Thứ 3 Tuần III Thường Niên – Ngày 23/01/2018

Lời Chúa: Mc 3, 31 - 35

Khi ấy, mẹ Chúa Giêsu và anh em Người đến và đứng ở ngoài, sai người vào mời Chúa ra. Bấy giờ có đám đông ngồi chung quanh Người và họ trình Người rằng: “Kìa mẹ và anh em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy”. Người trả lời rằng: “Ai là mẹ Ta? Ai là anh em Ta?” Rồi đưa mắt nhìn những người ngồi vòng quanh, Người nói: “Đây là mẹ Ta và anh em Ta. Vì ai làm theo ý Thiên Chúa, thì người ấy là anh chị em và là mẹ Ta”.

 


Suy niệm

TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC NGHE VÀ THỰC HÀNH LỜI CHÚA

“Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi” (Mc 3, 35).

Lời Chúa là Lời mạc khải của Thiên Chúa, được chứa đựng trong Kinh Thánh dưới sự linh hứng của Chúa Thánh Thần. “Lời Chúa có uy lực và quyền năng lớn lao để mang lại sự nâng đỡ và sức sống cho Giáo hội, ban sức mạnh đức tin, lương thực của linh hồn, nguồn mạch tinh tuyền và trường tồn của đời sống thiêng liêng. Giáo hội luôn tôn kính Lời Chúa như chính Thân Thể Chúa, nhất là trong Phụng Vụ Thánh, Giáo hội không ngừng lấy bánh ban sự sống từ bàn tiệc Lời Chúa và bàn tiệc Mình Chúa Kitô để ban phát cho các tín hữu.” Quả thật, Lời Chúa là sức sống dưỡng tâm hồn, là ánh sáng soi chiếu cuộc đời, là đường đưa lữ khách về quê trời, là sự thật cho nguồn hạnh phúc vĩnh cửu, và Lời Chúa rất quan trọng đối với cuộc đời mỗi Kitô hữu, vì Chúa đã phán: “Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra” (Mt 4,4).

Một khi đã thật sự nhận ra vị trí cao cả của Lời Chúa, chúng ta luôn được mời gọi lắng nghe và thực hành Lời. Thái độ lắng nghe và thực hành Lời phải đan kết, quyện chặt lẫn nhau và cả hai không được tách rời. Lời không thể trổ sinh hoa trái khi chỉ nghe suông rồi bỏ, cũng không thể thực hành Lời nếu chúng ta không lắng nghe và suy niệm. Nhờ việc suy niệm Lời, mỗi người sẽ khám phá ra những vẻ đẹp thần linh được ẩn giấu trong đó; đồng thời nó cũng đưa chúng ta đến gặp gỡ một Đấng Cao Cả và Siêu Việt nhưng thật gần gũi là Đức Giêsu Kitô, để mỗi người có những kinh nghiệm riêng về Đấng luôn gọi mời chúng ta trở nên là mẹ, là anh chị em của Ngài.

Qua bài Tin Mừng hôm nay, thánh Maccô đã phác họa lên một mẫu gương tuyệt hảo trong việc “lắng nghe và thực hành Lời Thiên Chúa”. Đó chính là Mẹ Maria. Mẹ “hằng ghi nhớ tất cả những sự việc đó và suy niệm trong lòng” (Lc 2,19). Nhờ thái độ ấy, Mẹ đã trở nên “công cụ” tuyệt vời của Chúa, để Chúa thực hiện công trình cứu độ nhân loại. Theo gương Mẹ, chúng ta cũng luôn được mời gọi trở nên công cụ của Chúa giữa dòng đời hôm nay, qua việc lắng nghe và thực hành Lời Hằng Sống. Để từ đây, tâm hồn mỗi người đong đầy những cảm nghiệm riêng tư về Đấng Tình Yêu, Đấng luôn mời gọi chúng ta nhận ra thánh ý Người mà vâng theo, cũng như mời gọi chúng ta mang Lời Chúa chia sẻ cho anh chị em với ước mong tất cả nên những người thân trong gia đình của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con thật hạnh phúc vì được Chúa dạy dỗ qua Lời của Ngài. Xin cho chúng con biết siêng năng lắng nghe và thực hành qua việc học hỏi Lời Chúa, gặp gỡ Chúa qua những giờ cầu nguyện, suy niệm. Nhờ đó, chúng con được biến đổi hầu mỗi ngày một nên giống Chúa và có khả năng mang Lời Chúa đến cho muôn người. Amen.


Comments are closed.