Thứ 5 Tuần 27 A – Ngày 12/10/2017

Lời Chúa: Lc 11, 5-13

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu ai trong các con có người bạn, giữa đêm khuya đến nói với người ấy rằng: ‘Anh ơi, xin cho tôi vay ba chiếc bánh, vì tôi có anh bạn đi đường ghé lại nhà tôi, mà tôi không có gì thết đãi anh ấy’. Và từ trong nhà có tiếng người ấy đáp: ‘Xin đừng quấy rầy tôi, vì cửa đã đóng, các con tôi và tôi đã lên giường nằm rồi, tôi không thể chỗi dậy lấy bánh cho anh được’. Thầy bảo các con, dù người đó không dậy vì tình bạn để lấy bánh cho người bạn, người đó cũng sẽ dậy, ít nữa là vì sự quấy rầy của người kia mà cho anh ta tất cả những gì anh ta cần”.

“Và Thầy bảo các con: Các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ thì sẽ mở cho. Người cha nào trong các con có đứa con xin bánh mà lại cho nó hòn đá ư? Hay nó xin cá lại cho nó con rắn thay vì cá sao? Hay nó xin quả trứng, lại cho nó con bọ cạp ư? Vậy nếu các con là những kẻ gian ác, còn biết cho con cái mình những của tốt, phương chi Cha các con trên trời sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin Người”

 


Suy niệm

KIÊN TRÌ VÀ TIN TƯỞNG KHI CẦU NGUYỆN

«Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho» (Lc 11, 9).

Thánh Gioan Kim Khẩu đã dùng câu chuyện cá với nước để minh họa cho sự cần thiết của lời cầu nguyện, ngài nói: «Bao lâu cá ở trong nước, nó vẫn sống, hoạt động và tăng trưởng, nhưng nếu nó bị bắt ra ngoài, chắc chắn nó sẽ chết». Vì thế, ta không ngạc nhiên khi một người trong nhóm môn đệ đến xin Chúa Giêsu dạy họ cầu nguyện. Ngài dạy các môn đệ cầu nguyện bằng kinh Lạy Cha (x.Lc 11,1-4). Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu khẳng định lời cầu nguyện sẽ trở nên hiệu nghiệm khi biết kiên trì và tin tưởng vào Chúa.

Chúa Giêsu kể cho các ông nghe dụ ngôn về người bạn quấy rầy vào nửa đêm để nói kiên trì trong cầu nguyện. Ban đầu dù ông chủ không muốn dậy để cho người bạn mình mượn bánh và chỉ nói vọng ra lời từ chối. Nhưng người bạn ấy cứ gõ cửa và xin mãi thì cuối cùng ông cũng cho vì thể diện. Nhờ kiên trì mà anh bạn đã đạt được điều mình xin dù ông chủ không cho vì tình bạn. Cựu Ước cũng đã nhắc đến lòng kiên trì sẽ mang đến niềm vui «Ai kiên trì chịu đựng một thời gian, thì cuối cùng niềm vui sẽ bừng lên cho người ấy» (Hc 1,23). Đồng thời, kiên trì không những được Chúa nhậm lời nhưng còn giữ gìn mạng sống mình nữa «Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình» (Mc 21,19). Sau khi nói đến lòng kiên trì, Chúa Giêsu còn nhắc đến niềm tin tưởng, phó thác và cậy trông vào Thiên Chúa. Ngài dẫn ra trường hợp con cái cầu xin cha mẹ «Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó? Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành» (Lc 11,11-13). Chúa Giêsu dựa vào thái độ tốt lành của người cha trần thế để làm nổi bật sự tốt lành của Thiên Chúa «phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao» (Lc 11,13). Bởi Thiên Chúa là Đấng yêu thương và tốt lành, Ngài biết những gì tốt nhất cho ta và sẵn sàng ban cho ta thứ ấy. Ngài ban cho ta lớn hơn điều ta cầu xin, đó là ban chính Ngài. Ngài cho ta được làm con cũng như chia sẻ sự sống thần linh của Ngài.

Theo bản tính tự nhiên của con người, chúng ta dễ dàng chán nản, thất vọng, phàn nàn hay than trách Chúa mỗi khi lời cầu nguyện của ta chưa được nhậm lời. Có những điều mà ta xin mãi mà không được, không phải vì Chúa không thương ta nhưng là vì điều ta xin chưa thật sự cần thiết và không tốt cho cho phần rỗi của mình. Điều quan trọng là ta luôn biết kiên trì, tin tưởng và phó thác vào tình thương quan phòng của Cha trên trời.

Thiên Chúa là Cha nhân từ luôn yêu thương chúng ta, Ngài nhận lời hay khước từ điều ta cầu xin cũng như ban cho ta theo cách Ngài muốn chính là vì phần rỗi của chúng ta. Xin cho mỗi người chúng ta luôn biết kiên trì và tín thác vào Ngài trong lời cầu nguyện hằng ngày, để ta không bao giờ nghi ngờ và thất vọng vào lòng thương yêu của Ngài.


Comments are closed.