Thứ 6 Tuần 3 Mùa Chay – Ngày 20/03/2020

Lời Chúa: Mc 12,28b-34

Khi ấy, có người trong nhóm Luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: “Trong các giới răn, điều nào trọng nhất?”

Chúa Giêsu đáp: “Giới răn trọng nhất chính là: ‘Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi’. Còn đây là giới răn thứ hai: ‘Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi’. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó”. Luật sĩ thưa Ngài: “Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất và ngoài Người, chẳng có Chúa nào khác nữa. Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh”. Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu”. Và không ai dám hỏi Người thêm điều gì nữa.

 


Suy niệm

DÀNH TRỌN TÌNH YÊU CHO THIÊN CHÚA

“Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh” (Mc 12,33)

Trong mùa Chay thánh này, Giáo hội mời gọi chúng ta ăn năn sám hối và trở về với Thiên Chúa của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta phải trở về với Thiên Chúa thế nào cho phải?

Dường như, khi nói tới sự ăn năn sám hối trở về với Chúa là chúng ta nghĩ ngay đến việc cố gắng giữ sao cho khỏi lỗi luật Chúa và Giáo Hội. Tuy nhiên, đó sẽ chỉ là hình thức, chỉ là thủ tục nếu chúng ta không có điều cốt lõi là tình yêu. Chỉ có tình yêu mới có giá trị biến đổi thực sự. Chỉ có tình yêu mới làm cho chúng ta giữ luật Chúa, luật Giáo Hội và cộng đoàn cách trọn hảo. Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta thấy giới răn quan trọng nhất chính là yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức mình. Giới răn thứ hai là yêu tha nhân như chính mình. Giới răn thứ hai không gộp chung, cũng không đặt ngang hàng với giới răn thứ nhất, nhưng liên hệ với và bắt nguồn từ giới răn thứ nhất. Thánh Gioan, trong thư của ngài, khẳng định rằng: “Nếu ai nói: ‘Tôi yêu mến Thiên Chúa’ mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy” (1Ga 4,20). Như vậy, tình yêu tha nhân cũng bắt nguồn từ tình yêu đối với Thiên Chúa và là cách thế biểu lộ tuyệt hảo tình yêu đối với Ngài.

Tình yêu không phải là một điều xa vời nhưng là điều chúng ta cũng muốn và sống hằng ngày. Thiên Chúa muốn chúng ta yêu Ngài một cách trọn vẹn cả hồn xác. Không phải là siêng năng đến nhà thờ nhưng lòng thì để ở một nơi nào đó. Không phải là đọc kinh, lần hạt cho to, mà lòng chẳng chiêm ngắm, gẫm suy. Không phải là chuyên chăm trong các công việc mục vụ hay nghiên cứu thần học mà bỏ bê đời sống cầu nguyện… Chúa muốn chúng ta làm tất cả mọi việc vì lòng yêu mến Ngài. Chúa muốn chúng ta yêu tha nhân, không phải theo lợi lộc, sở thích, hay những mục đích riêng nhưng vì họ là hình ảnh của Thiên Chúa và vì chúng ta yêu mến Chúa. Vậy, chúng ta có thể làm gì để canh tân đời sống trong mùa Chay thánh này? Thưa, hãy thêm mỗi ngày một ít hương vị của tình yêu dành cho Thiên Chúa vào trong mọi công việc và mọi tương quan của chúng ta. Ngày qua ngày, chúng ta sẽ càng dâng cho Chúa những của lễ tuyệt vời hơn và đẹp lòng Chúa hơn.

Lạy Chúa, chúng con xin lỗi Chúa vì chưa dành trọn tình yêu cho Ngài. Xin Chúa thương tha thứ và bổ sức cho tình yêu còn non nớt của chúng con. Chúng con cũng xin dâng lên cho Chúa mọi công việc và mọi cuộc gặp gỡ trong ngày hôm nay. Tất cả vì lòng yêu mến Ngài. Amen.


Comments are closed.