Thứ 4 tuần 30 Thường Niên – Ngày 01/11/2017

Lời Chúa: Mt 5, 1-12a

Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người mở miệng dạy họ rằng:

“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,

vì Nước Trời là của họ.

Phúc thay ai hiền lành,

vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.

Phúc thay ai sầu khổ,

vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.

Phúc thay ai khát khao nên người công chính,

vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.

Phúc thay ai xót thương người,

vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.

Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch,

vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.

Phúc thay ai xây dựng hoà bình,

vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.

Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính,

vì Nước Trời là của họ.

Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại

và vu khống đủ điều xấu xa.

Anh em hãy vui mừng hớn hở,

vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.

Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế”.

 


Suy niệm

PHẦN THƯỞNG NƯỚC TRỜI

“Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao” (Mt 5,12a).

Các mối phúc là con đường nên thánh. Con đường này chính Đức Kitô đã đi và mỗi chúng ta cùng đi. Làm thế nào để đạt được phần thưởng Nước Trời? Nước Trời không phải là một thực tại trừu tượng, nhưng cụ thể nơi Đức Giêsu khi Người hiện diện và hoạt động: rao giảng như một Đấng có uy quyền, chữa lành mọi bệnh tật và xua trừ ma quỷ. Nước Trời là một tình trạng hạnh phúc của những người tin vào Chúa. Qua Bài Giảng Trên Núi, Đức Giêsu mời chúng ta hãy có tâm hồn hiền lành, nghèo khó, nghĩa là hoàn toàn tín thác vào một mình Thiên Chúa, có lòng khao khát sự công chính, chỉ mong làm trọn thánh ý người. Trong tương quan vơi tha nhân, Đức Giêsu mời chúng ta có lòng thương xót, biết đau nỗi đau của người khác, có tâm hồn trong sạch nhất là sống ngay thẳng chân thành, có tinh thần xây dựng hòa bình và công bằng xã hội, nghĩa là chăm lo phát triển toàn diện con người và mọi người. Khi sống các mối phúc trên là chấp nhận mối phúc bị bách hại vì Chúa và vì Tin Mừng.

Con đường đạt được phần thưởng Nước Trời là con đường Bát Phúc, là con đường yêu thương. Nên thánh là đáp trả lời mời gọi yêu thương, là để cho tình yêu chi phối toàn bộ cuộc sống, là sống hết tình cho Thiên Chúa và tha nhân. Càng yêu thương, càng phục vụ, chúng ta càng nên giống Chúa nhiều hơn: “Anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13,34).

Lạy chúa, xin hãy làm cho con được sống thánh thiện theo như lòng chúa mong ước, hiền lành và khiêm nhường. Amen.


Comments are closed.