu vào những giây phút cuối. Người chịu đóng đinh trên thập giá cùng với hai tên trộm cướp. Đức Giêsu đã chấp nhận cái chết trong vâng phục Cha để nên ơn cứu độ cho mọi người. Lời cuối cùng của Người là một lời cầu nguyện chuyển cầu thiết tha : “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34).

Cái chết của Người là một Hy Tế trong niềm tin vâng theo ý Cha và yêu thương mọi người cho đến cùng. Nhờ tin vào cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Kitô mà các tín hữu đang lữ hành luôn tràn trề niềm hy vọng để hằng cầu nguyện cho các tín hữu đang thanh luyện được mau hưởng hạnh phúc Nước Trời.

Theo truyền thống Giáo Hội, tháng 11 được dành để nhắc nhớ và cầu nguyện cho những người đã qua đời để họ được giải thoát khỏi tội lỗi. Trong niềm tin Kitô giáo, điều các linh hồn cần là lời cầu nguyện, hy sinh, việc lành và thánh lễ.

Ngọn lửa luyện ngục có sức thanh luyện, biến đổi và thánh hóa. Chúng ta cần sống mầu nhiệm các thánh thông công. Các thánh trên trời chuyển cầu cho Hội Thánh dưới thế. Hội Thánh dưới thế chuyển cầu cho các linh hồn đau khổ. Tất cả liên đới với nhau như các chi thể của một thân thể. Trong tháng 11 này, Hội Thánh mời gọi chúng ta cùng đi viếng nghĩa trang để cầu nguyện cho các người thân yêu đã qua đời.

Lạy Chúa, chúng con đang tưởng nhớ đến các linh hồn là ông bà, cha mẹ, anh chị em, những người quen biết và mọi người đã qua đời. Xin cho chúng con luôn biết hướng về các ngài bằng lời cầu nguyện và những việc hy sinh, nhờ vào cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Kitô, để các linh hồn sớm được hưởng nhan thánh Chúa. Amen.


Comments are closed.