Thứ 3 Tuần 3 Mùa Chay – Ngày 06/03/2018

Lời Chúa: Mt 18, 21-35

Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần không?” Chúa Giêsu đáp: “Ta không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy. Về vấn đề này, thì Nước Trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết, người ta dẫn đến vua một người mắc nợ mười ngàn nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sấp mình dưới chân chủ và van lơn rằng: “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn và tôi sẽ trả cho ngài tất cả”. Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y. Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y một trăm bạc. Y tóm lấy, bóp cổ mà nói rằng: “Hãy trả nợ cho ta”. Bấy giờ người bạn sấp mình dưới chân và van lơn rằng: “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh”. Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục, cho đến khi trả nợ xong. Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó, rất khổ tâm, họ liền đi thuật với chủ tất cả câu truyện. Bấy giờ chủ đòi y đến và bảo rằng: “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta; còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi?” Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến khi trả hết nợ. Vậy Cha Ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình”.

 


Suy niệm

THA THỨ ĐỂ ĐƯỢC THỨ THA

“Cha Ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình” (Mt 18, 35).

“Thầy không bảo là đến bảy lần nhưng là bảy mươi lần bảy” (Mt 18, 22). Đây là bài học về tha thứ mà Chúa Giê-su dạy các môn đệ. Trong truyền thống Do Thái, con số bảy là con số tròn đầy. Chúa Giê-su dùng con số bảy mươi lần bảy không chỉ đơn thuần dừng lại ở khía cạnh số lượng nhưng ám chỉ một sự tha thứ không giới hạn. Qua dụ ngôn Con Nợ Bất Nhân (x. Mt 18, 23-34), chúng ta dễ dàng nhận ra hình ảnh ông chủ nhân lành chính là Thiên Chúa. Ngài là Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Trái ngược với hình ảnh đó là tên đầy tớ bất nhân. Mỗi chúng ta cũng có thể là tên đầy tớ bất nhân đó khi không biết tha thứ cho anh chị em của mình.

Nền văn minh hiện đại làm cho con người trở nên quá bận rộn. Người ta không còn thời gian để nghỉ ngơi và tận hưởng những giá trị cuộc sống, thì nói chi việc người ta quan tâm đến những lợi ích của người khác. Lời Chúa hôm nay là lời mời gọi mỗi chúng ta hãy mở lòng để đến với tha nhân, cảm thông và tha thứ cho những thiếu sót của người khác. Bằng tấm lòng quảng đại, bao dung và tha thứ, mỗi chúng ta nỗ lực góp phần xây dựng một xã hội tươi đẹp, trở nên thánh địa của lòng thương xót giữa thế giới hôm nay.

“Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ” (Kinh Hòa bình).

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một tấm lòng bao dung quảng đại để chúng con trở nên khí cụ bình an giữa thế giới nhiều tranh chấp, bất công và bạo lực. Xin cho chúng con cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa để chúng con cũng biết chia sẻ lòng thương xót ấy cho anh chị em của mình bằng hành động tha thứ không giới hạn. Amen.


Comments are closed.