Thứ 4 Tuần 16 Thường Niên – Ngày 24/07/2019

Lời Chúa: Mt 13,1–9

Ngày ấy, Chúa Giêsu ra khỏi nhà và đi đến ngồi ở ven bờ biển. Dân chúng tụ tập quanh Người đông đảo đến nỗi Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Và Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều.

Người nói: “Này đây, có người gieo giống đi gieo lúa. Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim trời bay đến ăn mất. Có hạt rơi xuống trên đá sỏi, chỗ có ít đất, nó liền mọc lên, vì không có nhiều đất. Khi mặt trời mọc lên, bị nắng gắt, và vì không đâm rễ sâu, nên nó khô héo. Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc um tùm, nên nó chết nghẹt. Có hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả, có hạt được một trăm, có hạt được sáu mươi, hạt ba mươi. Ai có tai để nghe, thì hãy nghe”.

 


Suy niệm

ĐỨC GIÊ-SU, HẠT GIỐNG CỨU ĐỘ

“Này đây, có người gieo giống đi gieo lúa” (Mt 13,3b).

Tin Mừng hôm nay diễn tả một mối liên hệ mật thiết giữa người gieo giống và hạt giống được gieo. Mối liên hệ này khăng khít và gắn liền với nhau, vì hạt giống là một phần của chính người gieo. Chính vì thế, ơn gọi của người gieo giống chỉ thành toàn khi người đó thực sự sống trọn vẹn ơn gọi của hạt giống nơi chính mình. Ơn gọi đó là bước vào con đường tự hủy chính mình để thánh ý Chúa được thể hiện nơi cuộc đời. Như hạt giống được gieo vào những mảnh đất khác nhau, chịu mục nát để được trổ sinh bông hạt, Đức Giêsu đã thực sự trở nên hạt giống cứu độ gieo vào mọi tâm hồn, ngõ hầu hoa trái cứu độ được trổ sinh.

Là người Kitô hữu, chúng ta được mời gọi sống ơn gọi hạt giống Giêsu. Muốn có được những hạt giống tốt để gieo vào những thửa ruộng tâm hồn, người Kitô hữu cần mục nát đi chính mình vì Chúa và vì Tin Mừng. Một hạt giống nếu không chịu bung ra, không chịu chôn vùi dưới lòng đất, không chịu mục nát đi thì chẳng có mầm xanh tươi hay niềm vui của ngày đơm bông kết trái. Nếu sứ vụ của người Kitô hữu là gieo mầm sống Giêsu vào cuộc đời người khác, thì thái độ đáp trả trước lời mời gọi sống tự hủy có tính quyết định tới căn tính của chính mình. Điều đó được thể hiện cách cụ thể qua việc từ bỏ những gì làm cho tâm hồn ra gai góc, chai cứng và sỏi đá. Đồng thời, cố gắng ngày một hoàn thiện bản thân bằng việc luyện tập nhân đức: Đó có thể là lòng thiện chí xây dựng cộng đoàn, một cử chỉ cởi mở trong môi trường lạnh lùng khép kín, một cố gắng đầu tiên để mỉm cười với cuộc sống sau một thất vọng nặng nề…

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã sống cách hoàn hảo ơn gọi hạt giống khi hủy mình ra không để vâng theo thánh ý Chúa Cha. Chính nhờ đó, Chúa đã ban cho nhân loại hoa trái quý giá là ơn cứu độ. Xin Chúa dạy chúng con biết sống ơn gọi hạt giống Tin Mừng mỗi ngày, hầu chúng con có thể đem hoa trái cứu độ của Chúa đến với muôn người. Amen.


Comments are closed.