Thứ 4 Tuần 5 Phục Sinh – Ngày 13/05/2020

Lời Chúa: Ga 15,1-8

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì Người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con. Các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Cũng như nhành nho tự nó không thể sinh trái được, nếu không dính liền với cây nho; các con cũng vậy, nếu không ở trong Thầy.

Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái, vì không có Thầy, các con không thể làm được gì. Ai không ở trong Thầy, thì bị vứt ra ngoài như nhành nho, và sẽ khô héo, người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi.

Nếu các con ở trong Thầy, và lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì, cứ xin, và sẽ được. Ðây là điều làm Cha Thầy được vinh hiển là các con sinh nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ của Thầy”.

 


Suy niệm

CÂY NHO VÀ NHÀNH NHO

“Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái, vì không có Thầy, các con không thể làm được gì” (Ga 15,5).

Đối với dân Do Thái xưa, vườn nho và cây nho là hình ảnh rất gần gũi, quen thuộc. Kinh thánh thường dùng hình ảnh cây nho để ám chỉ về dân tộc được Thiên Chúa yêu thương, chăm sóc dân Ngài.

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng lại hình ảnh ấy để nói lên mối liên hệ giữa Ngài với Chúa Cha: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho”. Hình ảnh cây nho và nhành nho là biểu tượng cho sự gắn bó thầy trò giữa Chúa Giêsu và chúng ta: “Thầy là cây nho, các con là nhành”. Như thế, sự liên kết giữa thân nho với cành nho và giữa các cành với nhau là hình ảnh liên kết giữa Chúa Giêsu với chúng ta và giữa chúng ta với nhau. Chúng ta thấy dựa vào kết quả là hoa trái phát sinh mà Chúa Giêsu đưa ra ba trường hợp liên kết giữa cành với thân.

Khi cành nho không liên kết với thân nho, bởi không tiếp nhận được sự sống từ thân, cành sẽ bị khô héo, chỉ còn cách ném vào lửa cho nó cháy rụi đi. Tương tự như thế, linh hồn chúng ta cũng không thể sống nếu tách lìa khỏi Chúa. Đó là khi ta phạm tội trọng, đánh mất ân sủng của Chúa.

Cành nho dù vẫn liên kết, gắn bó với thân, nhưng không sinh hoa, kết trái. Đây là trường hợp những người tuy còn mang danh là Kitô hữu, nhưng không sống chân lý của Chúa giữa đời. Những Kitô hữu ấy chẳng tốt hơn, thậm chí còn tệ hơn người ngoại giáo, bởi cuộc sống của họ đầy dẫy những gian tham, bất công, gian dối và thiếu tình nghĩa.

Những cành nho đơm bông, kết trái, Thiên Chúa cắt tỉa chúng, cho chúng sinh nhiều hoa trái hơn. Hoa trái của “thân nho Giêsu” chính là mức độ mến Chúa yêu người nơi chúng ta, càng sống “đức mến” nhiều bao nhiêu, thì hoa trái thánh thiện càng trổ sinh nhiều bấy nhiêu. Những Kitô hữu như thế, Chúa Cha càng chăm chút, cắt tỉa cành, giúp họ bỏ bớt những bận tâm vô ích để chú tâm vào việc nên thánh.

Nhìn vào cuộc đời các thánh trong Giáo Hội, chúng ta thấy hầu như vị thánh nào cũng được Thiên Chúa “cắt tỉa” bằng đủ loại thử thách, gian truân và đau khổ. Đức cố Hồng Y Fx. Nguyễn Văn Thuận cảm nghiệm rất rõ ràng những thử thách, thanh luyện của Chúa đối với ngài suốt mười ba năm ngồi tù, trong đó hết chín năm bị biệt giam. Đức Hồng Y đã thuật lại trong cuốn Chứng nhân hy vọng thế này: “Trải nghiệm về những đau đớn như thế đã tôi luyện tôi rất nhiều. Đến một lúc, ơn Chúa tác động giúp tôi muốn được chịu đau khổ nhiều hơn nữa, không phải bởi vì tôi thích điều đó nhưng chính những đau khổ đã làm gia tăng trong tôi khả năng thấu cảm nhiều hơn cho những yếu đuối, vấp ngã của người khác”. Ngài nói thêm: “Đau khổ quả là gánh nặng nếu chúng ta sợ nó và cố gắng để tránh né nó. Nhưng đau khổ sẽ là một kinh nghiệm ngọt ngào nếu ta chấp nhận nó với đức tin và lòng can đảm”. Và chính thánh Phaolô cũng đã nói: “Những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mạc khải nơi chúng ta” (Rm 8, 18). Như vậy, Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta xác tín điều kiện để có nhiều hoa trái thiêng liêng là phải gắn chặt với “thân nho Giêsu”, đồng thời phải chịu cắt tỉa trong đau thương và mất mát.

Lạy Chúa, xin cho chúng biết vui lòng chấp nhận mọi hình thức gian truân, thử thách mà Chúa gửi đến trong cuộc đời. Và nhờ các việc đạo đức, bác ái, chúng con làm trổ sinh nhiều hoa trái thánh thiện và tôn vinh Chúa Cha như lời Chúa dạy chúng con: “Ðây là điều làm Cha Thầy được vinh hiển là các con sinh nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ của Thầy”. Amen.


Comments are closed.