Thứ 5 Tuần 3 Mùa Phục Sinh – Ngày 30/04/2020

Lời Chúa: Ga 6,44-51

Khi ấy, Chúa Giêsu phán với dân chúng rằng: “Không ai đến được với Ta, nếu Cha, là Ðấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Trong sách các tiên tri có chép rằng: “Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo”. Ai nghe lời giáo hoá của Cha, thì đến với Ta. Không một ai đã xem thấy Cha, trừ Ðấng bởi Thiên Chúa mà ra, Ðấng ấy đã thấy Cha. Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời. Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. Ðây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”.

 


Suy niệm

THÁNH THỂ, NƠI THIÊN CHÚA NGỎ LỜI

“Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo” (Ga 6,45).

“Không thầy đố mày làm nên”. Câu nói ấy đúc kết kinh nghiệm quí giá của con người: sống trên đời, ai ai cũng cần có những vị thầy cho mình. Người Công Giáo chúng ta tin tưởng và hãnh diện vì có một vị thầy tuyệt hảo, đó chính là Thiên Chúa. “Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo” (Ga 6,45). Vậy, Thiên Chúa dạy bảo chúng ta bằng cách nào?

Kinh Thánh cho biết, Thiên Chúa đã dạy bảo chúng ta nhiều lần và bằng nhiều cách thức khác nhau như: qua lời các tổ phụ, ngôn sứ, và nhất là qua Chúa Giêsu Kitô. (x.Dt 1,1-2) Đức Giêsu là Lời trọn hảo và viên mãn mà Thiên Chúa nói với con người. Trong Người, Thiên Chúa phán dạy chúng ta mọi điều hầu chúng ta có thể được sự sống đời đời. Thật vậy, Đức Giêsu đã dùng tất cả sự hiện diện của mình để dạy bảo chúng ta (x.DV 4). Nhất là ngài đã tự hiến mình trở nên Thánh Thể để ở cùng chúng ta mọi ngày. Thánh Thể là chính Chúa Giêsu, Đấng là Ngôi Lời ắt phải lên tiếng. Do đó, nơi Thánh Thể tràn đầy lời của Thiên Chúa hằng sống ngỏ với chúng ta từng giây phút. Lời của Thánh Thể chính là lời yêu thương, lời sự thật, lời mang lại sự sống đời đời cho những ai tin và đón nhận. “Ta bảo thật các ngươi: Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời” (Ga 6,47).

Như thế, hết những ai muốn được nghe Lời Thiên Chúa, được Thiên Chúa dạy bảo, hãy đến với Thánh Thể. Trước hết, chúng ta có thể đến với Thánh Thể bằng việc dâng thánh lễ và rước lễ. Khi đó, chúng ta sẽ nghe được lời Thánh Thể nói với ta: này là Mình Thầy hãy cầm lấy mà ăn (x.Mt 26,26), và ai ăn sẽ được sống đời đời (x.Ga 6,51). Thánh Thể cho ta được sống bằng chính sự sống của Thiên Chúa. Do đó, lời nói, hành vi và trọn cuộc sống của ta mang đầy thần tính, bởi Chúa ở trong ta, ta ở trong Chúa. Kế đến, chúng ta có thể nghe lời Thánh Thể khi viếng Thánh Thể. Mỗi lần đến với Thánh Thể, chúng ta không chỉ nghe bằng tai, nhưng còn bằng mắt, bằng con tim, một sự lắng nghe phá vỡ mọi ngăn cách của thế giới vật lý, ta được chìm sâu trong ‘cảnh vực thần linh’. Quả vậy, đến với Thánh Thể, ta không đi vào hư vô, nhưng là đi vào cuộc đối thoại giữa hai ngôi vị: Thiên Chúa và ta. Được diện đối diện với Thiên Chúa. Như thế, gặp gỡ Đức Kitô, được nghe Ngài dạy bảo và sống theo lời Ngài, chắc hẳn cuộc đời chúng ta sẽ được biến đổi, và được sự sống đời đời.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tự hiến trở nên Thánh Thể để ở giữa chúng con, để dạy bảo chúng con con đường sự thật và sự sống. Xin cho chúng con biết siêng năng tham dự Thánh lễ, rước lễ và viếng Thánh Thể ngõ hầu chúng con nghe được tiếng Chúa dạy bảo, để biết sống xứng đáng là con cái Chúa và đáng hưởng sự sống đời đời. Amen!


Comments are closed.