Thứ 4 Tuần 29 Thường Niên – Ngày 24/10/2018

Lời Chúa: Lc 12,39-48

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy hiểu biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngạch nhà mình. Cho nên các con hãy sẵn sàng: vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến”.

Phêrô thưa Người rằng: “Lạy Thầy, Thầy nói dụ ngôn đó chỉ về chúng con hay về mọi người?” Chúa phán: “Vậy con nghĩ ai là người quản lý trung tín khôn ngoan mà chủ đã đặt coi sóc gia nhân mình, để đến giờ phân phát phần lúa thóc cho họ? Phúc cho đầy tớ đó, khi chủ về, thấy nó đang làm như vậy. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ đặt người đó trông coi tất cả gia sản mình. Nhưng nếu đầy tớ ấy nghĩ trong lòng rằng: “Chủ tôi về muộn”, nên đánh đập tớ trai tớ gái, ăn uống say sưa: chủ người đầy tớ ấy sẽ về vào ngày nó không ngờ, vào giờ nó không biết, chủ sẽ loại trừ nó, và bắt nó chung số phận với những kẻ bất trung. Nhưng đầy tớ nào đã biết ý chủ mình mà không chuẩn bị sẵn sàng, và không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. Còn đầy tớ nào không biết ý chủ mình mà làm những sự đáng trừng phạt, thì sẽ bị đòn ít hơn. Vì người ta đã ban cho ai nhiều, thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều, và đã giao phó cho ai nhiều, thì sẽ đòi kẻ ấy nhiều hơn”.

 


Suy niệm

CHU TOÀN BỔN PHẬN

“Vậy con nghĩ ai là người quản lý trung tín khôn ngoan mà chủ đã đặt coi sóc gia nhân mình, để đến giờ phân phát phần lúa thóc cho họ? Phúc cho đầy tớ đó, khi chủ về, thấy nó đang làm như vậy”(Lc 12,42-43).

Trong cuộc sống, mỗi người đều có những bổn phận và trách nhiệm khác nhau, kẻ nhiều người ít, tùy theo vai trò và địa vị của mình trong gia đình hay ngoài xã hội. Trong những bổn phận đó, có người đã nỗ lực để hoàn thành; cũng có người, đã không ít lần bỏ bê, thiếu trách nhiệm. Đây là hai thái độ sống hoàn toàn đối lập mà chúng ta vẫn thường thấy trong cuộc sống hằng ngày.

Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra hình ảnh của hai người quản gia có thái độ làm việc trái ngược nhau. Người thứ nhất thì luôn tỉnh thức, sẵn sàng, chu toàn những bổn phận ông chủ trao phó: chăm sóc chu đáo cho kẻ ăn người ở trong nhà. Ngược lại, người thứ hai đã không làm theo ý chủ lại còn ngược đãi gia nhân và chè chén say sưa. Qua đó, Chúa Giêsu muốn mỗi người tự vấn lương tâm mình xem, tôi đã sống theo thái độ nào? Ngài mời gọi chúng ta nỗ lực chu toàn bổn phận được giao phó. Bởi vì như Chúa đã nói: chính lúc chúng ta không ngờ thì Ngài sẽ đến (x. Lc 12,40). Ngài sẽ đến để phán xét mỗi người. Ai hoàn thành tốt công việc Ngài trao phó giống như người quản gia khôn ngoan và trung tín thì sẽ lãnh phần thưởng xứng đáng với việc mình làm. Trái lại, ai không chu toàn nhiệm vụ như người đầy tớ bất trung sẽ lãnh hình phạt tương xứng.

Là người tín hữu, chúng ta ý thức rằng, chính Thiên Chúa đã trao cho mỗi người những bổn phận khác nhau. Ngài sẽ đến để xét xử dựa trên những gì chúng ta đã làm. Ai trong chúng ta cũng muốn có một đời sống trung tín trong việc bổn phận; nhưng đôi khi do vô ý hoặc cố ý, chúng ta đã không chu toàn. Có nhiều lúc, chúng ta để cho thế gian lôi cuốn, đặt mình dưới sự điều khiển của đồng tiền, hay tự giam hãm mình trong những thú vui thể xác. Cụ thể, đó có thể là lúc chúng ta bất hiếu với mẹ cha; gian tham trong buôn bán; thiếu tận tâm trong giáo dục; sống bạc bẽo, hắt hủi người nghèo khổ, lừa lọc kẻ yếu thế, v.v. Làm như thế là chúng ta đang không chỉ gây hại cho người thân cận nhưng còn tự chuốc họa cho chính mình không chỉ ở đời này mà còn cả ở đời sau.

Ý thức như vậy, mỗi người cần phải quyết tâm thực hiện những bổn phận Chúa đã trao. Chúng ta đừng nên bắt chước gương người quản gia khờ dại bất trung, nhưng hãy luôn sẵn sàng, tỉnh thức chu toàn bổn phận đối với Chúa và với mọi người.

Lạy Chúa, xin thương ban cho mỗi người chúng con luôn biết sẵn sàng trong mọi lúc, thực thi bổn phận của mình cách trung tín và khôn ngoan để không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân, nhưng còn đem lại niềm vui và hạnh phúc cho những người đang sống bên chúng con. Amen.


Comments are closed.