Thứ 4 tuần 27 A – Ngày 11/10/2017

Lời Chúa: Lc 11,1-4

Ngày kia, Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi. Khi Người cầu nguyện xong, có một môn đệ thưa Người rằng: “Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy môn đệ ông”. Người nói với các ông: Khi các con cầu nguyện, hãy nói:

“Lạy Cha, nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ”.

 


Suy niệm

Lời Kinh Tuyệt Hảo

“Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện” (Lc 11,1b).

Trong mỗi Thánh lễ, người tín hữu đều nghe Linh mục chủ tế mời gọi “Vâng lệnh Chúa Cứu Thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng”. Sau đó, cả cộng đoàn cùng cất vang lời Kinh Lạy Cha: “lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời…” Lời kinh ấy còn được đọc nhiều lần trong ngày, qua các cử hành phụng vụ và đạo đức khác. Cách riêng, trong giờ kinh gia đình, Kinh Lạy Cha không thể thiếu được. Theo trình thuật Tin Mừng hôm nay, Kinh Lạy Cha là lời Kinh mà Chúa Giêsu đã dạy cho các môn đệ của Ngài. Các ông được thu hút bởi cách thức cầu nguyện của Chúa, nên đã nói với Ngài: “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện”. Quả thật, các môn đệ được đánh động và cuốn hút bởi thái độ và hành vi cầu nguyện của Chúa Giêsu với Chúa Cha. Hằng ngày, Chúa Giêsu đều tìm nơi thanh vắng để cầu nguyện. Ngài cầu nguyện lâu giờ, và có khi Ngài thức suốt đêm để cầu nguyện.

Chúa Giêsu cho chúng ta đi vào một tương quan gần gũi với Thiên Chúa. Trong Do Thái giáo xưa, Thiên Chúa là Đấng Thánh Thiện cao vời, con người không được giáp mặt và cũng không được gọi tên. Chúa Giêsu đã đưa chúng ta vào một tương quan mới để chúng ta được phép gọi Thiên Chúa là Abba – Lạy Cha. Trong cuộc sống, người con sống thảo hiếu với cha mẹ thì lời nói, lời dạy về đạo hiếu của anh ta có giá trị như ông bà ta vẫn nói: lời nói gió bay, gương bày lôi kéo. Người Kitô hữu chúng ta cũng vậy, tâm tình và thái độ của chúng ta với Cha trên trời là lời chứng sống động cho những người chưa nhận biết Chúa. Chúng ta hãy gửi những thông điệp truyền giáo cho lương dân sống chung quanh bằng sự siêng năng và sốt mến trong cử hành phụng vụ, bằng sự hăng say và vui tươi khi đến Nhà Chúa, bằng lòng trung thành với những việc đạo đức hằng ngày, nhất là giờ kinh trong gia đình. Từ đó, đời sống của chúng ta sẽ kết sinh nhiều hoa trái thánh thiện là các việc lành phúc đức và lối cư xử tử tế với anh chị em chung quanh, là con của cùng một Cha trên trời.

Lạy Cha, xin cho chúng con là con cái của Cha, biết làm vinh danh Cha trong cuộc sống hằng ngày bằng đời sống đầy bác ái Kitô giáo. Nhờ đó, chúng con sẽ giới thiệu về Cha cho tha nhân để họ cũng cùng với chúng con cất lên lời Kinh Lạy Cha.


Comments are closed.