Thứ 5 Tuần 12 Thường Niên – Ngày 28/06/2018

Lời Chúa: Mt 7,21-29

“Không phải bất cứ ai thưa với Thầy : “Lạy Chúa ! lạy Chúa !” là được vào Nước Trời cả đâu ! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng : “Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao ?” Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ : Ta không hề biết các ngươi ; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác !

Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành”.

Khi Đức Giêsu giảng dạy những điều ấy xong, dân chúng sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư của họ.

 


Suy niệm

LỜI CẦU NGUYỆN CHÚA MUỐN

“Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa ! lạy Chúa !’ là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi” (Mt 7,21).

Mỗi lần cầu nguyện, chúng ta thường chú tâm tới những nhu cầu của bản thân. Có lẽ ít khi nào chúng ta cầu nguyện như vua Salômôn đã xin: “Xin ban cho con được khôn ngoan sáng suốt … để con tuân giữ lề luật của Đức Chúa, Thiên Chúa của con” (1Sb 22,12). Đôi khi, cách cầu nguyện của chúng ta thể hiện một niềm tin lệch lạc, vụ lợi. Chúng ta tin Chúa là để xin Người đáp ứng những nhu cầu riêng của ta, chứ không phải để yêu mến và gắn bó với Người. Phải chăng Thiên Chúa chỉ là ông Thần Tài hộ mệnh có thể đáp ứng bất cứ điều gì chúng ta cầu xin? Thiên Chúa cao cả trên trời cao đã bị ta kéo xuống dưới đất thấp. Chúa Giêsu đã từng nói với các môn đệ: “Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho” (Mt 6,32-33).

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với chúng ta: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy:‘Lạy Chúa ! lạy Chúa !’ là được vào Nước Trời cả đâu ! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi” (Mt 7,21). Chúa Giêsu muốn chúng ta rời bỏ tinh thần ‘tôn giáo thế tục’ để tiến lên một giá trị cao hơn là chính Chúa. Chúa muốn mỗi lần cầu nguyện, chúng ta không thể chỉ nói suông “lạy Chúa! Lạy Chúa!” mà phải là thực hiện một tình yêu gắn bó trọn hảo với Người. Nhờ tình yêu ấy, Chúa nâng chúng ta lên, thoát khỏi sự tầm thường của kiếp người mà hướng đến gắn bó trọn vẹn với Thiên Chúa. Thiên Chúa chẳng phải vị thần tài, chỉ để đáp ứng những điều chúng ta cầu xin. Người là Thiên Chúa toàn năng, Đấng không chỉ thực hiện những điều kỳ diệu bên ngoài vũ trụ, mà còn thực hiện biết bao điều kỳ diệu nơi “vũ trụ tâm hồn” chúng ta.

Thánh Augustinô đã từng nói “cứ yêu đi rồi hãy làm điều gì bạn muốn”. Điều thánh nhân muốn dạy chúng ta là niềm tin vào Thiên Chúa của chúng ta phải khởi đi từ tình yêu. Khi đã yêu thì chính trái tim sẽ mách bảo cho ta biết việc phải làm. Việc làm chưa hẳn khởi đi từ tình yêu, nhưng tình yêu sẽ được thể hiện qua việc làm. Lời cầu nguyện của chúng ta, phải được khởi đi từ tình yêu Thiên Chúa, chứ không phải chúng ta cầu nguyện để Người đáp ứng những nhu cầu của ta, rồi ta mới yêu Người. Rồi từ tình yêu Thiên Chúa ấy, chúng ta sẽ có đủ phân định để yêu tha nhân, là hiện thân của Chúa trong cuộc đời này.

Lạy Chúa, Chúa mời gọi chúng con vươn mình lên để thoát khỏi những sự tầm thường của con người mà hướng đến sự cao cả của Chúa trên Trời. Chúa đã dựng nên cho chúng con có một đôi chân để đạp đất nhưng cũng dựng nên chúng con một cái đầu luôn hướng về Trời. Chân đạp đất không có nghĩa là chúng con phải gắn bó với “đất” mà là “đứng trên đất”, nghĩa là đứng trên sự tầm thường của kiếp người, để đôi chân ấy cùng với cái đầu, chúng con hướng về Trời là nơi Chúa ngự. Xin cho chúng con không còn bị phụ thuộc bởi những sự dưới đất, mà luôn biết hướng về Nước Trời, bằng cách làm cho lời cầu nguyện của mình đi đôi với việc thực hành tình yêu mến Chúa. Amen.


Comments are closed.