Thứ 5 Tuần 22 Thường Niên – Ngày 05/09/2019

Lời Chúa: Lc 5,1-11

Khi ấy, dân chúng chen nhau lại gần Chúa Giêsu để nghe lời Thiên Chúa, lúc đó Người đứng ở bờ hồ Ghênêsarét. Người trông thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ; những người đánh cá đã ra khỏi thuyền và họ đang giặt lưới. Người xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và Người xin ông đưa ra khỏi bờ một chút. Rồi Người ngồi trên thuyền, giảng dạy dân chúng.

Vừa giảng xong, Người bảo ông Simon rằng: “Hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu và thả lưới bắt cá”. Ông Simon thưa Người rằng: “Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết; nhưng vì lời Thầy, con sẽ thả lưới”. Các ông đã thả lưới và bắt được rất nhiều cá; lưới các ông hầu như bị rách. Bấy giờ các ông làm hiệu cho các bạn đồng nghiệp ở thuyền bên cạnh đến giúp đỡ các ông. Những người này tới, họ đổ cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi những thuyền chở nặng gần chìm.

Thấy thế, ông Simon sụp lạy dưới chân Chúa Giêsu và thưa Người rằng: “Lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh xa con, vì con là người tội lỗi”. Ông kinh ngạc và tất cả mọi người ở đó với ông cũng kinh ngạc trước mẻ cá mà các ông vừa mới bắt được; cả ông Giacôbê và Gioan, con ông Giêbêđê, bạn đồng nghiệp với ông Simon cũng thế. Nhưng Chúa Giêsu phán bảo ông Simon rằng: “Ðừng sợ hãi: từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta”. Bấy giờ các ông đưa thuyền vào bờ, và đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người.

 


Suy niệm

DẤU LẠ VÀ NIỀM TIN

“Ðừng sợ hãi: từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta” (Lc 5,10).

Bài Tin Mừng hôm nay diễn tả quang cảnh bên bờ Ghênêsarét, nơi Đức Giêsu đang rao giảng lời Chúa. Lúc đó, Người thấy hai chiếc thuyền và có những người đang giặt lưới sau một đêm dài thất thu. Đức Giêsu đến và mời gọi họ lại ra khơi và thả lưới. Đây quả là một lời thách thức nội tâm với Simon và các bạn chài, họ là dân chuyên nghiệp lâu năm, cả đêm rõng rã trong mệt mỏi, mà chẳng được con cá nào. Giờ chẳng lễ phải nghe lời ông Giêsu chẳng biết gì về đánh cá. Đấu tranh nội tâm là vậy, nhưng Simon và các bạn chài vẫn thả lưới theo khu vực được Đức Giêsu chỉ điểm. Có lẽ với suy nghĩ cho Đức Giêsu sáng mắt ra. Tuy nhiên, một điều bất ngờ đã xảy ra, mẻ lưới đầy cá đến muốn rách rưới. Trong sự hạnh phúc, ngỡ ngàng, pha chút xấu hồ, Simon chỉ dám thốt lên “Lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh xa con, vì con là người tội lỗi”. Từ mẻ cả lạ lùng, Simon đã tin trọn vẹn Đức Giêsu là Thiên Chúa. Từ sự hành động thả lưới trong ngờ vực, ông đã được trọn vẹn niềm sướng vui.

Ngày nay, giữa nhịp sống hiện đại và thực dụng, đã bao lần Chúa cũng đang mời gọi chúng ta “thả lưới” giữa dòng đời. Chúa mời gọi ta yêu thương kẻ thù địch, mời gọi ta an ủi người dễ bị tổn thương, mời gọi ta chia sẻ với kẻ khó nghèo, nâng đỡ những tấm lòng tan nát, hay mời gọi ta dấn thân cho công cuộc truyền giáo… Chúng ta đã tin tưởng và đáp trả lời mời gọi ấy như thế nào? Có dám can đảm như Simon xưa, hay ta đang sợ mất thời gian, mất sức khỏe, mất của cải? hay chỉ nơi nào có phép lạ nơi đó tôi mới đên?

Lạy Chúa, xin cho mỗi chúng con biết nhận ra những lời mời gọi của Chúa giữa cuộc sống, để chúng con có thể tin tưởng và đáp trả dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Amen.


Comments are closed.