Thứ 5 Tuần 29 Thường Niên – Ngày 25/10/2018

Lời Chúa: Lc 12,49-53

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian, và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên. Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con: không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba người chống lại hai, và hai người chống lại ba: cha chống đối con trai, và con trai chống đối cha; mẹ chống đối con gái, và con gái chống đối mẹ; mẹ chồng chống đối nàng dâu, và nàng dâu chống đối mẹ chồng”.

 


Suy niệm

LỬA THANH LUYỆN

“Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa ấy bùng lên” (Lc 12,49).

Khi nói đến lửa, chúng ta thường liên hệ đến lửa tư nhiên: lửa để nấu cơm, sưởi ấm, đốt rác rưởi và soi sáng đêm đen. Bên cạnh đó lửa còn mang giá trị tâm linh và thần linh.

Lửa không chỉ được Thiên Chúa nói đến ở Cựu Ước mà còn được Chúa Giêsu sử dụng trong Tân ước. Cụ thể trong bài Tin mừng chúng ta vừa nghe, thánh sử Luca thuật lại những lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa ấy bùng lên” (Lc 12,49). Qua câu nói này Chúa muốn nói gì ở đây về lửa? Chúa muốn nói với các môn đệ rằng: Người đã đem lửa xuống trần gian, lửa có sức thanh luyện những tâm hồn tội lỗi biết ăn năn và cũng đốt cháy những tâm hồn tội lỗi không chịu sám hối. Chúa đã thanh luyện ông Giakêu, từ một người thu thuế tội lỗi thành một môn đệ nhiệt thành của Chúa. Chúa còn thanh luyện một Augustinô bất toàn với biết bao lỗi lầm thành một vị thánh lỗi lạc của Giáo hội. Cánh đây khoảng ba mươi năm, Chúa đã thanh luyện thánh Phaolô Trần Văn Hạnh, là người sống trong hoàn cảnh loạn lạc, với tính khí hiên ngang, quả cảm và là một tay ngang tàng trong giang hồ thành một vị thánh trong 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam, đã được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tuyên phong lên hàng hiển thánh. Chính Chúa Giêsu là ngọn lửa thanh luyện từ trời xuống, lửa thanh luyện này đã bừng cháy lên nơi thập giá khi chính Đức Giêsu Kitô tự hiến mình làm của lễ toàn thiêu.

Qua những gì chúng ta vừa tìm hiểu ở trên, Chúa muốn thanh luyện các môn đệ và mỗi người chúng ta từ những con người bất toàn, yếu tin trở thành những người có tinh thần hăng say phục vụ Chúa, phục vụ Tin mừng để làm cho Nước Thiên Chúa Trị đến. Lòng nhiệt thành ấy là ngọn lửa mà Chúa đã đem đến cho các môn đệ và cho chúng ta. Hơn thế nữa, Chúa muốn lửa ấy cháy lên trong lòng các môn đệ, trong trái tim mỗi người chúng ta và giữa lòng Giáo hội. Bên cạnh đó Chúa cũng muốn thanh luyện sự sợ hãi, tính lười biếng, tư tưởng an phận, suy nghĩ thấp hèn của con người, đặc biệt nơi những ai đang đi theo Chúa. Để thân thể Người và thân phận người tín hữu được tháp nhập vào nhau làm một, người tín hữu không ngừng chiến đấu với Ba thù: xác thịt, thế gian và ma quỷ cho dù gặp phải sự bắt bớ chia rẽ hay cả sự chết.

Lạy Chúa, Chúa đã khích lệ các Tông đồ đừng ngại ngùng và đừng sợ hãi chiến đấu vì Tin Mừng. Xin Chúa cho mọi người chúng ta biết ý thức bảo vệ ngọn lửa đức tin đã được Thiên Chúa thanh luyện qua việc cho chúng ta được lãnh nhận bí tích Rửa Tội. Đồng thời, xin cho ngọn lửa đức tin của chúng con được cháy lên từng ngày trong Chúa Thánh Linh. Xin Người thanh luyện con tim còn lạnh lẽo, còn yếu đuối, còn nghi ngờ, còn sợ sệt ngại ngùng không dám dấn thân cho Tin mừng của chúng con. Xin cho mọi người chúng con cũng “cảm” được lửa thanh luyện của Chúa ở trong lòng như hai môn đệ trên đường Em-mau năm xưa đã từng “cảm” và thốt lên với tất cả niềm xác tín: “Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?” (Lc 24,32). Amen.


Comments are closed.