Thứ 4 Tuần 23 Thường Niên – Ngày 11/09/2019

Lời Chúa: Lc 6,20-26

Khi ấy, Chúa Giêsu đưa mắt nhìn các môn đệ và nói:

“Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của các ngươi. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ đói khát, vì các ngươi sẽ được no đầy. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ phải khóc lóc, vì các ngươi sẽ được vui cười. Phúc cho các ngươi, nếu vì Con Người mà người ta thù ghét, trục xuất và phỉ báng các ngươi, và loại trừ các ngươi như kẻ bất lương, ngày ấy các ngươi hãy hân hoan và reo mừng, vì như thế, phần thưởng các ngươi sẽ bội hậu trên trời. Chính cha ông họ cũng đã đối xử với các tiên tri y như thế.

Nhưng khốn cho các ngươi là kẻ giàu có, vì các ngươi hiện đã được phần an ủi rồi. Khốn cho các ngươi là kẻ đã được no nê đầy đủ, vì các ngươi sẽ phải đói khát. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đang vui cười, vì các ngươi sẽ ưu sầu khóc lóc. Khốn cho các ngươi khi mọi người đều ca tụng các ngươi, vì chính cha ông họ cũng từng đối xử như vậy với các tiên tri giả”.

 


Suy niệm

TRỞ NÊN NGHÈO KHÓ ĐỂ ĐƯỢC HẠNH PHÚC

“Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em”

Trong thực tế cuộc sống, chúng ta thấy rằng cái nghèo thường dẫn đến đói, khổ, túng thiếu… Khi nghèo đến mức cùng cực, túng quẫn người ta dễ sinh ra các tệ nạn như trộm cướp, gian lận và làm cả những việc trái với lương tâm và luân lý khác như người ta thường nói “đói ăn vụng, túng làm liều”. Vì thế, để giúp cho mình và cho người khác có được cuộc sống ấm no hạnh phúc, con người luôn tìm cách để xoá đói giảm nghèo. Vậy mà trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu lại nói với các môn đệ và dân chúng: “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em” (Lc 6,20). Như vậy, Đức Giêsu muốn dạy các môn đệ và chúng ta điều gì?

Trong mối phúc thứ nhất này, Đức Giêsu tuyên bố sứ điệp về Thiên Chúa. Ngài cho các môn đệ và chúng ta biết đâu là tương quan của Thiên Chúa đối với những người nghèo. Trong trái tim của Thiên Chúa có một chỗ đặc biệt cho người nghèo. Người luôn lắng nghe họ và muốn giải thoát họ (x. Xh 3,7-8). Hơn nữa, tình yêu của Thiên Chúa dành cho người nghèo còn được thể hiện cách cụ thể nơi Đức Giêsu. Chính Thiên Chúa đã trở nên nghèo khó: “Người vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có” (2Cr 8,9). Người nghèo chính là đối tượng mà Đức Giêsu nhắm tới khi Ngài bắt đầu rao giảng Nước Thiên Chúa (x. Lc 4,18), và chính Ngài đã đồng hoá với họ (x. Mt 25,35). Bên cạnh đó, sứ điệp lời Chúa hôm nay còn mời gọi chúng ta hãy trở nên nghèo khó để được hạnh phúc Nước Trời bởi vì Thiên Chúa mới là thiện hảo duy nhất và được sự sống đời đời là sự giàu có duy nhất chân thật. Trở nên nghèo khó theo Tin Mừng không phải là một sự từ khước theo nghĩa làm cho con người trở nên trống rỗng, khô cằn, cùng quẫn, đau khổ…, nhưng là một sự lựa chọn mang ý nghĩa tích cực: chọn lựa Chúa và Nước Trời trên mọi thứ của cải vật chất một cách tự do và hân hoan. Như thế, sự khước từ không phải là mục đích nhưng là hệ quả của một sự lựa chọn. Trở nên nghèo khó như thế cũng là trở nên giống Chúa Giêsu.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết đặt trọn niềm tin, cậy vào Chúa và biết tìm kiếm Chúa là nguồn hạnh phúc đích thật của cuộc đời chúng con. Amen.


Comments are closed.