Thứ 5 Tuần 21 Thường Niên – Ngày 29/08/2019 – Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả Bị Trảm Quyết

Lời Chúa: Mc 6,17-29

Khi ấy, Hêrôđê đã sai đi bắt Gioan và giam ông trong ngục: nguyên do tại Hêrôđia, vợ của Philipphê anh vua mà vua đã cưới lấy. Vì Gioan bảo Hêrôđê: “Nhà vua không được phép chiếm lấy vợ anh mình”. Phần Hêrôđia, nàng toan mưu và muốn giết ông, nhưng không thể làm gì được, vì Hêrôđê kính nể Gioan, biết ông là người chính trực và thánh thiện, và giữ ông lại. Nghe ông nói, vua rất phân vân, nhưng lại vui lòng nghe.

Dịp thuận tiện xảy đến vào ngày sinh nhật Hêrôđê, khi vua thết tiệc các quan đại thần trong triều, các sĩ quan và những người vị vọng xứ Galilêa. Khi con gái nàng Hêrôđia tiến vào nhảy múa, làm đẹp lòng Hêrôđê và các quan khách, thì vua liền nói với thiếu nữ ấy rằng: “Con muốn gì, cứ xin, trẫm sẽ cho”, và vua thề rằng: “Con xin bất cứ điều gì, dù là nửa nước, trẫm cũng cho”. Cô ra hỏi mẹ: “Con nên xin gì?” Mẹ cô đáp: “Xin đầu Gio-an Tẩy Giả”. Cô liền vội vàng trở vào xin vua: “Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa”. Vua buồn lắm, nhưng vì lời thề và vì có các quan khách, nên không muốn làm cho thiếu nữ đó buồn. Và lập tức, vua sai một thị vệ đi lấy đầu Gioan và đặt trên đĩa. Viên thị vệ liền đi vào ngục chặt đầu Gioan, và đặt trên đĩa trao cho thiếu nữ, và thiếu nữ đem cho mẹ. Nghe tin ấy, các môn đệ Gioan đến lấy xác ông và mai táng trong mồ.

 


Suy niệm

CHỌN LỰA SỐNG VÀ LÀM CHỨNG CHO CHÚA

“Khi ấy, Hêrôđê đã sai đi bắt Gioan và giam ông trong ngục: nguyên do tại Hêrôđia, vợ của Philipphê anh vua mà vua đã cưới lấy. Vì Gioan bảo Hêrôđê: “Nhà vua không được phép chiếm lấy vợ anh mình” (Mc 6,17-18).

Cuộc đời là chuỗi những ngày dài sống trong sự chọn lựa. Không ai có quyền chọn lựa gia đình và giới tính của mình, nhưng ta có quyền chọn lựa mình sẽ trở nên một người như thế nào. Nếu cuộc đời ta được đan dệt bằng những chọn lựa đúng, thì nó sẽ đẹp; trái lại, nếu cuộc đời ta phủ bóng bởi những chọn lựa sai lầm, thì nó sẽ bất hạnh. Vậy đâu là điều mà mỗi Kitô hữu phải chọn để cuộc đời làm con Chúa được thành toàn? Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy nhiều chọn lựa: chọn lựa của Gioan, của Hêrôđê, của Hêrôđia, nhưng chỉ có chọn lựa của Gioan mới là chọn lựa của mỗi người chúng ta, đó là chọn lựa sống và làm chứng cho Chúa.

Mặc dù được chọn làm tiền hô cho Đấng Cứu Thế ngay từ ban đầu, nhưng không vì thế mà sứ mạng ấy tước mất tự do của Gioan. Thật vậy, sứ mạng tiền hô của ngài được đan dệt bằng những chọn lựa đúng đắn, khiêm nhường và tự do, mà đỉnh cao là chọn lựa lên tiếng trước hành động vô luân của vua Hêrôđê, cho dẫu điều đó khiến ngài phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Dưới con mắt người đời, có thể họ sẽ cho rằng chọn lựa của Gioan là một chọn lựa dại dột và sai lầm. Bởi lẽ, nếu như ngài im tiếng cho qua, thì không chỉ giữ được mạng sống, mà còn có được cảm tình của cả vương triều Hêrôđê. Vả lại, việc lên tiếng phản đối một vị vua có lối sống vô luân và tàn bạo như Hêrôđê thì có ích gì! Điều đó chẳng khác gì “nước đổ đầu vịt” “lấy trứng chọi đá”! Nhưng dưới con mắt Thiên Chúa thì khác. Chọn lựa của Gioan mãi mãi là một chọn lựa đúng đắn. Bởi vì, chính chọn lựa đó không chỉ gắn liền với căn tính và sứ mạng của ngài, mà còn đưa ngài đến chỗ thành toàn của một đời làm tiền hô cho Đấng Cứu Thế. Vì thế, sau này, Đức Giêsu đã lên tiếng ca ngợi Gioan: “Trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả” (Mt 11,11).

Chọn lựa của Gioan Tẩy Giả năm xưa cũng chính là chọn lựa của mỗi người Kitô hữu chúng ta hôm nay. Đó là chọn lựa sống và làm chứng cho Chúa – cho những giá trị của Tin Mừng. Đó là chọn lựa gắn liền với căn tính và sứ mạng của người Kitô hữu. Quả vậy, trong khi người đời buôn gian bán lận, thì tôi có bổn phận làm chứng cho Chúa qua việc làm ăn trung thực; trong khi ngươi đời đi tìm những thú vui xác thịt, thì tôi có bổn phận làm chứng cho Chúa bằng một đời sống trong sạch; trong khi người đời ra sức chiếm hữu của cải, thì tôi có bổn phận làm chứng cho Chúa bằng một đời sống khó nghèo và bác ái; trong khi người đời lấy ác báo ác, thì tôi có bổn phận làm chứng cho Chúa bằng sự bao dung và tha thứ,… Mỗi khi chúng ta chọn sống theo những giá trị của Tin Mừng như thế cũng là lúc chúng ta đang tử đạo hằng ngày. Bởi chưng có thể chúng ta sẽ bị người đời chê cười, có thể sẽ bị thua thiệt trong làm ăn, học tập,…Thế nhưng, những hy sinh của chúng ta sẽ không bao giờ trở nên vô nghĩa trước mặt Thiên Chúa, vì chính Chúa Giêsu đã hứa rằng: “Phúc cho những ai chịu bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5,10).

Lạy Chúa Giêsu, mỗi ngày sống là mỗi ngày chúng con có thêm cơ hội để chọn Chúa làm gia nghiệp của đời mình. Xin Chúa ban thêm sức mạnh cho chúng con, để chúng con luôn can đảm chọn Chúa, cho dẫu phải chịu thua thiệt trong cuộc sống. Amen.


Comments are closed.