Thứ 4 Tuần 3 Thường Niên – Ngày 29/01/2020

Lời Chúa: Mc 4,1-20

Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu giảng dạy ở bờ biển và có đám đông dân chúng tụ lại gần Người, nên Người xuống ngồi trong một chiếc thuyền trên mặt biển, tất cả đám đông thì ở trên đất theo dọc bờ biển. Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều, và khi giảng, Người nói với họ rằng:

“Các ngươi hãy nghe! Nầy người gieo hạt đi gieo hạt giống. Khi gieo, một phần hạt rơi xuống vệ đường và chim trời đến ăn hết. Phần khác rơi trên đất sỏi, nơi không có nhiều đất. Hạt giống đã mọc lên ngay, vì lớp đất không sâu. Nhưng khi mặt trời mọc lên, hạt giống bị nắng đốt và vì không rễ, nên bị chết khô. Một phần khác rơi vào bụi gai và gai mọc lên làm hạt giống chết mà không sinh hoa trái được. Phần hạt khác rơi vào đất tốt, mọc lên, nẩy nở và sinh quả, hạt thì sinh được ba mươi, hạt được sáu mươi, hạt được một trăm”. Và Người phán rằng: “Ai có tai nghe thì hãy nghe”.

Khi Người còn lại một mình, thì mười hai ông là những kẻ luôn ở với Người, hỏi Người về ý nghĩa dụ ngôn, Người liền bảo các ông: “Các con được ơn biết mầu nhiệm về nước Thiên Chúa, còn những người khác ở ngoài thì mọi sự được giảng dạy bằng dụ ngôn, vì chúng nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu, kẻo chúng trở lại mà được tha tội”. Người nói với các ông: “Các con không hiểu dụ ngôn đó sao? Vậy thì hiểu sao được tất cả những dụ ngôn khác? Người gieo hạt là gieo lời Chúa. Vệ đường mà lời Chúa được gieo vào, là những kẻ vừa nghe xong, thì Satan đến và cất lấy lời Chúa gieo trong tâm hồn họ. Và cũng thế, những hạt giống rơi trên đất sỏi, là những kẻ khi nghe lời Chúa thì đón nhận vui vẻ, nhưng chúng không đâm rễ bên trong và là những người hay thay đổi: sau đó gặp phải cơ cực hay bắt bớ vì lời Chúa, thì họ sa ngã liền. Lại có những hạt giống rơi trong bụi gai. Ðây là những kẻ nghe lời Chúa, nhưng những lo lắng trần tục, bóp nghẹt lời Chúa, khiến không thể sinh hoa trái được. Còn những hạt giống gieo trong đất tốt: đó là những người nghe lời Chúa, biết giữ lấy và làm sinh lợi, hạt ba mươi, hạt sáu mươi và hạt một trăm”.

 


Suy niệm

CHUẨN BỊ TÂM HỒN ĐỂ ĐÓN NHẬN LỜI CHÚA

“Những hạt giống gieo trong đất tốt: đó là những người nghe lời Chúa, biết giữ lấy và làm sinh lợi, hạt ba mươi, hạt sáu mươi và hạt một trăm” (Mc 4,20).

Hành trình đức tin của mỗi người mỗi khác nhau. Có người đức tin thật mạnh mẽ, có người đức tin thật yếu đuối. Có người rất siêng năng đi lễ, cầu nguyện, đọc kinh, làm việc bác ái… Có người chỉ lo làm giàu và thụ hưởng cuộc sống. Chúng ta có cảm tưởng rằng Chúa yêu những người đạo đức hơn những người khô khan. Phải chăng là như thế?

Thiên Chúa của chúng ta chẳng thiên vị ai cả. Ngài yêu mỗi người là như nhau, bằng một tình yêu trọn vẹn của Ngài, bằng một tình yêu trọn vẹn chứa đựng trong Lời của Ngài. Lời ấy được ban cho mỗi người là như nhau, dù giàu hay nghèo, dù khô khan hay yêu mến Chúa nồng nàn. Lời ấy như những hạt giống, luôn có sức mạnh trổ sinh hoa trái. Tuy nhiên, Lời ấy được gieo vào lòng mỗi người lại có những kết quả khác nhau: có hạt bị cướp mất, có hạt không thể đâm rễ sâu, có hạt bị bóp nghẹt, có những hạt sinh được hoa trái nhưng có hạt được ba mươi, có hạt sáu mươi, có hạt một trăm. Những sự khác biệt ấy, không phải do Lời Chúa không có sức trổ sinh, nhưng do lòng mỗi người có khả năng làm cho Lời Chúa được trổ sinh hay không.

Như vậy, làm sao để có thể trở thành một mảnh đất tốt cho Lời Chúa được trổ sinh? Thiết nghĩ, một mảnh đất tốt là mảnh đất được làm cỏ sạch sẽ để chỉ chứa đựng hạt giống Lời Chúa. Cỏ ấy là những đam mê trần thế của chúng ta. Những đam mê sẽ bóp nghẹt Lời Chúa và làm cho Lời Chúa không thể trổ sinh hoa trái. Một mảnh đất tốt cũng phải là một mảnh đất được vun xới và bón phân bằng những nhân đức tốt, bằng việc siêng năng tham dự Thánh Lễ, các việc đạo đức, bằng các việc hy sinh và bác ái… Một mảnh đất càng được làm cỏ sạch sẽ, càng được bón phân và vun xới thường xuyên thì hạt giống Lời Chúa càng sinh nhiều hoa trái.

Chúng ta hãy nhìn lại mảnh đất của bản thân và xét xem liệu mảnh đất ấy có đang nuôi trồng loại cỏ dại nào không? Mảnh đất ấy có được vun xới và bón phân không? Hãy biến đổi mảnh đất của chúng ta thành một mảnh đất tơi xốp và màu mỡ để được xứng đáng đón nhận hạt giống Lời Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin bổ sức cho chúng con để chúng con đủ can đảm và khả năng biến mảnh đất tâm hồn chúng con thành mảnh đất màu mỡ và tơi xốp, chỉ dành cho Lời của Ngài phát triển và sinh hoa trái. Amen.


Comments are closed.