Thứ 4 tuần 28 Thường Niên năm A – Ngày 18/10/2017

Lời Chúa: Lc 10, 1-9

Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người, đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người. Các con hãy đi. Này Thầy sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: “Bình an cho nhà này”. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ”. Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con, các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: “Nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi”. Khi vào thành nào mà người ta không tiếp đón các con, thì hãy ra giữa các phố chợ và nói: “Cả đến bụi đất thành các ngươi dính vào chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin phủi trả lại các ngươi. Nhưng các ngươi hãy biết rõ điều này: Nước Thiên Chúa đã đến gần”.

 


Suy niệm

NGƯỜI MÔN ĐỆ CỦA CHÚA

“ Anh em hãy ra đi…” (Lc 10,3)

Thông thường, bất cứ một chuyến đi xa nào thì người lữ hành cũng phải mang theo những hành lý cần thiết như quần áo, thực phẩm, tiền bạc v.v.. Nhưng theo Thánh Marcô, người môn đệ của Chúa Giêsu không được mang theo hành lý gì ngoài cây gậy đi đường, giày dép và y phục (Mc 6,8). Còn trong trình thuật của Thánh Luca hôm nay, Chúa Giêsu còn đòi hỏi người môn đệ một cách triệt để hơn: “Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép”(Lc 10,4). Chúa muốn rằng: người môn đệ của Chúa lên đường không cậy dựa vào bất cứ hành trang nào khác ngoại trừ thông điệp “Bình an”. Đây là những đòi hỏi cốt yếu nơi các nhà truyền giáo cũng như mỗi chúng ta hôm nay, để biết rao giảng bình an của Đức Kitô, loan báo Nước Thiên Chúa trong tinh thần từ bỏ, nghèo khó, bất vụ lợi và chịu đựng mọi thiếu thốn vì danh Chúa.

Vì biết sứ vụ loan báo Tin Mừng sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nên Chúa đã sai từng hai người một đi để bổ túc, nương tựa và giúp đỡ nhau nhằm làm tốt công việc mà Chúa trao phó. Mặt khác, ác thần luôn tìm cách phá hoại những gì tốt đẹp. Chúng sẽ không buông tha cho những người thi hành sứ vụ của Chúa, nên Chúa đã cảnh báo cho chúng ta rằng: “chúng con được sai đi như chiên con đi giữa bầy sói”. Do đó, hơn lúc nào hết chúng ta cần phải có sự trợ giúp của ơn Chúa, có sự liên đới cộng tác giúp đỡ và bảo vệ nhau để chống lại mọi sự nguy hiểm của sói dữ, nhằm mang Tin Mừng của Chúa đến cho muôn dân.

Là những người môn đệ của Chúa, chúng ta đang bước theo dấu chân của Thầy Chí Thánh Giêsu, chúng ta phải tự rèn luyện mình mỗi ngày để trở thành những tay thợ gặt lành nghề trong tương lai.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa nhắc nhở chúng con “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít”, và Chúa rất cần những người thợ gặt thu lúa về. Xin cho chúng con biết sẵn sàng tuân theo lệnh truyền của Chúa, biết chấp nhận mọi thử thách gian nan, biết sống từ bỏ, liên đới với nhau hầu chu toan sứ vụ Chúa trao. Nguyện xin Chúa biến đổi con tim chúng con nên giống con tim của Chúa, để biết yêu thương và chia sẻ với mọi người, nhất là những ai đang đau khổ và bất hạnh. Amen


Comments are closed.