Thứ 4 Tuần VI Phục Sinh – Ngày 29/05/2019

Lời Chúa: Ga 16,12-15

Khi ấy, Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy còn nhiều điểu phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân Lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói : Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con”.

 


Suy niệm

NGƯỜI THẦY DẪN TA ĐẾN SỰ THẬT TOÀN VẸN

“Khi Thần Chân Lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật” (Ga 16,13).

Người ta thường nói: “Không thầy đố mày làm nên”. Để tôn vinh người thầy, ca dao còn có câu: “Muốn sang thì bắc cầu kiều, muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”. Quả thực, trong giáo dục, người thầy luôn cần thiết để giúp chuyển giao kiến thức cho học trò. Thiên Chúa cũng chọn đường lối giáo dục đó để giúp cho con người tiến tới sự thật toàn vẹn. Người thầy mà Thiên Chúa dùng đó chính là Chúa Thánh Thần (Thần Chân Lý), Ngôi Ba Thiên Chúa. Ngài là một Ngôi vị như Chúa Cha và Chúa Con.

Chính trong trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su cho chúng ta biết, khi Chúa Thánh Thần đến, Ngài sẽ dạy cho chúng ta biết sự thật toàn vẹn : “Khi Thần Chân Lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật” (Ga 16,12-13). “Tất cả sự thật” ở đây là chính Đức Giê-su, bởi Đức Giê-su chính là Đường, là Sự Thật, và là Sự Sống (x. Ga 14,6). Ngài chính là mạc khải trọn vẹn của Chúa Cha (x. Dt 1,1-2). Để ta hiểu được mạc khải của Đức Giê-su, Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta thấu hiểu sự thật được tỏ bày đầy đủ nơi Ngôi Lời Nhập Thể, điều mà chúng ta không thể hiểu được bằng lý trí, nhưng cần ơn soi sáng và sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần không mang đến một mạc khải mới, Người chỉ dạy chúng ta những gì thuộc về Đức Giê-su (x. Ga 13,13). Người dẫn chúng ta tới sự thật toàn vẹn bằng việc “làm nhớ lại” những việc Đức Giê-su đã làm, đã giảng dạy (x. Ga 14,26). Người dẫn chúng ta tiến tới với Đức Giê-su để được kết hợp với Chúa Cha bởi vì Đức Giê-su luôn quy chiếu về Chúa Cha, Đấng đã sai phái Ngài (x. Ga 7,17-18;12,49; 14,10).

Khác với các vị thầy người đời, Chúa Thánh Thần luôn ở cùng ta. Vớ cảm nghiệm sâu xa điều này, nên Đức Cha Giuse Nguyễn Năng đã viết nên lời của bài Thánh Ca “Địa Cầu Đầy Thánh Thần Chúa”. Đức Cha xác tín rằng, vị Thầy Thánh Thần ở khắp mọi nơi, dù ta có đi đến đâu, Người đã ở đó trước để chuẩn bị cho ta rồi. Thế nên, nếu có Chúa Thánh Thần ở cùng, ta sẽ không phải lo lắng bất cứ điều gì, bởi chính Thánh Thần sẽ hướng dẫn ta (x. Mc 13,11). Đây cũng chính là điều mà ta đã nhận thấy ở nơi các thánh tử đạo. Nhiều người trong số các thánh nhân, họ chỉ là một người bình dân không biết ăn nói, thế nhưng khi làm chứng cho Chúa trước quan quyền, các ngài đã có nhiều câu nói đầy khôn ngoan, làm cho các các quan phải nể phục.

Như vậy, trước mọi dự tính, hay trước mọi việc ta làm, đặc biệt là trước các giờ cầu nguyện, giờ đọc Lời Chúa, ta đừng quên kêu xin với Chúa Thánh Thần, người Thầy tuyệt vời giúp ta đến được với sự thật toàn vẹn.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin đến và ở cùng chúng con. Xin giúp chúng con đến được với Đức Giê-su, Đấng là mạc khải trọn vẹn của Chúa Cha và kín múc được nguồn tình yêu sung mãn của Ngài. Xin giúp chúng con hiểu được tình yêu Chúa dành cho chúng con và biết thể hiện tình yêu ấy đối với tha nhân, để mọi người nhận biết chúng con là môn đệ của Chúa. Amen.


Comments are closed.