Thứ 4 Tuần 5 Thường Niên – Ngày 12/02/2020

Lời Chúa: Mc 7,14 – 23

Khi ấy, Chúa Giêsu lại gọi dân chúng mà bảo rằng: “Hết thảy hãy nghe và hiểu rõ lời Ta. Không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có những gì từ con người ta xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế. Ai có tai để nghe thì hãy nghe”.

Lúc Người lìa dân chúng mà về nhà, các môn đệ hỏi Người về ý nghĩa dụ ngôn ấy.

Người liền bảo các ông: “Các con cũng mê muội như thế ư? Các con không hiểu rằng tất cả những gì từ bên ngoài vào trong con người không thể làm cho người ta ra ô uế được, vì những cái đó không vào trong tâm trí, nhưng vào bụng rồi xuất ra”.

Như vậy Người tuyên bố mọi của ăn đều sạch.

Người lại phán: “Những gì ở trong người ta mà ra, đó là cái làm cho người ta ô uế. Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu, ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng.

Tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra, và làm cho người ta ô uế”.

 


Suy niệm

CẢI HÓA TÂM HỒN

“Những gì ở trong người ta mà ra, đó là cái làm cho người ta ô uế” (Mc 7,20).

Chúng ta đang chứng kiến chiến tranh hận thù diễn ra khắp nơi, nguyên do của chiến tranh hận thù là do lòng con người, do dã tâm con người mà ra. Con người hôm nay sống trong một nền văn minh thị trường, lấy lợi nhuận làm tiêu chuẩn. Người ta trục lợi bằng đủ mọi cách kể cả những cách chẳng luân lý chút nào. Vì thế, người ta không tin nhau nữa, luôn sống trong hoài nghi, nói vậy mà không phải vậy. Điều đó chứng tỏ cái tâm của con người đã ra xấu xa. Người ta không sống với nhau bằng cái tâm mà bằng cái lợi. Trong hoàn cảnh đó, lời Chúa hôm nay đang nhắc nhở người Kitô hữu phải làm chứng cho Chúa bằng cái tâm chân thành của mình.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho các Tông đồ và cho mỗi người chúng ta hiểu rằng chính lòng tham của con người đã khiến tâm hồn con người ra ô uế. Vì bên trong, nơi lòng con người phát xuất những ý định xấu: “ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng”. Những biểu hiện của dã tâm con người đã làm cho họ đi đến những hành động sai khuấy. Họ đã bị dục vọng che phủ đôi mắt để không còn nhìn thấy điều hay, điều tốt nơi tha nhân, lòng tham dục đã che đậy tâm hồn họ để chỉ biết sống cho mình mà không sống cho tha nhân. Dục vọng đã trói buộc đôi tay, đôi chân của họ nên chỉ biết hành động quy về cá nhân ích kỷ mà không thể quảng đại hành động vì tha nhân. Bởi điều Thiên Chúa đòi hỏi nơi mỗi người chúng ta không phải là sự trong sạch có tính cách nghi thức bề ngoài, nhưng là sự trong sạch của tâm hồn, sự trong sạch của con tim.

Chính vì thế, chúng ta cần có một lương tâm chân chính, một tâm hồn trong sạch, một trái tim rộng mở: chúng ta sẽ có lòng mến Chúa đích thực và yêu thương tha nhân cách chân thành vì yêu là chu toàn mọi lề luật. Nói khác đi là trong phạm vi siêu nhiên, chúng ta phải sống thánh thiện thì mới mong lôi kéo người khác hay con cái trong gia đình sống tốt. Con người ai ai cũng bị đôi co giữa hai mãnh lực tốt xấu. Chính thánh Phaolô cũng phải thốt lên: “Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm. Nếu tôi cứ làm điều tôi không muốn, thì không còn phải là chính tôi làm điều đó, nhưng là tội vẫn ở trong tôi” (Rm 7,19 -20).

Chúa đã phán dạy rằng: “Có thì nói có, không thì nói không”, xin cho chúng con luôn can đảm sống chân thành, ngay thật cho dù phải trả giá rất cao. Xin cho chúng con biết khiêm tốn đối diện với những sai lầm của mình và bền tâm sửa chữa những khuyết điểm đó với lòng tin tưởng cậy trông vào Chúa là Ðấng không hề lừa dối ai bao giờ. Amen.


Comments are closed.