Thứ 6 Tuần 12 Thường Niên – Ngày 29/06/2018

Lời Chúa: Mt 16,13-19

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: “Người ta bảo Con Người là ai?” Các ông thưa: “Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó”. Chúa Giêsu nói với các ông: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”.

Giêsu trả lời rằng: “Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở”.

 


Suy niệm

VIÊN ĐÁ SỐNG ĐỘNG

“Anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy”(Mt 16,18).

Tin Mừng hôm nay là một bằng chứng rất quan trọng về vai trò thủ lãnh của Phê-rô trong Hội thánh Công giáo. Thánh sử Mát-thêu cũng như hai thánh sử khác là Mác-cô và Lu-ca đều nói tới biến cố này. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, vai trò thủ lãnh của Phêrô được truyền lại cho các đấng kế vị là các Giám Mục Rôma, ngài là dấu chỉ hữu hình của sự hiệp nhất và tính tông truyền nơi Hội thánh Chúa Kitô. Vai trò này không phải do loài người quyết định, mà xuất phát từ chính ý định của Thiên Chúa qua Đức Giê-su Kitô: “Anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được”(Mt 16,18). Sau khi Phục sinh, chính Chúa Giê-su đã xác nhận lại điều này với Phê-rô bên bờ hồ Ti-bê-ri-a: “Hãy chăn dắt các chiên của Thầy”(Ga 21,15). Và thánh Phê-rô đã chu toàn nhiệm vụ ấy tới hơi thở cuối cùng.

Đối với các tín hữu, thánh Phê-rô và Phao-lô mà chúng ta mừng kính hôm nay, được ví như hai cột trụ của tòa nhà Giáo Hội. Tuy nhiên, nhìn vào quá khứ của hai ngài, chúng ta thấy có nhiều điều đáng phải suy gẫm. Một Phê-rô ít học, nóng tính, bộc trực, nhưng lại nhát đảm đến độ chối Chúa đến ba lần. Còn Phao-lô, xuất phát từ một gia đình Do Thái trí thức và đạo hạnh, nhưng về sau lại tham gia bắt bớ đạo Chúa quyết liệt, gieo bao đau khổ cho các tín hữu tiên khởi. Cả hai ngài đều có những lỗi lầm nghiêm trọng trong quá khứ, nhưng khi được ơn Chúa biến đổi, các ngài đã trở nên những con người mới. Từ khi đó, dù phải chịu cảnh máu đổ đầu rơi, các ngài vẫn can đảm tuyên xưng niềm tin vào Danh Chúa Giê-su Ki-tô – Đấng là “viên đá bị thợ xây loại bỏ, nhưng đã trở nên viên đá góc tường” của nhân loại.

Thánh Phê-rô đã nhắn nhủ các tín hữu rằng: “Anh em hãy tiến lại gần Đức Ki-tô, viên đá sống động bị người ta loại bỏ, nhưng đã được Thiên Chúa chọn lựa và coi là quý giá. Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên ngôi Đền Thờ thiêng liêng, và hãy để Thiên Chúa đặt anh em làm hàng tư tế thánh, dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng Người, nhờ Đức Giê-su Ki-tô” (1Pr 2, 4-5). Đáp lại lời mời gọi của thánh nhân, chúng ta không bi quan về những lầm lỗi trong quá khứ, nhưng một lòng tín thác vào tình thương của Thiên Chúa. Để nhờ ơn Chúa biến đổi, chúng ta góp phần mình vào việc xây dựng Hội thánh mỗi ngày thêm sống động và vững mạnh hơn.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết noi gương hai thánh Tông đồ Phê-rô và Phao-lô, để chúng con tuyên xưng niềm tin vào Chúa không chỉ bằng môi miệng, mà còn bằng cả con người và đời sống chúng con nữa. Amen.


Comments are closed.