Thứ 4 Tuần II Phục Sinh – Ngày 01/05/2019

Lời Chúa: Ga 3,16-21

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy, thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa và đây là án luận phạt: là sự sáng đã đến thế gian và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng, và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách, nhưng ai hành động trong sự thật, thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ, là họ đã hành động trong Thiên Chúa”.

 


Suy niệm

ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI

“Sự sáng đã đến thế gian và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa” (Ga 3,19).

Các dân tộc vùng Á đông chúng ta đều biết đến khái niệm “âm – dương”. Khái niệm này diễn tả hai mặt đối lập nhau trong cuộc sống: bóng tối và ánh sáng, cái tốt và cái xấu, điều đúng và điều sai, người thánh và kẻ phàm trần. Thánh Gioan trong sách Tin Mừng của ngài cũng sử dụng ý niệm này để diễn tả điều chân thiện, sự thiêng thánh của Thiên Chúa đối lập với những điều xấu, điều tà của thế gian.

Qua lời tường thuật của thánh sử Gioan, Đức Kitô được biết đến như là ánh sáng, là nguồn gốc của sự chân thiện. Ngài đã đến thế gian để xua tan tối tăm lầm lạc, để chỉ cho con người biết hướng về Thiên Chúa là Đấng Thánh, hầu được hưởng phúc đời đời. Đức Giêsu khẳng định: “Chính tôi là ánh sáng cho trần gian, ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống” (Ga 8,12). Ngài là ánh sáng soi trong tối tăm (x.Ga 1,5), dẹp tan hỗn mang hoảng loạn trong lòng người bị đam mê, dục vọng và sợ hãi xâu xé. Nơi Ngài, người ta thấy được Thiên Chúa (x. Ep 3,11); trong Ngài, con người được giải phóng khỏi mọi bóng tối tội lỗi và sự chết (x. Ga 1,3). Hiểu được ý nghĩa trên, ta mới thấy được dụng ý của thánh sử Gioan khi nói đến sự cần thiết của Đức Giêsu trong cuộc đời người Kitô hữu chúng ta. Ngài là ánh sáng không thể thiếu, bởi nếu không có Ngài, tạo vật không được tạo thành, con người không được cứu rỗi, và cũng chẳng có sự sống đích thực nơi con người. Chính vì thế mà Ánh Sáng đã đến thế gian để mời gọi con người bước theo Ngài, trở thành môn đệ của Ngài, bước đi trong ánh sáng của Đức Kitô. Ngược lại, những người bước đi trong bóng tối và ở lại trong bóng tối, thì thuộc về bóng tối, và nơi người ấy không có ánh sáng sự sống nơi mình.

Khi nhìn vào tận cõi sâu thẳm của hồn mình, chúng ta nhận thấy vẫn luôn có những vùng phủ đầy bóng tối: bóng tối của buồn sầu chán nản, của ích kỷ tự mãn, của những mưu mô, ghen ghét và hận thù, của cả những thói quen xấu xa khiến ta cứ phải kéo lê cuộc đời mình mà không đủ can đảm để dứt bỏ và đứng lên. Là môn đệ của Đức Kitô, Đấng tốt lành thánh thiện, chúng ta được mời gọi hãy sống thánh và biết tránh xa tội lụy, biết nghe theo sự thật để chối từ sự dối trá, biết sống trong ánh sáng của sự thánh thiện để đẩy lui bóng tối tăm tội lỗi. Có như thế, con người hôm nay mới nhận biết đâu là chân lý giữa nơi tối tăm gian trá, đâu là sự thánh thiện của một vị Thiên Chúa rất mực yêu thương giữa một thế giới đang bị bóng tối ngự trị.

Lạy Chúa, phận người yếu đuối mỏng manh của chúng con luôn sợ ánh sáng và ngại đến với ánh sáng, đôi khi chúng con yêu bóng tối hơn là ánh sáng. Xin Chúa giúp mỗi người biết can đảm đẩy lui những bóng tối của gian dối bất công, của chia rẽ hận thù và của sự chết đang ẩn khuất nơi tâm hồn; xin cho chúng con biết thắp lên ánh sáng chân lý, tình thương và sự sống của Chúa Giêsu Phục Sinh nơi cuộc đời của mỗi người chúng con. Amen.


Comments are closed.