Thứ 3 Tuần V Mùa Chay – Ngày 09/04/2019

Lời Chúa: Ga 8,21-30

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người biệt phái rằng: “Ta ra đi, các ông sẽ tìm kiếm Ta và sẽ chết trong tội của các ông. Nơi Ta đi các ông không thể tới được”.

Người Do-thái nói với nhau rằng: “Ông ta sắp tự vẫn hay sao mà lại nói “Nơi Ta đi các ông không thể tới được”?”

Chúa Giêsu nói tiếp: “Các ông thuộc về hạ giới; còn Ta, Ta bởi trời cao. Các ông thuộc về thế gian này; còn Ta, Ta không thuộc về thế gian này. Ta đã nói: Các ông sẽ chết trong tội các ông. Vì, nếu các ông không tin Ta, các ông sẽ chết trong tội của các ông”.

Vậy họ liền hỏi: “Ông là ai?” Chúa Giêsu trả lời: “Là Nguyên thuỷ đang nói với các ông đây! Ta có nhiều điều phải nói và đoán xét về các ông, nhưng Ðấng đã sai Ta là Ðấng chân thật, và điều Ta nói ra trong thế gian đây, chính là điều Ta đã nghe biết ở Ngài”.

Nhưng họ không hiểu là Người nói về Chúa Cha, vì thế Chúa Giêsu nói: “Khi nào các ông đưa Con Người lên cao, các ông sẽ nhận biết Ta là ai. Ta không tự mình làm điều gì. Ðiều Ta nói, chính là điều Chúa Cha đã dạy Ta. Ðấng đã sai Ta đang ở với Ta; Ngài không để Ta một mình, bởi vì Ta luôn luôn làm điều đẹp lòng Ngài”. Khi Người nói những điều ấy thì có nhiều kẻ tin vào Người.

 


Suy niệm

THẬP GIÁ MINH CHỨNG TÌNH YÊU

“Đức Giêsu bảo họ: ‘Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu’” (Ga 8,28a).

Trích đoạn Tin Mừng hôm nay nằm trong phần tranh luận của người Do Thái về lời chứng của Đức Giêsu liên quan đến bản thân Ngài. Trước câu hỏi của người Do Thái: Ông là ai? Đức Giêsu đã mạc khải chính Ngài là Đấng Hằng Hữu phát xuất từ Thiên Chúa Cha và Ngài đến thế gian để thực hiện chương trình cứu độ mà Chúa Cha đã trao phó cho Ngài.

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, đỉnh điểm lời mặc khải của Chúa Giêsu là câu: “Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết Tôi Hằng Hữu”. Qua lời này, Đức Giêsu muốn cho người Do Thái biết rằng: sự mặc khải về thần tính của Ngài và cuộc khổ nạn trên thập giá không thể bao giờ tách rời nhau. Trên thập giá, người ta sẽ nhận ra Ngài chính là Đấng Hằng Hữu tự đời đời.Trên thập giá, Thiên Chúa biểu lộ trọn vẹn tình yêu đối với nhân loại qua sự tự hiến hoàn toàn của Đức Giêsu.

Thập giá minh chứng tình yêu. Thập giá là đỉnh cao của tình yêu Thiên Chúa dành cho con người, trong đó có từng người chúng ta. Đó là tình yêu của một Thiên Chúa giàu lòng xót thương, chấp nhận cho Người Con duy nhất xuống thế, gánh lấy tội lỗi của con người cho chúng ta được hưởng nếm niềm vui và sự tự do của Ơn cứu độ. Tuy nhiên, Ơn cứu độ chỉ đến với những ai dám chấp nhận bước vào cuộc khổ nạn cùng với Đức Giêsu, cùng bước đi trên con đường thập giá với Ngài. Đi trên đường thập giá là chấp nhận từ bỏ chính mình để sống cho Chúa và đến với tha nhân. Mùa chay đã gần đi qua. Những ngày còn lại của mùa chay thôi thúc chúng ta quyết tâm từ bỏ chính mình hơn nữa qua việc dành nhiều thời giờ hơn cầu nguyện bên Chúa Giêsu Thánh Thể, qua những hy sinh nhỏ bé dâng lên Chúa đền bù tội lỗi của bản thân cũng như những người mà chúng ta quen biết. Thời gian ít ỏi này thúc bách chúng ta biết tập mở rộng lòng mình hơn nữa để đến với tha nhân. Điều này được thể hiện qua những lời nói tử tế, khích lệ hay một lời cầu nguyện thầm thĩ cho một người anh em đang gặp khó khăn, thử thách. Đó là một nụ cười hay một cái bắt tay được chúng ta gửi trao cho những người mà ta chẳng mấy cảm tình. Đó có thể là một sự giúp đỡ về vật chất cho ai đó đang gặp khó khăn, dù rằng sự giúp đỡ của chúng ta chẳng đáng giá bao nhiêu nhưng có thể làm tươi mát một tâm hồn đang sầu héo.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa mở rộng trái tim và thêm sức mạnh cho từng người chúng con, nhờ đó, chúng con sẽ vượt thắng được sự ích kỷ và dám ra khỏi sự an toàn của bản thân để đến với tha nhân. Xin cho trái tim của mỗi người chúng con cùng chung một nhịp đập với quả tim của Chúa để chúng con biết đối xử bao dung và xót thương như Chúa. Amen.


Comments are closed.