Thứ 6 tuần 27 A – Ngày 13/10/2017

Lời Chúa: Lc 11, 15 – 26

Khi ấy, (lúc Chúa Giêsu trừ quỷ), thì có mấy người trong dân chúng nói rằng: “Ông ta nhờ tướng quỷ Bêelgiêbút mà trừ quỷ”. Mấy kẻ khác muốn thử Người, nên xin Người một dấu lạ từ trời xuống.

Nhưng Người biết ý của họ, liền phán: “Nước nào tự chia rẽ, sẽ diệt vong, và nhà cửa sẽ sụp đổ chồng chất lên nhau. Vậy nếu Satan cũng tự chia rẽ, thì nước nó làm sao đứng vững được? Bởi các ngươi bảo Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, vậy nếu Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, thì con cái các ngươi nhờ ai mà trừ? Bởi đó chính con cái các ngươi sẽ xét xử các ngươi. Nhưng nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi”.

“Khi có người khoẻ mạnh và võ trang đầy đủ canh giữ nhà mình, thì của cải người đó được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh hơn xông đến đánh bại hắn, thì sẽ tước hết khí giới hắn tin tưởng, và làm tiêu tán hết những gì đã tước đoạt. Ai không thuận với Ta là nghịch cùng Ta, và ai không thu góp với Ta là phân tán”.

“Khi thần ô uế ra khỏi người nào, thì nó đi dông dài những nơi khô ráo, tìm chỗ nghỉ ngơi, nhưng không tìm được, nên nó nói rằng: ‘Ta sẽ trở lại nhà ta, nơi ta đã ra đi’. Khi đến nơi, nó thấy nhà đó đã được quét sạch và sắp đặt ngăn nắp. Bấy giờ nó đi rủ bảy tà thần khác hung ác hơn nó, chúng vào cư ngụ ở đó. Và tình trạng sau cùng của người ấy trở nên tệ hại hơn trước”.

 


Suy niệm

TRIỀU ĐẠI CỦA THIÊN CHÚA

“Nếu tôi dùng ngón tay của Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông” (Lc 11, 20)

Nếu đời người là một cuộc chiến đấu không ngừng nghỉ thì Đức Giêsu khi mang thân phân con người đến trong trần gian, Ngài cũng không tránh khỏi cuộc chiến ấy. Chúa Cha sai Ngài đến trần gian để khai mở triều đại Thiên Chúa, Ngài đã phải chiến đấu liên lỉ với Satan trong suốt sứ vụ của Ngài. Ngay trước lúc bắt đầu sứ vụ, Đức Giêsu đã phải đối diện với những cám dỗ của Satan, Ngài đã thắng và bắt Satan phải xéo đi cho khuất mắt.

Đức Giêsu là Đấng giải phóng con người khỏi nô lệ bởi Satan. Một công việc Ngài thường làm mà không ai chối cãi được là trừ quỷ. Thế nhưng, với những người kém tin thì họ có nhiều cách giải thích khác nhau khi chứng kiến Ngài trừ quỷ. Có người cho rằng Đức Giêsu đã dựa vào thế lực của quỷ vương Bêendêbun mà trừ quỷ. Bêendêbun là một vị thần xứ Canaan, ở đây được coi là Satan. Đức Giêsu khẳng định mình dùng ngón tay Thiên Chúa để trừ quỷ. Chỉ cần chút quyền năng của Thiên Chúa thì cũng đủ để xua đuổi ác thần và khai mở Triều đại Thiên Chúa giữa thế gian.

Chúng ta thường quên Satan là nhân vật có thật và hùng mạng, có vũ trang đầy đủ để canh giữ lâu đài của hắn cho an toàn. Nhưng Đức Giêsu hùng mạnh hơn và đã chiến thắng, cuộc chiến giữa Đức Giêsu và ác thần còn kéo dài đến tận thế.

Xin cho con có đức tin vững mạnh để tin rằng: Triều đại Thiên Chúa đang ở giữa thế gian, và cho con biết cậy dựa vào sức mạnh của Chúa để chiến đấu chống lại Satan. Một khi có sức mạnh của Chúa thì Satan sẽ không thể làm gì được.


Comments are closed.