Thứ 4 Tuần 21 Thường Niên – Ngày 28/08/2019

Lời Chúa: Mt 23,27-32

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình: vì các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ tốt đẹp, nhưng bên trong đầy xương kẻ chết và mọi thứ dơ nhớp. Các ngươi cũng thế, bên ngoài, các ngươi có vẻ là người công chính, nhưng bên trong, các ngươi đầy sự giả hình và gian ác. Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, các ngươi xây đắp phần mộ các tiên tri, trang hoàng mồ mả những người công chính, và các ngươi nói rằng: “Nếu chúng tôi sống thời cha ông chúng tôi, ắt chúng tôi không thông đồng với các ngài trong việc đổ máu các tiên tri”. Vì thế, các ngươi tự chứng thực các ngươi là con cháu những kẻ đã giết các tiên tri. Vậy các ngươi cứ đong cho đầy đấu của cha ông các ngươi”.

 


Suy niệm

SỐNG ĐÚNG DANH KITÔ HỮU

“Các ngươi cũng thế, bên ngoài, các ngươi có vẻ là người công chính, nhưng bên trong, các ngươi đầy sự giả hình và gian ác” (Mt 23,28).

Mỗi người chúng ta sau khi chịu phép Rửa tội, chúng ta được mang vào mình danh Kitô hữu, tức là người có Chúa Kitô. Thế nhưng, trong cuộc sống thường ngày, chúng ta đã sống sao với danh xưng mà mình đang mang? Phải chăng vì một vài lý do nào đó mà chúng ta không dám tuyên xưng mình là một Kitô hữu trong các sinh hoạt thường ngày. Chúng ta vẫn tham gia cử hành các nghi thức Phụng vụ, học hỏi về Chúa Kitô, cũng như, nói thao thao bất tuyệt về Ngài; nhưng, chúng ta lại chưa để cho Lời của Chúa Kitô thể hiện một cách rõ nét trong cuộc đời mình. Từ một Kitô hữu, chúng ta dần trở nên một Kitô giả trong cuộc sống thường ngày. Chúng ta đang rơi vào tình trạng của các Kinh sư và Pharisêu mà Chúa Giêsu đã lên tiếng cảnh báo trong bài Tin mừng hôm nay. Qua hình ảnh mồ mả được tô vôi, bên ngoài thì đẹp đẽ, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Cũng vậy, theo lời Chúa Giêsu, các Kinh sư và Pharisêu bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong lại toàn là giả hình và gian ác ! (x. Mt 23,28).

Thiên Chúa luôn mong muốn cuộc sống con cái Ngài không trở nên tầm thường. Ngài mời gọi chúng ta can đảm sống cho Ngài ngay trong chính bậc sống của bản thân. Dù bạn là ai, học sinh – sinh viên, công nhân – nhân viên, hay là tiểu thương – doanh nhân…, là người sống đời dâng hiến hay bậc gia đình, chúng ta đều có thể sống niềm tin của mình. Có thể một số người chung quanh bạn chưa thành thật trong học tập, trong công việc, trong làm ăn hay buôn bán. Thế nhưng, chúng ta hãy can đảm sống theo những điều mà mình đã được hướng dẫn dạy dỗ trong bổn phận là một người Kitô hữu. Chính khi chúng ta can đảm tuyên xưng Chúa Kitô trước mặt người đời thì cũng chính là lúc chúng ta được nhận lãnh lời hứa mà Ngài đã tuyên bố: “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời” (Mt 10,32-33).

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã chọn gọi chúng con trở nên những chứng nhân của Chúa trong thời đại hôm nay, nhờ lời bầu cử của Thánh Augustinô mà Giáo hội mừng kính hôm nay, xin cho chúng con biết nhận ra hồng ân mình được lãnh nhận mà sống sao cho xứng với ân nghĩa Chúa. Amen.


Comments are closed.