Thứ 4 Tuần 3 Mùa Phục Sinh – Ngày 29/04/2020

Lời Chúa: Ga 6,35-40

Khi ấy, Chúa Giêsu phán với đám đông rằng: “Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề đói; ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ. Nhưng Ta đã bảo các người rằng: Các ngươi đã thấy Ta, nhưng các ngươi không chịu tin. Những ai Cha đã ban cho Ta sẽ đến với Ta. Và ai đến với Ta, Ta sẽ không xua đuổi ra ngoài. Bởi vì Ta từ trời xuống không phải để làm theo ý Ta, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai Ta. Vậy ý của Cha, Đấng đã sai Ta, là hễ sự gì người đã ban cho Ta, Ta chẳng để mất, nhưng ngày sau hết, Ta sẽ cho nó sống lại. Quả vậy, ý của Cha Ta là hễ ai thấy Con và tin vào Người thì có sự sống đời đời”.

 


Suy niệm

TIN VÀO CHÚA GIÊSU ĐỂ ĐƯỢC TRƯỜNG SINH

“Quả vậy, ý của Cha Ta là hễ ai thấy Con và tin vào Người thì có sự sống đời đời” (Ga 6,40).

Đã mang thân phận con người, ai trong chúng ta cũng mong ước và khát khao được sống đời đời. Hay nói cách khác, trường sinh bất tử là ước mơ ngàn đời của con người, cứ mỗi lần có người thân từ giã cõi thế, thì ước mơ được sống mãi lại càng dày vò con người chúng ta dữ dội hơn. Vậy thì ai mới có thể thỏa mãn khát khao đó của chúng ta? Người kitô hữu xác tín rằng: chỉ có Chúa Giêsu mà thôi.

Bánh và nước là lương thực trần gian hoàn toàn cần thiết cho sự sinh tồn và phát triển của con người. Chúng ta không thể nào tồn tại nếu không có nước và lương thực. Thế nhưng lương thực và nước chỉ có thể giúp chúng ta sống về mặt thể chất chứ không thể nuôi dưỡng linh hồn. Đức Giêsu đã ví mình như là bánh và là nguồn nước đem lại sự sống đời đời. Người là Đấng hoàn toàn cần thiết cho chúng ta. Ai đón nhận và tin vào Người thì không bao giờ phải đói và khát.

Tin là gắn bó bản thân, phó thác đời mình cho Thiên Chúa (x. GLHTCG, số 150), như thế khi ta tin vào Chúa là ta nên một với Chúa. Nên ta sẽ suy nghĩ bằng suy nghĩ của Chúa, nói tiếng nói của Chúa, cư xử bằng hành động của Chúa. đi trên những nẻo đường mà Chúa đã đi, sống bằng sự sống của Chúa. Đây chính là cao điểm cho ta hoàn toàn kết hợp với Chúa. Tin là đón nhận lời của Chúa và sống theo thánh ý Chúa. Chính Chúa Giêsu đã nêu gương cho ta khi Người hoàn toàn tin tưởng và phó thác cho Chúa Cha. Người không sống và làm theo ý mình nhưng luôn sống và làm theo thánh ý Chúa Cha.

Niềm tin vào Chúa Giêsu đem lại cho chúng ta sự sống đời đời. Đây là quà tặng vô giá mà Người đã ban tặng cho chúng ta: ai đến với Người, Người sẽ không loại ra ngoài (x. Ga 6,37), và không để mất một ai (x. Ga 6,39). Chúng ta đến với Chúa vì mong có sự sống đời đời và tin rằng không ai có thể ban tặng cho ta sự sống này. Tin vào sự sống đời đời không phải là bỏ quên sự sống trần gian mà là làm cho cuộc sống trần gian có ý nghĩa. Vì sự sống đời đời lớn lên trong sự sống trần gian, và sự sống đời đời thôi thúc chúng ta làm cho cuộc sống trần thế tốt đẹp hơn. Thái độ và tâm tình của ta khi đến với Người là phải có một đức tin sắc bén, một tấm lòng khát khao thiết tha, một lòng biết ơn sâu sắc. Vì thế, chúng ta năng tham dự Thánh lễ và rước Mình Thánh Chúa mỗi ngày, vì Thánh Thể là nguồn mạch của sự sống đời đời.

Lạy Chúa, Chúa là bánh trường sinh bởi trời. Xin dạy chúng con không ngừng khao khát Chúa là nguồn sống đích thực của cuộc đời chúng con.


Comments are closed.