Thứ 5 Tuần 11 Thường Niên – Ngày 18/06/2020

Lời Chúa: Mt 6,7-15

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Ðừng làm như họ, vì Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này:

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

Vì nếu các con có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, thì Cha các con, Ðấng ngự trên trời, mới tha thứ cho các con. Nếu các con không tha thứ cho người ta, thì Cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con”.

 


Suy niệm

CẦU NGUYỆN BẰNG KINH LẠY CHA

“Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin” (Mt 6, 7-8).

Người Việt Nam chúng ta thường đồng hoá “đọc kinh” với “cầu nguyện”. Thực ra đọc kinh là một cách cầu nguyện, nhưng có khi ta đọc kinh mà không cầu nguyện vì chỉ đọc một cách máy móc mà không đạt được sự hiệp thông với Thiên Chúa. Trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu dạy các môn đệ cầu nguyện bằng kinh Lạy Cha.

Trước tiên, Chúa Giêsu dạy ta ý thức mối tương quan với Thiên Chúa là Cha. Thiên Chúa toàn năng là Cha của chúng ta “Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời”. Đã là con thì luôn mong cho danh Cha mình được tỏ lộ và nhiều người tin nhận: “Xin làm cho Danh Cha được vinh hiển”; “Triều đại Cha mau đến”. Tiếp theo, ta nguyện xin cho: “Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”, tức là thực hiện ý định yêu thương của Ngài ban ơn cứu độ cho mọi người. Nhờ tin và phó thác trong tay Cha, ta thể hiện lòng trông cậy vào Cha, phó thác đời sống xác hồn cho Cha để Người chăm lo: “Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày”. Ý thức mình là kẻ tội lỗi nên cần Cha tha tội: “Xin tha tội cho chúng con, như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con”, tức là thành khẩn xin Cha tha mọi tội lỗi chúng ta xúc phạm đến Người, cũng như cho ta biết tha thứ các lỗi lầm mà anh em xúc phạm đến ta. Tiếp đến, ta nhận thực mình mong manh, yếu đuối cây trông vào ơn Chúa, cần Cha bảo vệ: “Xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ”. Cuối cùng, ta xin được trao phó mọi sự trong tay Cha, để khỏi bị rơi vào tình trạng mất ơn nghĩa cùng Cha: “Nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ”.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã truyền lại cho chúng con lời kinh tuyệt hảo để cầu nguyện cùng Thiên Chúa là Cha. Quả thực, mỗi ngày chúng con có nhiều dịp để đọc kinh Lạy Cha, tuy nhiên cũng nhiều khi chúng con chưa sốt sắng đủ. Hôm nay chúng con được suy niệm từng lời, từng ý. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng con cảm nghiệm tình yêu nơi Thiên Chúa là Cha toàn năng, để chúng con thờ phượng, tôn vinh cùng biết nguyện xin những điều đẹp ý Chúa.


Comments are closed.