Thứ 6 Tuần 21 Thường Niên – Ngày 31/08/2018

Lời Chúa: Mt 25,1-13

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: “Nước trời giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó, có năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan. Năm cô khờ dại mang đèn mà không đem dầu theo. Còn những cô khôn ngoan đã mang đèn, lại đem dầu đầy bình. Vì chàng rể đến chậm, nên các cô đều thiếp đi và ngủ cả.

Nửa đêm có tiếng hô to: Kìa, chàng rể đến, hãy ra đón người. Bấy giờ các trinh nữ đều chỗi dậy, sửa soạn đèn của mình. Những cô khờ dại nói với các cô khôn ngoan rằng: ‘Các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em đã tắt cả’. Các cô khôn ngoan đáp lại rằng: ‘E không đủ cho chúng em và các chị, các chị ra (nhà) hàng mà mua thì hơn’. Song khi họ đang đi mua, thì chàng rể đến. Những trinh nữ đã sẵn sàng, thì theo chàng rể cùng vào tiệc cưới, và cửa đóng lại. Sau cùng các trinh nữ kia cũng đến và nói: ‘Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi’. Nhưng người đáp lại: ‘Ta bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi’. Vậy hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào, giờ nào”.

 


Suy niệm

KHÔN NGOAN VÀ KHỜ DẠI

“Năm cô khờ dại mang đèn mà không đem dầu theo. Còn những cô khôn ngoan đã mang đèn, lại đem dầu đầy bình.” (Mt 25,3-4).

Hôm nay, Đức Giêsu mời gọi thính giả của Ngài phải là người khôn ngoan để được vào Nước Trời. Vậy đâu là sự khôn ngoan thật sự? Thưa, “kính sợ Đức Chúa là đầu mối sự không ngoan”. Kính sợ Đức Chúa không phải là thái độ sợ hãi, xa tránh, nhưng là yêu mến Chúa và thực thi giáo huấn của Ngài. Điều này được Đức Giêsu nhiều lần nhấn mạnh: “Phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình” (Lc 10,27). Như thế, người khôn ngoan là người thực thi triệt để và liên lỉ giáo huấn ấy, tựa như năm cô trinh nữ khôn ngoan vừa mang đèn vừa mang theo dầu. Để thực thi giáo huấn này, con người phải đánh đổi những giá trị trần thế, đến nỗi có thể bị xem là khờ dại trước mặt thiên hạ. Tuy nhiên, điều thế gian xem là điên dại, lại là sức mạnh của Thiên Chúa, cái khờ dại của Thiên Chúa còn hơn sự khôn ngoan của thế gian.

Nhờ Bí tích Rửa tội chúng ta đã lãnh nhận, chúng ta được trở nên những người thuộc về Chúa Kitô, là con cái Nước Trời. Tuy nhiên, cuộc sống đời thường với những lo toan cho cuộc sống, đã phần nào làm mai một ý thức này trong ta. Nhiều khi chúng ta còn quên sống phẩm giá con cái Chúa. Những lúc này, phải chăng chúng ta thật giống như người khờ dại mang đèn mà không có dầu? Đức Giêsu nói: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: Lạy Chúa ! lạy Chúa ! là được vào Nước Trời cả đâu ! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi” (Mt 7,21). Do đó, Lời Chúa hôm nay, một lần nữa mời gọi chúng ta ý thức lại phẩm giá cao quý của mình là người thuộc về Chúa. Để rồi, cùng với bao người khác trong xã hội, chúng ta cũng phải lo miếng cơm manh áo, nhưng đồng thời, chúng ta không quên mình thuộc về Đức Kitô, để không ngừng thi hành ý muốn của Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Chính khi ấy, chúng ta thật sự là những người khôn ngoan luôn cầm trên tay cây đèn được thắp sáng. Đồng thời, khi đó, chúng ta còn làm cho ánh sáng Kitô trong ta được lan tỏa, bén sâu vào xã hội trần thế, nơi môi trường sống và làm việc của ta.

Lạy Chúa, ngày hôm nay chúng con vẫn sống chưa đúng phẩm giá cao quý của mình. Xin Chúa ban cho chúng con ơn nhận ra Chúa, là nguồn hạnh phúc đích thật của cuộc đời, để chúng con có thể trở về với Chúa. Xin Chúa cũng ban cho chúng con ơn can đảm, để trong các lựa chọn của cuộc sống thường ngày, chúng con luôn biết chọn theo ý Chúa. Amen.


Comments are closed.