Thứ 3 Tuần 3 Thường Niên – Ngày 28/01/2020

Lời Chúa: Mc 3,31-35

Khi ấy, mẹ Chúa Giêsu và anh em Người đến và đứng ở ngoài sai người vào mời Chúa ra. Bấy giờ có đám đông ngồi chung quanh Người và họ trình với Người rằng: “Kìa mẹ và anh em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy”. Người trả lời rằng: “Ai là mẹ Ta? Ai là anh em Ta?” Rồi đưa mắt nhìn những người ngồi vòng quanh, Người nói: “Ðây là mẹ Ta và anh em Ta. Vì ai làm theo ý Thiên Chúa, thì người ấy là anh chị em và là mẹ Ta”.

 


Suy niệm

NGƯỜI NHÀ CỦA THIÊN CHÚA

“Mừng vui lên hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà” (Lc 1,28).

Hành trình đức tin là hành trình xây dựng mối tương quan với Thiên Chúa, trờ nên người nhà của Người qua việc sống theo lời Người chỉ dạy. Để nhờ đó, chúng ta xứng đáng được hưởng ơn cứu độ là đời sống hạnh phúc vĩnh cửu trong Nhà Người.

Tin Mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta lời Chúa Giêsu khen tặng thân mẫu của Người. Người khẳng định Đức Maria đẹp lòng Thiên Chúa đã sống theo thánh ý của Người (x. Mc 3,35). Quả thế, với việc thưa ‘xin vâng’ ý Chúa theo lời truyền tin của sứ thần, Mẹ đã trở nên Mẹ Thiên Chúa. Không chỉ dừng lại ở đó, Tin Mừng còn khẳng định Đức Mẹ luôn để tâm lắng nghe Lời của Thiên Chúa và suy đi nghĩ lại trong lòng (x. Lc 2,19). Như vậy, nhờ việc đón nhận và sống theo thánh ý Chúa trong tinh thần vâng phục, khiêm nhường và trong niềm tin cậy, phó thác, cho dẫu phải đối diện với những gian nan thử thách, Đức Maria đã trở nên người nhà của Thiên Chúa, trở nên Mẹ Đấng Tối Cao (x. Lc 1,43-45).

Mỗi người Kitô hữu, nhờ Bí tích Rửa Tội, cũng đã trở nên người nhà của Thiên Chúa vì đã được tái sinh làm con của Người (x. LG 16). Trong Hội Thánh, đức tin chúng ta được nuôi dưỡng, đời sống của chúng ta được thêm gắn bó mật thiết với Chúa qua việc lãnh nhận các Bí tích, cũng như việc lắng nghe và sống Lời Chúa (x. GLCG 1269). Nhờ vậy, chính chúng ta cũng được mời tham dự tiệc cưới, tham dự vào bữa tiệc đã được ‘Thiên Chúa dọn sẵn cho những ai yêu mến Người’ (1Cr 2,9). Đồng thời, khi trở nên người nhà của Thiên Chúa, mỗi người chúng ta còn được Người mời gọi đóng góp công sức để đại gia đình của Người ngày càng trở nên đông đảo và lan rộng khắp nơi. Qua đó, mọi người mọi nơi đều nhận được lời mời tham dự và được hân hoan đón tiếp nơi Thiên Quốc, cùng nhau chung vui bữa tiệc với Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, hôm nay là ngày Giáo phận chúng con cầu nguyện cách riêng cho những người Sống Đời Thánh Hiến đã qua đời, xin cho những người đã chấp nhận rời xa gia đình đề sống trọn vẹn vì Chúa và cho tha nhân, được Chúa đón nhận vào gia đình của Ngài trên Thiên Quốc. Đồng thời, xin cho chúng con cũng biết tìm kiếm, thực thi thánh ý Ngài và để được ở lại cùng Chúa luôn mãi. Amen.


Comments are closed.