Thứ 4 Tuần 11 Thường Niên – Ngày 17/06/2020

Lời Chúa: Mt 6,1-6.16-18

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không, các con mất công phúc nơi Cha các con là Đấng ở trên trời.

Vậy khi các con bố thí, thì đừng thổi loa báo trước, như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá, để cho người ta ca tụng họ. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con có bố thí, thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc con bố thí được giữ kín, và Cha con, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.

Rồi khi các con cầu nguyện, thì cũng chớ làm như những kẻ giả hình: họ ưa đứng cầu nguyện giữa hội đường và các ngả đàng, để thiên hạ trông thấy. Quả thật, Ta bảo các con: họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi cầu nguyện, thì hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với Cha con, Đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.

Khi các con ăn chay, thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não: họ làm cho mặt mũi ủ dột, để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi ăn chay, hãy xức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, để thiên hạ không biết con ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha con Đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con”.

 


Suy niệm

CẦU NGUYỆN

“Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.” (Mt 6,6).

Chúa Giêsu không giữ cách thức cầu nguyện cho riêng Ngài (x. Mc 1, 35), nhưng Ngài còn dạy các môn đệ rằng: “Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh” (Mt 6, 6).

Vì sao Chúa Giêsu lại tìm nơi thanh vắng để cầu nguyện? Tại sao Ngài lại đề nghị chúng ta hãy tìm nơi thanh vắng để cầu nguyện? Trước hết, sự vắng vẻ cho phép chúng ta cầu nguyện với cách thế thích hợp như ta muốn. Ví dụ như ta có thể dang tay lúc cầu nguyện, nói thành tiếng với Chúa, hoặc nằm phủ phục, hoặc hát… Kế đến, sự vắng vẻ còn giúp ta dễ ý thức hơn về sự hiện diện của Chúa. Điều này quan trọng vì ý thức sự hiện diện của Chúa là bước khởi đầu cho buổi cầu nguyện sốt sắng và có chiều sâu. Tiếp đến, ta cần nhìn nhận con người thật của ta, đừng che giấu con người tội lỗi của ta vì trước mặt Chúa chẳng có chút gì là ẩn khuất. Chúa Cha “Đấng thấu suốt mọi bí ẩn” (Mt 6, 6), Ngài biết rõ những gì là không thanh sạch và không chân thành, những gì chỉ là phô trương hay bề ngoài. Chúa muốn chúng ta “tránh thói lọc lừa, rời xa những lý luận ngu dốt” (Kn 1, 5).

Chúng ta được mời gọi dành thời gian cầu nguyện riêng tư với Chúa, cụ thể nơi giáo xứ, các nhà nguyện, gia đình… Trong cuộc sống, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể tìm được nơi vắng vẻ để cầu nguyện. Vì đôi khi công việc khiến chúng ta quá bận rộn, nhưng chúng ta cũng có thể cầu nguyện bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu – nơi công sở, vào lúc giải lao, trên xe, lúc đi bộ, khi đang đợi công việc… Như thế, cõi thanh vắng còn được hiểu là việc ta gạt đi những tất bật bên ngoài, đi vào thinh lặng nội tâm để chỉ mình ta nói riêng tư với Chúa. Đồng thời, để ta nhìn lại bản thân và lắng nghe tiếng Chúa từ tận sâu cõi lòng. Chính khi đó, Thiên Chúa có chỗ trong ta và ta không lạc xa Ngài.

Lạy Chúa, Chúa đã cầu nguyện mọi lúc và mọi nơi. Xin giúp chúng con biết noi gương Chúa, biết ý thức sự hiện diện của Chúa để cầu nguyện với Ngài mọi lúc và trong mọi hoàn cảnh của chúng con. Xin giúp chúng con luôn ý thức sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống để mỗi lần chúng con cầu nguyện là mỗi lần chúng con được kết hiệp với Chúa, qua đó thánh hóa bản thân và mưu ích cho tha nhân.


Comments are closed.