Thứ 5 Tuần 3 Thường Niên – Ngày 30/01/2020

Lời Chúa: Mc 4,21-25

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Có ai đem đèn sáng đặt trong thùng hay dưới gầm giường chăng. Chẳng phải là để đặt trên giá đèn sao. Vì chẳng có gì giấu kín mà chẳng tố lộ ra và chẳng có gì kín đáo mà không bị đưa ra ánh sáng. Ai có tai để nghe, thì hãy nghe”. Và Người bảo họ rằng : “Hãy coi chừng điều các ngươi nghe thấy. Các ngươi đong bằng đấu nào, thì người ta sẽ đong lại cho các ngươi bằng đấu ấy, và người ta còn thêm nữa. Vì ai có, sẽ được cho thêm; và ai không có, cả cái đang có cũng bị lấy mất”.

 


Suy niệm

ĐEM ĐÈN ĐẶT TRÊN GIÁ ĐÈN

“Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Có ai đem đèn sáng đặt trong thùng hay dưới gầm giường chăng? Chẳng phải là để đặt trên giá đèn sao?” (Mc 4,21).

Chúa Giêsu là ánh sáng (Ga 8,12) và mỗi người chúng ta là chiếc đèn (x. Mt 6,22). Chiếc đèn chỉ hữu ích khi nó được thắp sáng và đặt ở trên giá đèn. Nhờ Bí tích Rửa tội, chiếc đèn cuộc đời ta đã được Chúa Kitô thắp sáng và được đặt trên giá đèn là sự công chính. Tuy nhiên, phận người chênh vênh vì bao lần sa ngã trong tội lỗi đã khiến chiếc đèn cuộc đời ta bị lệch vị trí. Lời Chúa hôm nay mời gọi ta hãy đặt lại chiếc đèn cuộc đời ta vào đúng vị trí của nó, bằng cách nghe lời Chúa.

Đặt lại chiếc đèn cuộc đời ta vào đúng vị trí của nó, nghĩa là trở lại đúng vị trí là người công chính mà ta đã lãnh nhận ngày rửa tội. Ngày lãnh nhận Bí tích Rửa tội, ta được trở nên người công chính, trở thành chiếc đèn công chính, và được đặt trên sự công chính, để chiếu sáng sự công chính cho thế gian. Nhưng tiếc thay, khi sống giữa dòng đời xuôi ngược, ta lại không giữ nguyên vị trí chiếc đèn cuộc đời ta trên sự công chính, mà lại đặt nó trong thùng, một nơi ít không khí, nơi tối tăm tội lỗi, để rồi tắt ngụm. Hay ta lại đặt chiếc đèn đó dưới gầm giường, một nơi không cần chiếu sáng, để rồi ánh sáng của ta trở nên vô ích. Vì thế, ta hãy sám hối và đặt lại chiếc đèn cuộc đời ta đúng vị trí của nó từ ban đầu, là người công chính.

Để làm được điều đó, Chúa Giêsu mời gọi ta hãy để ý đến cách nghe lời Chúa của ta. Chúa Giêsu không ép buộc ta phải lắng nghe lời Ngài, Ngài hoàn toàn tôn trọng tự do nghe hay không nghe của ta, Ngài nói: “Ai có tai để nghe, thì hãy nghe”. Tuy nhiên, Ngài còn nói: “Hãy coi chừng điều các ngươi nghe thấy. Các ngươi đong bằng đấu nào, thì người ta sẽ đong lại cho các ngươi bằng đấu ấy, và người ta còn thêm nữa”. Điều đó, Chúa Giêsu muốn nói với ta rằng: Điều ta đã và đang nghe thấy không phải là lời của phàm nhân mau qua mà là lời của Đấng hằng sống, lời của Thiên Chúa quyền năng. Do đó, khi ta nghe lời của Đấng hằng sống và nghe trong tin yêu, thì Đấng hằng sống sẽ nghe lời ta kêu xin và đong trả lại cho ta trong tin yêu. Hơn nữa, khi ta chẳng những nghe lời Chúa mà còn đón nhận và đem ra thực hành, thì ta sẽ được cho thêm. Ngược lại, khi ta không nghe hoặc chỉ nghe suông mà không đem ra thực hành, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi mất.

Trong tương quan giữa con người với nhau cũng thế. Nếu ta nghe người thì người cũng sẽ nghe ta. Còn nếu ta không nghe họ hoặc chỉ nghe cho qua chuyện mà không có sự chân thành, thì họ chỉ đến với ta lần thứ nhất mà sẽ không có lần thứ hai. Lúc đó, có thể ta đang là chiếc đèn đặt sai vị trí và trở thành kẻ bất chính.

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đặt lại chiếc đèn cuộc đời con vào đúng vị trí ban đầu là người công chính, bằng lời của Ngài. Xin Chúa Giêsu dạy con cách nghe lời Chúa và nghe lời mọi người thật hiệu quả. Nhờ đó, chiếc đèn cuộc đời con luôn tỏa sáng để soi sáng cho mọi người thấy đường đi nước bước giữa thế gian đầy bóng tối và nhiều chướng ngại vật. Amen.


Comments are closed.