Thứ 3 Tuần II Phục Sinh – Ngày 30/04/2019

Lời Chúa: Ga 3,7-15

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Thật, Tôi bảo cho ông biết: Ông đừng ngạc nhiên vì nghe Tôi nói rằng: Các ngươi phải tái sinh bởi trời. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng chẳng biết gió từ đâu đến và đi đâu: mọi kẻ sinh bởi Thần Linh cũng vậy”.

Nicôđêmô hỏi lại rằng: “Việc ấy xảy ra thế nào được?” Chúa Giêsu đáp: “Ông là bậc thầy trong dân Israel mà ông không biết điều ấy sao? Thật, tôi bảo thật cho ông biết: Ðiều chúng tôi biết thì chúng tôi nói; điều chúng tôi thấy thì chúng tôi minh chứng. Nhưng các ông lại không nhận lời chứng của chúng tôi. Nếu khi Tôi nói về những sự dưới đất mà các ông không tin, khi Tôi nói những sự trên trời, các ông tin thế nào được? Không ai lên trời được, ngoài người đã từ trời xuống, tức là Con Người vốn ở trên trời. Cũng như Môsê treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì Con Người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào Người, thì không bị tiêu diệt muôn đời”.

 


Suy niệm

SINH RA BỞI ÂN SỦNG

“Các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên” (Ga 3,7).

Người đã sinh ra thì có thể quay trở lại lòng mẹ mà sinh ra một lần nữa sao? Dưới nhãn quan của con người và cái nhìn của vị bậc thầy như ông Nicôđêmô, điều này không thể xảy ra được. Thế nhưng, đoạn Tin mừng chúng ta vừa nghe Chúa Giêsu lại nói đến việc con người phải được sinh ra một lần nữa. Tuy nhiên, Chúa Giêsu không nhắm tới việc sinh ra theo thể lý nhưng là sinh ra bởi ơn thiêng. Sinh ra bởi niềm tin vào chính Ngài là Đấng được Thiên Chúa Cha sai đến mang lại ánh sáng sự sống cho nhân loại.

Từ thời Cựu Ước, các Tiên Tri đã loan báo một Đấng sẽ đến cứu dân Israel. Kinh Thánh dùng nhiều hình ảnh để diễn tả về Đấng phải đến. Sách Dân Số đã nói về hình ảnh con rắn đồng được giương cao trong sa mạc, điều này cho thấy trước cách thức Thiên Chúa Cha cứu chuộc nhân loại. Cách thức cứu chuộc của Thiên Chúa quá cao vời mà con người không sao hiểu thấu. Chúa Giêsu ví điều này như việc ta được hưởng ích lợi của gió mà không biết gió sinh ra từ đâu. Tất cả mọi sự là một mạc khải huyền nhiệm được chính Chúa Kitô thực hiện. Chúa Kitô là nguồn mạch của sự sống mới. Nơi Người chan chứa tình yêu cứu độ. Đến và tin vào Người thì được sức mạnh Thần Linh tẩy rửa khỏi mọi vết nhơ tội lỗi. Chính Thánh Thần Thiên Chúa sai đến sẽ tái sinh con người một lần nữa nhờ bửu huyết khơi nguồn ơn cứu độ của Chúa Kitô. Đây chính là việc sinh ra một lần nữa, sinh ra trong ân sủng cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện ngang qua mầu nhiệm cứu chuộc của Đức Kitô.

Lạy Chúa, chúng con là những Kitô hữu được nuôi dưỡng bởi ơn cứu độ của Chúa Giêsu, mỗi ngày chúng con chiêm ngắm Đấng được giương cao trên thập giá, được rước lấy chính Mình Máu Thánh của Ngài. Xin Chúa ban cho chúng con được đức tin vững vàng, lòng mến yêu tha thiết và niềm cậy trông hết lòng vào Chúa trong suốt cuộc đới chúng con. Amen.


Comments are closed.