Thứ 5 Tuần 21 Thường Niên – Ngày 30/08/2018

Lời Chúa: Mt 24,42-51

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến. Nhưng các con phải biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông ta sẽ canh phòng, không để cho đào ngạch khoét vách nhà mình. Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến.

Vậy các con nghĩ ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cứ giờ mà phân phát lương thực cho họ? Phúc cho đầy tớ ấy, khi chủ nó đến thấy nó đang làm như vậy. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ đặt người ấy lên coi sóc tất cả gia sản ông. Nhưng nếu đầy tớ ấy xấu, nghĩ trong lòng rằng: ‘Chủ tôi về muộn’, rồi nó đánh đập các bạn đầy tớ, lại còn chè chén với lũ say sưa: chủ đầy tớ ấy trở về vào ngày nó không ngờ, vào giờ nó không biết, ông sẽ xé xác nó ra, và cho nó chung số phận với những kẻ giả hình: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng”.

 


Suy niệm

TRUNG TÍN VÀ KHÔN NGOAN

“Vậy thì ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc?” (Mt 24,45 ).

Chúa Giêsu cho ta biết mỗi người đều là quản gia của Chúa. Mỗi người được Chúa giao cho một số tài sản và một số nhân sự để ta chăm sóc và phục vụ. Đối với Chúa, người quản gia trung tín và khôn ngoan là người biết tỉnh thức.

Trung tín là biết rằng mọi sự ta có là của Chúa nên không được dùng theo ý riêng. Phải dùng mọi của cải mà Chúa đã ban cho ta để phục vụ Chúa và phục vụ tha nhân. Người đầy tớ xấu xa lạm dụng quyền thế mà ông chủ đã ban thay vì hết lòng phục vụ thì lại hành hạ anh em của mình. Người đầy tớ này cũng lạm dụng của cải của chủ, thay vì dùng vào lợi ích chung thì vun vén cho bản thân để chè chén say sưa.

Khôn ngoan cho bản thân là biết lo xa, phòng ngừa, không để cho mình rơi vào thế bất ngờ bằng cách tỉnh thức luôn luôn sẵn sàng, lúc nào cũng chu toàn bổn phận được trao cách tốt đẹp dù chủ của anh có mặt hay vắng mặt. Khôn ngoan trong bổn phận đối với mọi người là luôn đúng giờ đúng lúc phân phối thóc gạo cho anh chị em của mình. Phục vụ mọi người đúng người, đúng việc, đúng lúc. Đây là điều rất khó, phải luôn tỉnh thức đối với từng người, từng việc và từng thời cuộc. Nhạy bén nhận ra nhu cầu cần thiết của anh chị em của mình để kịp thời giúp đỡ. Người không khôn ngoan là người cứ nghĩ rằng thời giờ còn dài nên sinh ra ăn chơi hưởng thụ. Điều chắc chắn sẽ xảy đến cho những đầy tớ như vậy là chủ sẽ về bất ngờ và kẻ khờ sẽ bị trừng phạt.

Thánh Phaolô là một mẫu gương cho ta noi theo. Ngài tỏ ra là một người quản gia trung tín và khôn ngoan của Chúa. Khi được tuyển chọn để rao giảng Tin Mừng, ngài đã trung tín với nhiệm vụ được giao cho đến cùng. Khi được ở gần các giáo đoàn, ngài hết lòng rao giảng, dạy dỗ khuyên bảo. Trung tín nên ngài gắn bó với giáo đoàn như là lẽ sống. Khôn ngoan nên ngài hiểu rõ được mặt mạnh và yếu của mỗi giáo đoàn mà uốn nắn họ. Chúng ta cũng được mời gọi hết lòng yêu thương, gắn bó với những người mà ta có trách nhiệm: gia đình, giáo xứ, cộng đoàn dân Chúa, v.v.

Lạy Chúa! Xin thức tỉnh con trong mọi công việc lớn nhỏ của cuộc đời. Thức tỉnh con trên hành trình đức tin của con. Xin thức tỉnh con, để con luôn sống có trách nhiệm với những gì con có, những gì con là, những gì con làm hôm nay và cả ngày mai, ngõ hầu mỗi ngày sống của con đều sẵn sàng chờ đón Chúa đến.Amen.


Comments are closed.