Thứ 6 Tuần 11 Thường Niên – Ngày 19/06/2020 – Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Lời Chúa: Mt 11,25–30

Vào lúc ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.

Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.

Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.”

 


Suy niệm

HIỀN LÀNH VÀ KHIÊM NHƯỜNG

“Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11,29).

Trong Chúa Giê-su, Thiên Chúa yêu thương chúng ta, bằng cách chia sẻ thân phận con người với chúng ta. Người còn tỏ mình và cứu thoát những kẻ bé mọn tìm đến nương ẩn nơi trái tim hiền lành và khiêm nhường của Người Con chí ái.

Đoạn Tin Mừng nằm ngay sau trình thuật hai thành Bết-xai-đa và Kho-ra-dim từ chối sứ điệp Tin Mừng Chúa Giê-su (Mt 11, 20). Đặc biệt các Pha-ri-sêu, càng lúc họ càng dứt khoát hơn trong việc chống lại Chúa Giê-su. Đứng trước sự từ khước và chống đối, Chúa Giê-su dâng lên Chúa Cha lời ngợi khen chúc tụng. Nghe có vẻ nghịch lý, thế nhưng lời chúc tụng của Chúa Giê-su cho chúng ta hiểu rằng, thành công hay thất bại của người làm việc tông đồ không nằm ở sự hoan hô tán thưởng của người đời, nhưng chỉ bận tâm đến việc làm đẹp lòng Thiên Chúa. Thành công hay thất bại của việc tông đồ, đôi khi còn phải là đọc ra mầu nhiệm thánh ý Thiên Chúa ẩn giấu trong những gì là hèn mọn. Vì, khi tự thấy mình là đủ, người Pha-ri-sêu tự tách mình ra khỏi những kẻ “nghèo khó trong tinh thần”, đồng nghĩa với việc họ tự đặt mình ra khỏi ơn cứu độ của Thiên Chúa. Trái lại, khi chấp nhận liên kết với Chúa Giê-su, những kẻ tội lỗi vốn bị người Pha-ri-sêu khinh bỉ lại được mặc khải cho những mầu nhiệm Nước Trời.

Chúng ta thường so sánh mình với người khác để đưa ra những tiêu chuẩn đánh giá bản thân. Những người Pha-ri-sêu khi so sánh với những người tội lỗi, họ thấy mình khôn ngoan hơn, đạo đức hơn, giữ luật tốt hơn. Nhưng càng so sánh, chúng ta càng dễ chất lên vai người khác gánh nặng theo tiêu chuẩn của mình, thay vì phải quy hướng về một tiêu chuẩn duy nhất là Thiên Chúa. Chúa Giê-su mời gọi chúng ta thay vì so sánh với người khác thì hãy nhìn vào tâm lòng mình và học nơi Chúa gương hiền lành và khiêm nhường. Khiêm nhường để nhìn nhận tất cả những gì chúng ta có đều lãnh nhận từ nơi Chúa. Hiền lành là phó thác cuộc đời trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa và tin cậy vào hành động công chính của Người.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết gửi trao vào trái tim Chúa tất cả gánh nặng và khổ đau của cuộc đời. Vì chỉ khi tìm nương ẩn nơi trái tim hiền lành và khiêm nhường của Chúa chúng con mới tìm thấy nguồn phát sinh niềm vui và bình an đích thực.


Comments are closed.