Thứ 5 Tuần 16 Thường Niên – Ngày 26/07/2018

Lời Chúa: Mt 13, 10-17

Khi ấy, các môn đệ đến gần thưa Chúa Giêsu rằng: “Tại sao Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ?” Người đáp lại: “Về phần các con, đã cho biết những mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không cho biết. Vì ai đã có, thì ban thêm cho họ được dư dật; còn kẻ không có, thì cái họ có cũng bị lấy đi. Bởi thế, Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ: vì họ nhìn mà không thấy, lắng tai mà không nghe và không hiểu chi hết. Thế mới ứng nghiệm lời tiên tri Isaia nói về họ rằng: Các ngươi lắng tai nghe mà chẳng hiểu, trố mắt nhìn mà chẳng thấy gì. Vì lòng dân này đã ra chai đá, họ đã bịt tai, và nhắm mắt lại, kẻo mắt thấy được, tai nghe được, và lòng chúng hiểu được mà hối cải, và Ta lại chữa chúng cho lành”.

“Phần các con, phúc cho mắt các con vì được thấy; và phúc cho tai các con vì được nghe. Quả thật, Thầy bảo các con: Nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy điều các con thấy, mà không được thấy; mong ước nghe điều các con nghe, mà không được nghe”.

 


Suy niệm

BÀI HỌC DÀNH CHO NGƯỜI THIỆN TÂM

“Tại sao Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ?” (Mt 13,10)

Đức Giê-su thường dùng dụ ngôn để giảng dạy. Điều đó gây thắc mắc nơi các tông đồ: “Tại sao Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ”? Có lẽ đó cũng là thắc mắc của nhiều người trong chúng ta. Chúa đã giải thích lí do Chúa dùng dụ ngôn. Thật ra, dụ ngôn là cách dạy dỗ nhẹ nhàng không áp đặt. Lời Chúa dạy như là một lời mời gọi đối với những ai thành tâm thiện chí. Dụ ngôn như cánh cửa đã được mở khóa và thật dễ mở với người thiện tâm nhưng vẫn là cánh cửa đang đóng với người cố chấp cứng lòng. Đối với nhiều người Do Thái xưa, vì tính tự cao tự đại, mắt họ dù mở nhưng không muốn nhìn, họ có tai nhưng không muốn nghe, nên họ không thể và không muốn thấy để hiểu được Chúa. Mầu nhiệm Nước Trời trở nên khó hiểu, khó chấp nhận không vì cách dạy bằng dụ ngôn, nhưng vì cõi lòng chai đá của con người.

Đối với những tâm hồn thành tâm thiện chí, mà thánh Gioakim và Anna là tiêu biểu, thì mầu nhiệm Nước Trời chẳng có chi là bí ẩn. Chỉ những tâm hồn khiêm cung, ngay chính và luôn khao khát Chúa, mới thực sự là những người có đủ điều kiện để hiểu biết giá trị Nước Trời. Để hiểu biết Chúa, trí khôn con người không đủ sức thấu hiểu. Đây còn là vấn đề của trái tim. Những ai có trái tim nhạy bén thì càng nghe Lời Chúa càng hiểu Chúa. Khi lòng ta khao khát Chúa thì mắt ta đủ sức thấy Chúa và tai ta đủ sức hiểu được thánh ý Chúa, đồng thời chân ta đủ sức bước theo Chúa.

Hai thánh Gioakim và Anna là tiêu biểu cho những “người nghèo” trong nhóm “sót lại” của dân Israel. Các ngài là những tâm hồn đủ điều kiện để được đón nhận ơn cứu độ. Đó là mẫu gương cho những ai muốn nghe, hiểu và đón nhận được mầu nhiệm Nước Trời.

Lạy Chúa, xin cho con luôn khiêm nhường vì khiêm nhường chính là chìa khóa mở cửa lòng mỗi người đón nhận mầu nhiệm Nước Trời. Xin cho lòng trí con trở nên đơn sơ, ngoan ngoãn trước thánh ý Chúa để cửa Nước Trời rộng mở cho con bước vào. Amen.


Comments are closed.