Thứ 3 tuần 28 Thường Niên năm A – Ngày 17/10/2017

Lời Chúa: Lc 11,37-41

Khi ấy, lúc Chúa Giêsu còn đang nói, thì có một người biệt phái mời Người dùng bữa tại nhà ông. Người đi vào và ngồi bàn ăn. Nhưng người biệt phái ngạc nhiên, nghĩ trong lòng rằng tại sao Người không rửa tay trước khi dùng bữa.

Bấy giờ Chúa phán cùng ông ấy rằng: “Này các ông, những người biệt phái, các ông lau rửa bên ngoài chén đĩa, nhưng nội tâm các ông đầy tham lam và gian ác. Hỡi những kẻ ngu dại, chớ thì Ðấng đã tạo thành cái bên ngoài, lại chẳng tạo thành cả cái bên trong sao? Hãy đem những cái bên trong ra mà bố thí, thì mọi sự sẽ nên trong sạch cho các ông”.

 


Suy niệm

CHÚA GIÊSU DẠY CÁCH TRỞ NÊN TRONG SẠCH

“Hãy đem những thứ bên trong ra mà bố thí, thì mọi sự sẽ nên trong sạch cho các ông” (Lc 11,41).

Khung cảnh bài Tin Mừng hôm nay thật đáng ngạc nhiên. Chúa Giêsu, khách được mời, không có những hành xử “nhập gia tùy tục” theo lẽ thông thường. Người đã không rửa tay trước khi dùng bữa; lại còn lên tiếng trách gia chủ, gọi bằng tên “kẻ ngu dại”. Liệu có phải cách hành xử lạ lùng này muốn nhấn mạnh việc thay đổi vai trò chủ khách nhằm nêu bật uy quyền Thiên Chúa? Hẳn là Người cố ý gây ấn tượng để đánh động gia chủ, buộc ông ý thức lại quan niệm mà ông đang xác tín? Đúng thật, chỉ có người trong sạch mới có thể đến trước nhan Thiên Chúa và được Người thi ân giáng phúc, như Thánh Vịnh 18 câu 21: “Chúa ban thưởng cho tôi, bởi tôi sống ngay lành, và tay tôi trong sạch, như mắt Người đã thấy”. Sống trong sạch là cần thiết, nhưng những người biệt phái đã giải thích và áp dụng quá khắt khe tạo nên một “truyền thống con người”. Truyền thống đó đã buộc họ sống hình thức bề ngoài tỉ mỉ, nhưng lại bỏ rơi những điều cốt yếu để trở nên trong sạch thực sự là công lý, lòng nhân và thành tín (x. Mt 23,23). Không dài dòng, Chúa Giêsu chỉ yêu cầu hãy bố thí thì sẽ được nên trong sạch.

Lời dạy của Chúa Giêsu vẫn đang soi dẫn cho lối sống của người Kitô hữu hôm nay. Trong xã hội dư đầy của cải, cổ võ lối sống hưởng thụ, vô cảm và ích kỷ này, Người muốn chúng ta: “hãy đem những thứ bên trong ra mà bố thí” thì sẽ nên sạch sẽ. Những thứ bên trong là gì nếu không phải là tất cả sự ô uế, xấu xa như lời thánh Phaolô nói trong thư Rôma chương 1 câu 29: “lòng họ đầy bất chính, xấu xa, tham lam, độc ác đủ thứ; nào là ganh tị, giết người, cãi cọ, mưu mô, thâm hiểm; nào là nói hành nói xấu”. Bố thí những thứ bên trong chính là việc hãy thanh tẩy cõi lòng, làm thanh sạch tâm hồn đó mới là trong sạch thực sự. Quả thật, khi làm việc bố thí, lòng người trở nên thanh thoát và an bình; bố thí vừa sinh ích cho tha nhân, vừa giúp bản thân: thoát khỏi nô lệ của dục vọng, từ bỏ được cái tôi ích kỷ vụ lợi, biết sống bác ái và công bình, xây dựng tình liên đới, triển nở đời sống tâm hồn, và mở ra không gian cho ơn Chúa hoạt động.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến và sửa quan niệm sai lầm của người biệt phái. Chúa cũng dạy chúng con về cách sống trong sạch. Xin Chúa hằng ngự nơi ngôi nhà tâm hồn chúng con, thanh lọc những phàm tục, sai lầm và giả hình trong lối sống đạo, để chúng con luôn sống trong ân sủng, sự thật và bình an, hầu không ngừng làm rạng danh Chúa. Amen.


Comments are closed.