Thứ 3 Tuần VII Phục Sinh – Ngày 04/06/2019

Lời Chúa: Ga 17,1-11a

Nói thế xong, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện : “Lạy Cha, giờ đã đến ! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha. Thật vậy, Cha đã ban cho Người quyền trên mọi phàm nhân là để Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người. Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giê-su Ki-tô. Phần con, con đã tôn vinh Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm. Vậy, lạy Cha, giờ đây, xin Cha tôn vinh con bên Cha : xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian. Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con, con đã cho họ biết danh Cha. Họ thuộc về Cha, Cha đã ban họ cho con, và họ đã tuân giữ lời Cha. Giờ đây, họ biết rằng tất cả những gì Cha ban cho con đều do bởi Cha, vì con đã ban cho họ lời mà Cha đã ban cho con ; họ đã nhận những lời ấy, họ biết thật rằng con đã từ Cha mà đến, và họ đã tin là Cha đã sai con. Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha. Tất cả những gì của con đều là của Cha, tất cả những gì của Cha đều là của con ; và con được tôn vinh nơi họ. Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian ; phần con, con đến cùng Cha.”

 


Suy niệm

SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI

“Sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giêsu Kitô” (Ga 17,3).

Mong ước được sống lâu, được trường sinh bất tử có lẽ là khát khao cháy bỏng tự bản chất của con người trong bất cứ thời đại nào. Tuy nhiên, nếu người ta chỉ cố công gắng sức tìm phương dược để mong kéo dài cuộc sống trần thế của mình, thì hẳn họ là kẻ ngu dại và đáng thương biết chừng nào! Vì phận người vốn mỏng manh, chóng lụi tàn! Vậy với niềm tin Kitô giáo, chúng ta có thể hy vọng điều gì về sự sống vĩnh cửu?

Qua trình thuật Tin Mừng hôm nay, trong lời cầu nguyện tôn vinh Chúa Cha, Đức Giêsu đã hé mở điều căn cốt để đạt tới sự sống đời đời là “con người nhận biết Chúa Cha, là Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giêsu Kitô” (Ga 17,3). Qua lời mạc khải này, chúng ta nhận thấy yếu tố ‘sự sống đời đời’ mà Đức Giêsu đặc biệt nhấn mạnh được ẩn chứa trong việc nhận biết Thiên Chúa.

Thế nhưng làm thế nào con người có thể nhận biết Đấng Toàn Năng vô hình, vốn vượt quá trí hiểu của con người? Câu trả lời chính là nhờ Đức Giêsu và trong Đức Giêsu – Con Một Thiên Chúa nhập thể – mà loài người mới có thể nhận biết và hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa Cha; bởi lẽ chính Người đã phán: “Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy” (Ga 14,6). Loài người vốn mỏng giòn không thể lên cùng Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa đã hạ mình để đến với con người nơi Đức Giêsu. Do đó nhận biết Thiên Chúa là tin Đức Giêsu là Thiên Chúa, đón nhận mạc khải của Người, và thực thi những gì Người dạy. Đây là những điều kiện để được sự sống đời đời (x. Mt 7, 21). Cụ thể qua việc yêu thương giúp đỡ tha nhân, cách riêng nơi những người nghèo hèn, bé mọn – những người phản ảnh rõ ràng nhất hình bóng Thiên Chúa. Chính Chúa Giêsu đã nói “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25, 40).

Là môn đệ của Đức Giêsu, chúng ta không những được Người mời gọi để nhận biết, yêu mến và kết hiệp mật thiết với Người; nhưng còn được Người sai đi để truyền rao Tin Mừng “sự sống đời đời” cho những ai chưa nhận biết Thiên Chúa. Xin Chúa gia tăng thêm lòng tin, sức mạnh và nhiệt huyết tông đồ cho chúng ta, để chúng ta mạnh dạn ra đi mang Tin mừng Chúa cho mọi người, hầu mọi người có thể nhận biết Chúa và hưởng sự sống đời đời. Amen.


Comments are closed.