Chúa Nhật 21 Thường Niên năm B – Ngày 26/08/2018

Lời Chúa: Ga 6, 54a.60-69

Khi ấy, có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng: “Lời này chói tai quá! Ai nghe được!” Tự biết rằng các môn đệ đang lẩm bẩm về chuyện ấy, Chúa Giêsu nói với họ: “Điều đó làm các con khó chịu ư? Vậy nếu các con thấy Con Người lên nơi đã ở trước thì sao? Chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì? Nhưng lời Ta nói với các con là thần trí và là sự sống. Nhưng trong các con có một số không tin”. Vì từ đầu Chúa Giêsu đã biết ai là những kẻ không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. Và Người nói: “Bởi đó, Ta bảo các con rằng: Không ai có thể đến với Ta, nếu không được Cha Ta ban cho”. Từ bấy giờ có nhiều môn đệ rút lui, không còn theo Người nữa. Chúa Giêsu liền nói với nhóm Mười Hai rằng: “Cả các con, các con có muốn bỏ đi không?” Simon Phêrô thưa Người: “Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con tin và chúng con biết rằng: Thầy là Đấng Kitô Con Thiên Chúa”.

 


Suy niệm

LỜI SỰ SỐNG

“Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời”. (Ga 6, 68)

Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên: Phêrô, Anrê, Giacôbê và Gioan. Các ông bỏ tất cả mọi sự đi theo Người. Xét theo cái nhìn trần gian, các ông trở thành người vô sản khi từ bỏ mọi sự. Nhưng theo đức tin, từ đây, Chúa Giêsu là tài sản duy nhất của các ông. Xét như thế, câu nói của Phêrô: “Bỏ Thầy chúng con biết đến với ai?” (Ga 6, 68) là hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, không phải các ông không biết đến với ai mà bởi vì ngoài Chúa Giêsu, không ai có những lời đem lại sự sống đời đời; chỉ có Chúa Giêsu mới thỏa lấp những khát khao được sống. Chính vì thế, các ông tin lời Chúa hứa sẽ được thực hiện: Ai bỏ mọi sự ở đời này sẽ được sự sống đời đời làm gia nghiệp (x. Mt 19, 27-29).

Các tông đồ quyết tâm đi theo Chúa Giêsu bởi vì các ông đã chứng kiến và tin vào Chúa qua những việc Chúa Giêsu thực hiện cho người khác cũng như những cảm nghiệm sống động từ lời nói, hành động Chúa làm nơi chính bản thân các ông.

Quả thật, đức tin của chúng ta được xây dựng trên hai nền tảng: Thứ nhất là ơn Chúa ban cho những ai Người muốn. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải tha thiết nguyện xin: Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho chúng con, hay xin nâng đỡ đức tin còn non yếu của chúng con. Thứ hai là do kinh nghiệm của người khác nâng đỡ và thúc giục cũng như những cảm nghiệm cá vị với Thiên Chúa.

Nhìn lại lịch sử dân tộc Israel, dân Israel có những cảm nghiệm về Thiên Chúa. Vì thế, dân không hề có ý lìa bỏ Thiên Chúa bởi vì Thiên Chúa là Đấng giải thoát đã đưa dân ra khỏi ách nô lệ Ai cập và gìn giữ dân trong suốt quãng đường sa mạc để đưa dân vào Đất Hứa (x. Gs 24, 16-18b). Chính những cảm nghiệm sống động ấy giúp dân luôn tín thác vào Chúa dù có đôi lần vấp ngã.

Từ kinh nghiệm của dân Israel, các thánh tông đồ, và những cảm nghiệm cá nhân về Thiên Chúa, chúng ta có dám tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa và thốt lên: “Lạy Chúa, bỏ Ngài thì chúng con biết đến với ai? Chúa mới có những lời đem lại sự sống đời đời”.

Lạy Chúa, xin nâng đỡ đức tin còn non yếu của chúng con, để trong mọi sự, chúng con luôn tín thác vào tình thương của Chúa, ngõ hầu có thể vững lòng trông cậy cho tới khi Chúa đến trong vinh quang. Amen.


Comments are closed.