Thứ 2 Tuần 3 Mùa Phục Sinh – Ngày 27/04/2020

Lời Chúa: Ga 6,22-29

Hôm sau, đám người còn ở lại bên kia biển thấy rằng không có thuyền nào khác, duy chỉ có một chiếc, mà Chúa Giêsu không lên thuyền đó với các môn đệ, chỉ có các môn đệ ra đi mà thôi. Nhưng có nhiều thuyền khác từ Tibêria đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh. Khi đám đông thấy không có Chúa Giêsu ở đó, và môn đệ cũng không, họ liền xuống các thuyền kia và đến Capharnaum tìm Chúa Giêsu.

Khi gặp Người ở bờ biển bên kia, họ nói với Người: “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ?” Chúa Giêsu đáp: “Thật, Ta bảo thật các ngươi, các ngươi tìm ta không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời, là của ăn Con Người sẽ ban cho các ngươi. Người là Ðấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu”. Họ liền thưa lại rằng: “Chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa?” Chúa Giêsu đáp: “Ðây là công việc của Thiên Chúa, là các ngươi hãy tin vào Ðấng Ngài sai đến”.

 


Suy niệm

TÌM CHÚA

“Thật, Ta bảo thật các ngươi, các ngươi tìm ta không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời, là của ăn Con Người sẽ ban cho các ngươi” (Ga 6,26-27).

Nếu ví đời người là hành trình tìm kiếm bất tận, thì ngay giây phút chào đời, con người đã bắt đầu tham gia vào cuộc tìm kiếm vĩ đại. Lịch sử nhân loại, theo cách nhìn đó, cũng là lịch sử của những cuộc tìm kiếm. Tin Mừng Ga 6,22-29 cho thấy cảnh tượng một đám đông đang đi tìm. Thế nhưng, mục đích của họ khi tìm Chúa chính là: “Thật, Ta bảo thật các ngươi, các ngươi tìm Ta không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê”.

Như cỏ cây tìm nước và ánh sáng để sinh trưởng, tìm khoáng chất để phát triển, thì con người cũng tìm lương thực cần thiết để sinh tồn. Như chim trời tìm nơi ăn chốn ở, thì con người cũng tìm kế sinh nhai. Đám đông ngày xưa đã kéo nhau đi tìm Chúa. Động lực đã có nhưng tầm nhìn không xa. Họ đi tìm Chúa nhưng bị vướng ở những điều mau qua và dừng lại ở cái chóng tàn là danh, lợi, thú. Vì cuộc sống được ví như dòng sông, thế nên với thời gian sẽ bào mòn tất cả. Chúa kêu gọi họ thoát ra khỏi cách nhìn dính vào những cái hữu hạn mau qua để vươn đến sự vô biên vĩnh cửu: “Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời, là của ăn Con Người sẽ ban cho các ngươi”. Con người chỉ có thể bất tử và đi vào đời sống bất diệt khi tìm và ăn lấy sự sống bất diệt, là sự sống thần linh, là nguồn sống, là “của ăn Con Người ban”, là chính Chúa nơi bí tích Thánh Thể.

Thế giới hôm nay cũng có nhiều đám đông vẫn tiếp tục đi tìm, nối tiếp lịch sử của những cuộc tìm kiếm. Thế nhưng người Kitô hữu luôn được mời gọi tạo một sự khác biệt là đi tìm Chúa để thực thi ý Chúa, và mời gọi người khác làm như thế. Chứ không tìm Chúa để đặt Chúa làm thần linh theo ý mình.

Thánh Augustino nói: “Vì Chúa đã tạo dựng chúng con cho Chúa, và lòng chúng con vẫn khắc khoải bao lâu chưa được nghỉ ngơi trong Chúa”. Xin cho chúng con ý thức rằng, Chúa đã đến với chúng con, đã tìm chúng con trước khi chúng con tìm Chúa. Vì từ trong hư vô Chúa đã tạo dựng chúng con theo hình ảnh Chúa, đặt vào tận đáy lòng chúng con sự khao khát Thiên Chúa và không ngừng lôi kéo con người đến với Chúa, để chúng con được thông phần sự sống vĩnh phúc của Chúa. Đồng thời, xin cho chúng con biết rằng cuộc tìm kiếm Chúa hẳn sẽ có những lúc dữ dội và dịu êm, và có những lúc ồn ào và lặng lẽ hoàn toàn theo ý Chúa thì mới có hạnh phúc thật.


Comments are closed.