Thứ 3 Tuần 29 Thường Niên – Ngày 23/10/2018

Lời Chúa: Lc 12,35–38

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay, và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa, thì mở ngay cho chủ. Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, xếp chúng vào bàn ăn, và đi lại hầu hạ chúng. Nếu canh hai hoặc canh ba, chủ trở về mà gặp thấy như vậy, thì phúc cho các đầy tớ ấy”.

 


Suy niệm

TỈNH THỨC VÀ SẴN SÀNG

“Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay, và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa, thì mở ngay cho chủ” (Lc 12,35-36).

Hình ảnh người đầy tớ dường như không còn phổ biến trong thời đại hiện nay, nhưng chúng ta vẫn hiểu khái niệm người đầy tớ. Khi nói đến người đầy tớ, chúng ta liên hệ đến những người phục vụ. Người đầy tớ phải luôn trung thành phục vụ chủ mình, chủ bảo sao nghe vậy. Một người đầy tớ tốt là người luôn biết làm hài lòng chủ, làm đúng ý chủ, luôn tỉnh thức và sẵn sàng phục vụ chủ, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, thời gian nào…

Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi các tông đồ và Người cũng đang mời gọi mỗi chúng ta nhìn đến hình ảnh người đầy tớ tỉnh thức chờ đợi chủ mình đi ăn cưới về. Chắc chắn một điều là người đầy tớ không biết lúc nào chủ mình sẽ về. Thế nhưng, Tin mừng cho chúng ta biết người đầy tớ luôn trong tâm thế sẵn sàng “thắt lưng cho gọn,… cầm đèn sáng trong tay” để khi chủ về mở ngay cửa cho chủ.

Chúng ta được mời gọi tỉnh thức để chờ đón Chúa đến. Chúng ta hãy tự hỏi lòng mình: tôi có đang sống tỉnh thức và sẵn sàng không? Nếu Chúa đến viếng thăm tôi lúc này, tôi sẽ thưa với Ngài điều gì? Có khi nào tôi để Chúa phải chờ? Có khi nào tôi chối từ Chúa không?

Tỉnh thức không chỉ là thái độ sẵn sàng chờ đợi ngày Chúa quang lâm, vào giây phút lâm chung của đời người,… nhưng còn là tinh thần sẵn sàng ngay hôm nay, ngay giây phút hiện tại. Do đó, trong tâm thế của người đầy tớ tỉnh thức và sẵn sàng, mỗi người chúng ta được mời gọi cố gắng trung thành với những công việc bổn phận hằng ngày, hãy làm những công việc bình thường một cách thật phi thường, hãy để hết tâm trí của mình vào trong mọi công việc. Chắc chắn rằng với cung cách sống như thế, chúng ta sẽ là những đầy tớ tốt, phục vụ theo đúng ý của chủ mình là chính Thiên Chúa. Chúng ta đừng để mình phải phục vụ cho một ai, một điều gì, một vật gì ngoài Thiên Chúa. Vì chúng ta đã nhận Thiên Chúa làm chủ đời mình như tâm tình của nhạc sĩ Mi Trầm diễn tả trong bài hát: “Chúa là gia nghiệp đời con”.

Xin cho mỗi chúng ta luôn nhận biết Chúa là Chủ – là gia nghiệp đời mình để đừng bị ru ngủ trong tội lỗi và đam mê, đừng bị mờ mắt bởi lối sống hưởng thụ, ham hư danh, lợi lộc, tiền tài… Xin Chúa cho mỗi chúng ta luôn có một tâm hồn luôn tỉnh thức và sẵn sàng để nhận ra những điều không phù hợp với đời sống hiện tại của mình và mau mắn sửa đổi. Xin cho mỗi chúng ta luôn tỉnh thức và sẵn sàng đón nhận Thánh ý Chúa gửi đến, để mau mắn lắng nghe và thi hành những điều phù hợp với ý Chúa trong cuộc đời mình. Amen.


Comments are closed.