Thứ 4 Tuần 14 Thường Niên – Ngày 10/07/2019

Lời Chúa: Mt 10,1-7

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai môn đệ Người lại, và ban cho các ông quyền hành trên các thần ô uế để các ông xua đuổi chúng và chữa lành mọi bệnh hoạn, tật nguyền. Ðây là tên của mười hai Tông đồ: Trước hết là Simon cũng gọi là Phêrô, rồi đến Anrê em của ông, Giacôbê con ông Giêbêđê và Gioan em của ông, Philipphê và Bartôlômêô, Tôma và Matthêu người thu thế, Giacôbê con ông Alphê và Tađêô, Simon nhiệt tâm và Giuđa Iscariô là kẻ nộp Người. Chúa Giêsu đã sai mười hai vị này đi và truyền rằng: “Các con đừng đi về phía các dân ngoại và đừng vào thành của người Samaria. Tốt hơn, các con hãy đến cùng các chiên lạc nhà Israel. Các con hãy đi rao giảng rằng: ‘Nước Trời đã gần đến’”.

 


Suy niệm

SẴN SÀNG ĐỂ CHÚA SAI ĐI

“Chúa Giêsu đã sai Mười Hai vị này đi…” (Mt 10,5).

Khung cảnh của việc Đức Giêsu tuyển lựa Mười Hai Tông đồ và sai các ông đi rao giảng hôm nay cho chúng ta thấy quá trình tiếp nối sứ vụ cứu độ của Đức Giêsu. Người đã chấp nhận Nhập Thể để trở nên Tin Mừng cứu độ cho con người, một Tin Mừng gần gũi và sống động. Ngài đã tuyển lựa một số người gần gũi với Ngài để từ đó họ có thể sẵn sàng được Ngài sai đi.

Các Tông đồ là những người bình thường, một số vị có cá tính rất đặc biệt và hoàn toàn trái ngược nhau. Nhưng cuộc sống của họ thì không bình thường, bởi vì có sự hiện diện của Đức Giêsu. Đức Giêsu đem họ lại với nhau, những con người trước đây chia rẽ vì không có Ngài. Họ được Đức Giêsu kêu gọi và chọn để ở với Người (Mc 3,14). Họ được Ngài rèn luyện cho có một tâm trí cởi mở và sẵn sàng học hỏi thêm mỗi ngày trong đời sống, mỗi ngày phải gẫn gũi với Đức Giêsu và gần Thiên Chúa hơn. Nếu các Tông đồ phải tiếp nối sứ vụ của Đức Giêsu trong thế giới, thì các ngài phải sống trong sự hiện diện của Chúa trước khi đi vào thế giới. Các Tông đồ phải kinh nghiệm sự hiện diện của Đức Giêsu và chia sẻ sự hiện diện của Ngài cho con người. Sẽ không có công việc nào của Đức Giêsu được hoàn thành trừ phi người thực hiện đã kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa.

Khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, mỗi Kitô hữu trong Hội Thánh là một tông đồ, có nhiệm vụ loan báo Chúa Giêsu Cứu Thế cho mọi người. Trong ơn gọi này, mỗi người được mời gọi cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa, bằng cách đáp lời khi Ngài mời gọi và cởi mở tâm tư để Ngài huấn luyện. Đức Giêsu huấn luyện chúng ta mỗi ngày trong sự hiện diện của Người qua Kinh Thánh, các Bí tích, các cử hành phụng vụ, qua giáo lý và đặc biệt qua các vị chủ chăn của Giáo Hội. Để khi đi đến với loài người, mang theo vẻ đẹp của Chúa Cứu Thế, chúng ta không truyền đạt ý kiến, quan điểm của mình, nhưng đem một thông điệp thiêng liêng chân thật từ Đức Giêsu và từ Giáo Hội.

Lạy Chúa, chúng con tin và cảm tạ Chúa đã thiết lập Giáo Hội trên nền các Tông đồ. Giờ đây Chúa không ngừng mời gọi chúng con tham gia tích cực vào công việc tông đồ. Xin Chúa củng cố đức tin và rèn luyện chúng con để trở nên người trưởng thành về đức hạnh và kiến thức, hầu sẵn sàng cho sứ mạng được Chúa sai đi trong thời đại mới này. Amen.


Comments are closed.