Thứ 4 Tuần 3 Mùa Chay – Ngày 07/03/2018

Lời Chúa: Mt 5, 17-19

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng tưởng Ta đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Ta không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Ta bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai huỷ bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời”.

 


Suy niệm

HOÀN THIỆN LỀ LUẬT

“Ta không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn” (Mt 5,17).

Đức Giêsu không đến để bãi bỏ, nhưng đến để kiện toàn lề luật. Ngài mặc cho lề luật một “bộ áo” mới: Chiếc áo tình yêu. Thiếu chiếc áo tình yêu này, lề luật sẽ giết chết con người và làm cho lề luật trở nên vô nghĩa trước mắt Chúa. Chiếc áo tình yêu của lề luật có hai mặt: Mến Chúa và yêu người. Hai mặt của chiếc áo tình yêu luôn liên kết chặt chẽ với nhau, đến độ như hình với bóng: Mến Chúa thì phải yêu người và yêu người phải vì mến Chúa. Đó chính là luật tình yêu mà Đức Giêsu giới thiệu trong Tân Ước (x. Mc 12,29-31). Như vậy, Đức Giêsu đã nội tâm hóa việc giữ luật. Chúa dẫn con người đang từ giữ luật theo hình thức như thói quen của Biệt phái, Luật sĩ đến việc giữ luật vì yêu mến của người con cái Chúa. Tiếp đến, Ngài nhấn mạnh lề luật phải đề cao con người. Luật không còn vị luật nữa, nhưng luật vị nhân sinh: “Ngày Sabat vì con người, chứ không phải con người vì ngày Sabat” (Mc 2,27). Hướng lề luật đến tình yêu là cách Đức Giêsu hoàn thiện lề luật: “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13,34).

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta đổi mới cách sống đạo. Việc sống đạo và giữ đạo không chỉ là hình thức bên ngoài nhưng trước tiên phải khởi đi từ tâm tình bên trong – một tâm tình hướng ta đến với Thiên Chúa trong tình yêu thương. Nhờ đó, việc giữ đạo sẽ trở nên nhẹ nhàng, tự do và tự nguyện, đượm tình Chúa thắm tình người.

Lạy Chúa, lời thánh Phaolô, vị tông đồ nhiệt thành của Chúa đã dạy: “Yêu thương là chu toàn lề luật” (Rm 13,10). Xin cho chúng con cảm nhận được lời mời gọi đầy yêu thương của Chúa, khi chúng con chu toàn lề luật trong đời sống đạo. Nhờ đó, việc giữ luật của chúng con trở nên nhẹ nhàng, là điều kiện để chúng con hoàn thiện mỗi ngày như Cha chúng con ở trên Trời là Đấng hoàn thiện. Amen.


Comments are closed.