Thứ 4 Tuần 24 Thường Niên – Ngày 19/09/2018

Lời Chúa: Lc 7, 31-35

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Ta sẽ phải nói những người của thế hệ này giống ai đây? Họ giống ai? Họ giống như những đứa trẻ ngồi ngoài đường phố gọi và nói với nhau rằng:

‘Chúng tôi đã thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa.

‘Chúng tôi đã hát những điệu bi ai, mà các anh không khóc’.

Bởi vì khi Gioan Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ngươi bảo: ‘Người bị quỷ ám’. Khi Con Người đến có ăn có uống, thì các ngươi lại nói: ‘Kìa con người mê ăn tham uống, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi’. Nhưng sự khôn ngoan đã được minh chính bởi tất cả con cái mình”.

 


Suy niệm

NGƯỜI TÔNG ĐỒ TRƯỚC LỐI SỐNG DỬNG DƯNG CỦA THỜI ĐẠI

“Tôi phải ví người thế hệ này với ai? Họ giống ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi nhau mà nói: Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh không khóc than.” ( Lc 7, 31-32)

Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu mạnh mẽ đả kích lối sống thờ ơ của những người đương thời qua dụ ngôn liên quan đến trò chơi dân gian của trẻ em Do Thái: “Tôi phải ví người thế hệ này với ai? Họ giống ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi nhau mà nói: Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh không khóc than” ( Lc 7, 31-32). Những lời nói này của Đức Giêsu cho thấy: con người thời bấy giờ nói chung và các Biệt Phái nói riêng, đã tạo ra một lối sống dửng dưng trước những gì đang xảy ra. Họ quá bám víu vào việc thi hành lề luật và những hình thức thực hành tôn giáo vụ hình thức, trong khi đó lại thiếu hẳn tình yêu và niềm tin tưởng thực sự vào Thiên Chúa. Bằng chứng là, khi các ngôn sứ và đặc biệt Đức Giêsu cảnh cáo họ về sự lệch lạc ấy và mời gọi họ đặt tất cả sự tin tưởng vào Thiên Chúa là Đấng ban lời hứa và luôn trung tín với lời Người đã hứa, thì họ lại không chấp nhận. Họ cố chấp để biện hộ cho mình. “Ông Gioan Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì họ cho rằng: ‘Ông ta bị quỷ ám’. Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì họ lại bảo: ‘Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi’” (Lc 7, 33-34). Rõ ràng, con người thế hệ đó và đặc biệt người Pharisêu đã có cái nhìn phiến diện hay lệch lạc về Gioan Tẩy Giả và Đức Giêsu. Họ không nhận ra vai trò đích thật của ông Gioan, cũng như sự hiện diện sống động của Đấng Cứu Thế ở giữa họ. Họ sống cố chấp, không chịu mở lòng ra để đón nhận Lời Thiên Chúa, mà còn cố tôn tạo một thứ ngẫu tượng khác theo khuân đúc riêng của mình. Những người Do Thái thời đó là thế, còn thời đại của chúng ta có gì khác?

Ngày nay chúng ta đang sống trong một thế giới tục hóa về nhiều phương diện, chủ nghĩa cá nhân được đề cao theo kiểu “đèn ai nấy rạng”. Nhiều người thích thiết lập cho mình những ổ khóa cá nhân và không muốn ra khỏi những khung hình tự tôn của mình. Đặc biệt, con người thời đại vẫn dửng dưng và cố tình không muốn biết đến Thiên Chúa, vì họ sợ phải thay đổi chính mình nên họ tìm đủ mọi lý do để biện minh cho những sự việc đang diễn ra trong cuộc sống. Trước những thực trạng trên, Tin Mừng hôm nay cảnh tỉnh và mở ra một lối đi mới, thúc đẩy con người thời đại mới ra khỏi những lối sống “yên thân”, ích kỷ, hẹp hòi hay cố thủ trong những thành kiến. Đồng thời, mỗi người hãy tự mình đi ra khỏi những vùng tối để đi vào miền ánh sáng, bằng cách đón nhận ánh sáng Lời Chúa. Đây là con đường sám hối và tin vào Tin Mừng, để dấn thân phục vụ, bác ái và yêu thương đồng loại theo gương Đức Giêsu Kitô.

Lạy Chúa, ngày nay vẫn còn quá nhiều người dửng dưng trước đau khổ của người đồng loại. Xin Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót, thúc đẩy con người thời đại biết mở lòng ra đón nhận anh em đồng loại, đồng thời quan tâm tương trợ những người kém may mắn trong tình thương của Chúa. Amen.


Comments are closed.